Chứng khoán giảm nhiều nhất trong 52 tuần

Mức đáy trong 52 tuần tạo ngưỡng can thiệp mạnh mẽ, theo cách đó mức đỉnh trong 52 tuần tạo thành ngưỡng kháng cự. Các ngưỡng nằm ở các phía đối diện của dải 52 tuần. Các nhà giao dịch kỹ thuật và nhà đầu tư thường quan sát mức này khi giao dịch đảo chiều. Cần lưu ý rằng các lỗi gây đảo chiều cũng xảy ra và điều quan trọng là phân tích tài chính của công ty để hiểu lý do tại sao cổ phiếu đã được giao dịch ở mức giá thấp như vậy.

           
10 HANG LUNG GROUP 20.50-0.97%-0.20Sức bán mạnh577.113K28.662B4.814.374535.00Tài chính
1047 NGAI HING HONG 0.67-1.47%-0.01Bán8.000K251.056M6.760.10713.00Vật liệu cơ bản
1049 CELESTIAL ASIA 0.16-3.09%-0.00Bán162.150K134.658M-0.291231.00Công nghệ
1059 KANTONE HOLDING 0.49-1.01%-0.00Bán108.200K96.681M-16.97144.00Công nghệ
1062 CDB INT'L INV 0.20-7.37%-0.02Sức bán mạnh380.000K583.345M4.150.056.00Tài chính
1064 ZHONG HUA INT'L 0.22-0.88%-0.00Bán70.000K135.049M6.560.0330.00Tài chính
1076 IMPERIAL PAC 0.071.56%0.00Bán34.800M9.294B-0.001756.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1111 CHONG HING BANK 14.00-0.99%-0.14Bán685.000K15.522B5.332.69Tài chính
1118 GOLIK HOLDINGS 0.72-2.70%-0.02Sức bán mạnh100.000K404.584M-0.021278.00Vật liệu cơ bản
1120 ARTS OPTICAL 1.941.04%0.02Bán16.000K744.281M-1.765300.00Chăm sóc sức khỏe
1129 WATER INDUSTRY 1.371.48%0.02Bán192.000K2.251B77.180.021097.00Công ty dịch vụ công cộng
114 HERALD HOLD 0.87-1.14%-0.01Sức bán mạnh245.000K537.997M-0.043773.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1141 CMBC CAPITAL 0.400.00%0.00Sức bán mạnh6.010M19.006B60.00Năng lượng
1150 MILAN STATION 0.14-3.42%-0.01Sức bán mạnh30.000K116.350M-0.08124.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1201 TESSON HOLDINGS 0.795.33%0.04Bán450.000K925.326M4.900.18639.00Công nghệ
1235 TRAVEL EXPERT 0.545.88%0.03Bán865.000K261.191M187.500.00673.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1239 TEAMWAY INTL GP 0.01-6.67%-0.00Sức bán mạnh1.800M154.467M-0.01618.00Vật liệu cơ bản
1243 WANG ON PPT 1.020.99%0.01Bán2.976M15.504B8.570.12101.00Tài chính
1253 GREENLAND BROAD 0.72-1.37%-0.01Sức bán mạnh8.000K2.540B18.760.04502.00Công nghiệp
1255 S. CULTURE 2.181.40%0.03Bán42.000K460.100M-0.09227.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1259 CH CHILD CARE 0.10-0.98%-0.00Bán211.000K141.793M-0.191254.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
1273 HK FINANCE GP 0.560.00%0.00Bán100.000K232.400M4.640.1240.00Tài chính
129 ASIA STANDARD 1.58-1.25%-0.02Sức bán mạnh738.000K2.138B1.461.11340.00Tài chính
1314 TSUI WAH HLDG 0.821.23%0.01Bán326.000K1.157B14.430.064153.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1361 361 DEGREES 1.94-2.51%-0.05Sức bán mạnh1.902M4.032B7.430.269112.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1426 SPRING REIT 3.00-1.32%-0.04Sức bán mạnh1.850M4.023B11.770.27Tài chính
1462 GOLD-FIN HLDG 1.78-1.11%-0.02Bán1.890M7.309B45.500.04121.00Công nghiệp
1470 PROSPER ONE 0.43-9.37%-0.04Bán2.000M388.000M-0.03110.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1555 MIE HOLDINGS 0.181.14%0.00Bán1.764M558.333M-0.381460.00Năng lượng
