Cổ phiếu tăng nhiều nhất trong 52 tuần — Thị trường Chứng khoán Hồng Kông

Mức đỉnh trong 52 tuần có thể được coi là chỉ báo kỹ thuật phản ánh giá tối đa của cổ phiếu trong một năm, thường là ngưỡng kháng cự mạnh. Có rất nhiều chiến lược đầu tư dựa trên giá trị của mức đỉnh trong 52 tuần. Một chiến lược như vậy là khi bạn mua và giữ cổ phiếu đang đạt mức đỉnh mới trong khoảng thời gian 52 tuần mới hoặc không thực hiện được việc bán cổ phiếu.

           
1085 HXTL
3.103.33%0.10Sức mua mạnh70.000K1.164B19.380.15772.00Sản xuất Chế tạo
1296 GUODIAN TECH
0.664.76%0.03Mua15.840M3.814B-0.046049.00Công ty dịch vụ công cộng
1330 DYNAGREEN ENV
4.420.45%0.02Mua5.695M15.025B7.830.562636.00Công ty dịch vụ công cộng
1488 BEST FOOD HLDG
0.883.53%0.03Sức mua mạnh11.598M1.342B-0.033352.00Dịch vụ Khách hàng
1495 JIYI HOLDINGS
0.933.33%0.03Mua3.144M780.542M23.620.04Dịch vụ Phân phối
1735 CENTRAL HOLDING
8.012.96%0.23Mua1.176M8.216B64.00Dịch vụ Công nghiệp
1811 CGN NEW ENERGY
6.50-3.56%-0.24Mua48.547M28.920B16.930.401837.00Công ty dịch vụ công cộng
1816 CGN POWER
2.261.80%0.04Mua140.633M180.164B9.710.2318264.00Công ty dịch vụ công cộng
182 CONCORD NE
0.898.54%0.07Sức mua mạnh144.405M6.836B8.290.101619.00Dịch vụ Công nghiệp
1870 ACME INTL HLDGS
1.406.87%0.09Sức mua mạnh3.895M817.440M-0.18172.00Tài chính
209 WINSHINE SCI
0.0826.98%0.02Sức mua mạnh35.508M230.697M-0.021800.00Khách hàng Lâu năm
2207 RONSHINE SERV
5.61-1.23%-0.07Mua631.000K2.886B0.00797746.745342.00Tài chính
2255 HAICHANG HLDG
1.792.29%0.04Mua12.661M7.000B-0.254282.00Dịch vụ Khách hàng
2380 CHINA POWER
4.00-2.44%-0.10Mua105.479M40.208B18.630.2210520.00Công ty dịch vụ công cộng
397 POWER FINANCIAL
0.2012.85%0.02Sức mua mạnh38.799M498.256M2.430.0729.00Tài chính
8536 TL NATURAL GAS
10.620.19%0.02Mua1.062M1.879B-0.1667.00Công ty dịch vụ công cộng
899 ASIA RESOURCES
0.077.14%0.01Sức mua mạnh17.550M532.818M5.830.0125.00Khoáng sản phi năng lượng
956 CHINA SUNTIEN
7.01-11.27%-0.89Mua68.888M64.780B11.890.662388.00Công ty dịch vụ công cộng
Tải thêm