1571 XIN POINT HOLD 3.15-0.94%-0.03Bán41.000K3.211B6.770.475416.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1577 HUIXIN CREDIT 1.344.69%0.06Mua22.000K870.400M8.190.1655.00Tài chính
1610 COFCO MEAT 1.130.00%0.00Sức bán mạnh2.232M4.448B-0.016172.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
1615 AB BUILDERS 0.34-6.76%-0.03Sức bán mạnh20.990M228.000MCông nghiệp
1635 DZUG 2.730.37%0.01Bán17.000K11.682B17.700.152174.00Công ty dịch vụ công cộng
1659 HAITIAN ENERGY 0.174.97%0.01Bán6.400M1.562B87.270.00222.00Công ty dịch vụ công cộng
1710 TRIO IND ELEC 0.34-2.86%-0.01Sức bán mạnh56.000K345.000MCông nghiệp
181 FUJIAN HOLDINGS 0.200.00%0.00Sức bán mạnh240.000K234.837M27.120.0195.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1823 HUAYUEXPRESSWAY 0.58-9.38%-0.06Sức bán mạnh2.588M264.069M8.270.08246.00Công nghiệp
1836 STELLA HOLDINGS 7.25-4.86%-0.37Sức bán mạnh1.896M6.180B13.950.5662000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1881 REGAL REIT 2.24-0.44%-0.01Sức bán mạnh577.000K7.362B4.420.510.00Tài chính
2086 HNA TECH INV 2.10-1.41%-0.03Sức bán mạnh111.000K715.826M-0.02190.00Công nghệ
2133 CH POLYMETAL 0.07-4.11%-0.00Bán645.000K261.324M-0.01177.00Vật liệu cơ bản
2182 TIAN CHANG GP 0.40-1.23%-0.00Bán72.000K254.200MCông nghiệp
2309 BIRMINGHAM SPTS 0.09-2.08%-0.00Bán120.000K1.043B-0.05280.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2348 DAWNRAYS PHARMA 1.82-5.70%-0.11Sức bán mạnh916.000K3.030B8.530.22852.00Chăm sóc sức khỏe
24 BURWILL 0.20-0.49%-0.00Bán6.302M1.070B-0.05270.00Vật liệu cơ bản
261 CCT LAND 0.010.00%0.00Bán480.000K1.343B-0.0076.00Công nghệ
2728 YUHUA ENERGY 0.12-9.38%-0.01Bán96.000K396.098M-0.001126.00Năng lượng
275 MASTER GLORY GP 0.02-4.55%-0.00Bán146.343M236.858M-0.0587.00Tài chính
281 RIVERA (HOLD) 0.52-1.89%-0.01Sức bán mạnh288.000K1.356B8.170.0620.00Tài chính
2863 GOLDEN FAITH GP 0.51-5.56%-0.03Bán12.000K291.600M12.810.04Công nghiệp
2878 SOLOMON SYSTECH 0.26-1.92%-0.00Bán1.172M644.866M51.00-0.03424.00Công nghệ
292 ASIA STD HOTEL 0.38-1.30%-0.00Sức bán mạnh1.010M776.946M11.000.09280.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
299 NEW SPORTS 0.50-7.41%-0.04Bán750.000K2.370B-0.14241.00Công nghệ
310 PROSP INV HOLD 0.05-6.00%-0.00Bán120.000K60.566M-0.0211.00Tài chính
320 COMPUTIME 1.00-1.96%-0.02Bán22.000K839.740M6.700.155500.00Công nghiệp
321 TEXWINCA HOLD 3.19-2.45%-0.08Bán981.000K4.477B14.710.2213345.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3322 WIN HANVERKY 0.640.00%0.00Bán654.000K834.860M14.250.0518000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3326 PERFECT GROUP 0.49-2.00%-0.01Bán231.000K675.000M17.720.03267.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
336 HUABAO INTL 4.20-1.18%-0.05Bán2.245M13.364B9.230.472323.00Vật liệu cơ bản
3600 MODERN DENTAL 1.44-2.70%-0.04Sức bán mạnh3.299M1.520B11.120.146433.00Chăm sóc sức khỏe
3626 HSSP INTL 1.35-3.57%-0.05Bán4.000K257.600M23.550.06Vật liệu cơ bản
3690 MEITUAN-W 69.00-4.30%-3.1031.460M398.940B46662.00Công nghệ
3708 YAT SING HLDG 0.165.23%0.01Bán915.000K923.010M532.260.00127.00Công nghiệp
377 HUAJUN INTL GP 21.00-4.33%-0.95Sức bán mạnh11.780K
381 KIU HUNG INT'L 0.03-3.85%-0.00Sức bán mạnh19.480M218.980M-0.01564.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3830 KIDDIELAND 0.20-0.98%-0.00Bán80.000K208.000M-0.01Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
385 CHINNEY ALLI 1.32-1.49%-0.02Bán2.000K785.267M4.860.271670.00Công nghiệp
387 LEEPORT(HOLD) 1.240.00%0.00Bán20.000K280.693M9.260.13321.00Công nghiệp
3893 CROSSTEC 0.070.00%0.00Bán1.880M165.600M-0.01Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
396 HING LEE (HK) 0.36-7.69%-0.03Sức bán mạnh50.000K290.915M40.090.011700.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
422 VMEP HOLDINGS 0.36-1.37%-0.01Bán15.000K331.303M-0.111833.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
436 NU ENVIRO 0.498.89%0.04Bán240.000K1.366B18.200.02621.00Công nghiệp
465 FUTONG TECH 0.782.63%0.02Bán212.000K214.762M-0.11505.00Công nghệ
494 LI & FUNG 1.82-1.62%-0.03Sức bán mạnh34.304M15.737B16.530.1117374.00Công nghiệp
515 TC ORI LIGHT 0.074.76%0.00Bán310.000K142.707M-0.081953.00Công nghệ
54 HOPEWELL HOLD 25.15-0.20%-0.05Sức bán mạnh1.165M22.758B6.633.951118.00Tài chính
6178 EB SECURITIES 6.81-1.16%-0.08Sức bán mạnh20.800K46.685B10.250.689089.00Tài chính
619 SOUTH CHINA FIN 0.02-8.00%-0.00Bán10.050M376.596M-0.00235.00Tài chính
633 CH ALL ACCESS 0.67-1.47%-0.01Sức bán mạnh5.368M1.335B5.380.131664.00Dịch vụ Viễn thông
637 LEE KEE 0.50-1.96%-0.01Sức bán mạnh218.000K422.663M4.690.11190.00Vật liệu cơ bản
647 JOYCE BOUTIQUE 0.23-3.32%-0.01Bán76.000K378.392M-0.03537.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
651 CHI OCEAN IND 0.03-2.86%-0.00Bán24.546M504.563M-0.06600.00Công nghiệp
675 K & P INT'L 0.635.00%0.03Bán208.000K173.553M53.190.012111.00Công nghiệp
678 GENTING HK 1.17-3.31%-0.04Bán1.338M10.094B-0.1716127.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
684 ALLAN INT'L 1.770.57%0.01Bán698.000K600.424M12.830.143440.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6858 HONMAGOLF 6.83-8.08%-0.60Sức bán mạnh1.192M4.562B16.590.45881.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6880 TEMPUS HOLD 1.10-4.35%-0.05Sức bán mạnh14.000K416.353M16.080.07773.00Chăm sóc sức khỏe
702 SINO OIL & GAS 0.21-1.90%-0.00Sức bán mạnh1.371M624.485M-0.14315.00Năng lượng
715 CHINA OCEANWIDE 0.381.33%0.01Bán30.864M6.457B88.690.00131.00Tài chính
725 PERENNIAL INT'L 1.210.00%0.00Sức bán mạnh10.000K240.739M27.220.041150.00Công nghiệp
760 TALENT PPT GP 0.071.39%0.00Bán1.575M741.106M5.560.01254.00Tài chính
767 APSR INV 0.09-5.26%-0.00Sức bán mạnh1.562M
79 CENTURY LEGEND 0.40-5.95%-0.02Sức bán mạnh68.000K131.625M20.450.0239.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
8006 SINO SPLENDID 0.14-3.97%-0.01Bán20.300K58.259M-0.0758.00Công nghiệp
8046 HENG XIN CHINA 0.010.00%0.00Bán1.156M91.350M-0.01127.00Công nghệ
807 SIICENVIRONMENT 1.862.76%0.05Sức bán mạnh611.000K4.770B5631.00Công ty dịch vụ công cộng
8078 HMV DIGIT CHINA 0.226.19%0.01Sức bán mạnh5.124M3.050B-0.00375.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8106 SHENGHUA LANDE 0.24-3.20%-0.01Sức bán mạnh30.000K126.636M-0.01223.00Công nghệ
8112 CORNERSTONE FIN 0.11-4.35%-0.01Bán698.000K131.916M-0.1168.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8116 C FORTUNE INV 0.03-7.14%-0.00Bán360.000K84.871M7.450.0046.00Chăm sóc sức khỏe
812 SWSI 0.14-1.46%-0.00Sức bán mạnh682.000K329.565M-0.01110.00Tài chính
814 JINGKELONG 1.610.00%0.00Bán391.000K663.674M11.580.146730.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
8152 M&L HOLDINGS 0.17-5.71%-0.01Sức bán mạnh300.000K100.800M-0.02Công nghiệp
8171 CHINA TRENDS 0.010.00%0.00Sức bán mạnh8.640M427.161M-0.0011.00Công nghệ
8188 GME GROUP 0.12-1.63%-0.00Bán308.000K62.500M12.740.01Công nghiệp
8205 JIAODA WITHUB 0.26-1.89%-0.01Sức bán mạnh56.000K124.800M-0.02118.00Công nghệ
8241 YING KEE TEA 0.311.64%0.00Bán70.000K113.400MHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
8272 C FOOD&BEV GP 0.010.00%0.00Bán3.280M41.212M-0.01140.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8295 ZZ CAP INTL 0.10-1.00%-0.00Bán940.000K355.050M-0.0131.00Tài chính
8325 CHINA SMARTPAY 0.730.00%0.00Sức bán mạnh240.000K1.266B-0.22332.00Công nghiệp
8348 BINHAI TEDA 0.62-3.12%-0.02Bán34.000K226.760M9.970.062329.00Công nghiệp
8368 CREATIVE CHINA 0.13-6.67%-0.01Bán80.000K179.363M-0.07225.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
838 EVA HOLDINGS 0.690.00%0.00Bán1.052M1.209B12.500.068015.00Công nghiệp
8432 BAR PACIFIC 0.10-2.78%-0.00Sức bán mạnh90.000K90.300M14.850.01350.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8452 FY FINANCIAL 0.89-7.29%-0.07Bán28.000K319.813M6.450.14101.00Tài chính
8490 NICHE-TECH 0.30-3.23%-0.01Bán600.000K215.178MVật liệu cơ bản
8523 SHEUNG MOON 0.31-6.06%-0.02Bán1.455M132.000MCông nghiệp
8540 VICTORY SEC 1.303.17%0.04Sức mua mạnh84.000K254.000M12.290.10Tài chính
858 EXTRAWELL PHAR 0.120.00%0.00Bán80.000K282.020M10.630.01238.00Chăm sóc sức khỏe
8606 KINETIX SYSTEMS 0.20-0.50%-0.00Bán3.330M165.600M173.950.00Công nghệ
878 SOUNDWILL HOLD 11.240.00%0.00Bán18.000K3.258B2.374.84373.00Tài chính
885 RENTIAN TECH 0.25-7.41%-0.02Sức bán mạnh10.570M3.233B-0.051600.00Dịch vụ Viễn thông
90 AMBER ENERGY 0.72-5.26%-0.04Sức bán mạnh92.000K330.192M8.180.09282.00Công ty dịch vụ công cộng
905 GLOBAL M CAP 0.205.26%0.01Bán32.000K140.067M-0.004.00Tài chính
907 ELEGANCEOPTICAL 0.82-33.87%-0.42Bán87.542M477.156M-0.06464.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
91 INT'L STD RES 0.121.69%0.00Bán290.000K55.585M-0.7975.00Công nghệ
911 QIANHAI HEALTH 0.390.00%0.00Bán701.750K643.839M21.660.0228.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
92 CHAMPION TECH 0.400.00%0.00Bán668.000K276.952M-22.20177.00Công nghệ
97 HENDERSON INV 0.663.13%0.02Mua528.000K1.981B16.110.041064.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
989 GROUND INTL DEV 1.2020.00%0.20Bán12.430M5.853B85.200.01357.00Dịch vụ Viễn thông
996 CARNIVAL GROUP 0.22-2.19%-0.01Bán34.960M5.439B11.360.03560.00Tài chính
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất