Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí

Các cổ phiếu hàng đầu có tỷ suất cổ tức cao — Thị trường Chứng khoán Hồng Kông

Tỷ suất cổ tức là yếu tố chính cần xem xét khi chọn cổ phiếu trả cổ tức. Bảng dưới đây giúp bạn tìm các cổ phiếu có lợi tức cổ tức cao để bạn có thể tìm kiếm lợi nhuận ổn định mà không gặp rủi ro quá cao.

           
1433 CIRTEK HLDGS
0.063.77%0.00Bán310.000K110.000M265.000.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
1631 REF HOLDINGS
0.83-1.19%-0.01Mua155.000K212.480M11.760.07129.00Dịch vụ Thương mại
1008 BRILLIANT CIR
0.41-3.57%-0.01Mua936.000K634.991M73.680.01Dịch vụ Thương mại
3303 JUTAL OIL SER
1.14-4.20%-0.05Mua2.292M1.874B11.660.10Dịch vụ Công nghiệp
3938 LFG INV HLDGS
0.29-1.67%-0.01Bán68.000K119.759M6.020.0546.00Tài chính
829 SHENGUAN HLDGS
0.38-1.32%-0.01Mua1.394M1.211B11.990.03Hàng tiêu dùng không lâu bền
1049 CELESTIAL ASIA
1.600.00%0.00Mua3129.152M2.900.55Bán Lẻ
1628 YUZHOU GROUP
2.20-0.45%-0.01Bán10.577M12.526B218.810.01Tài chính
1978 LH GROUP
0.903.45%0.03Mua4.572M720.000M4.960.18Dịch vụ Khách hàng
1297 SINOSOFT TECH
1.67-1.76%-0.03Mua2.587M2.041B3.540.48Dịch vụ Công nghệ
1985 MICROWARE
0.920.00%0.00Mua194.000K276.000M5.540.17288.00Dịch vụ Công nghệ
1888 KB LAMINATES
18.30-0.76%-0.14Mua5.659M57.096B20.350.91Công nghiệp Chế biến
1345 PIONEER PHARM
1.082.86%0.03Sức mua mạnh2.375M1.309B22.010.05Dịch vụ Phân phối
1088 CHINA SHENHUA
16.000.63%0.10Mua24.787M317.558B7.912.0176182.00Năng lượng Mỏ
1428 BRIGHT SMART
2.16-1.82%-0.04Mua3.514M3.666B6.170.36263.00Tài chính
1071 HUADIAN POWER
2.380.00%0.00Mua9.788M23.474B6.450.37Dịch vụ Công nghiệp
1692 TOWNRAY HLDGS
1.90-4.52%-0.09Bán592.000K619.079M6.620.30Khách hàng Lâu năm
1171 YANZHOU COAL
9.752.42%0.23Mua9.336M47.512B61243.00Năng lượng Mỏ
1412 Q P GROUP
1.170.86%0.01Mua150.000K622.440M4.740.24Công nghiệp Chế biến
2777 R&F PROPERTIES
10.14-0.98%-0.10Bán3.161M38.049B3.672.79Tài chính
2198 CHINA SANJIANG
3.68-0.81%-0.03Mua2.247M4.353B3.451.08Công nghiệp Chế biến
675 K & P INT'L
0.870.00%0.00Mua84.000K232.294M3.470.25Công nghệ Điện tử
6033 TELECOM DIGIT
2.490.40%0.01Sức mua mạnh9.000K1.005B9.340.27641.00Truyền thông
926 BESUNYEN
0.340.00%0.00Bán1.061M534.395M10.530.03Hàng tiêu dùng không lâu bền
43 C.P. POKPHAND
0.96-4.00%-0.04Bán17.323M24.320B4.550.22Công nghiệp Chế biến
1277 KINETIC M&E
0.50-1.96%-0.01Mua66.000K4.215B4.680.11Năng lượng Mỏ
1862 JINGRUI HLDGS
2.300.00%0.00Mua766.000K3.539B3.170.73Tài chính
3348 CHINA PENGFEI
0.881.15%0.01Bán64.000K440.000M2.920.30Sản xuất Chế tạo
90 PUXING ENERGY
0.931.09%0.01Mua398.000K426.498M2.990.31Công ty dịch vụ công cộng
337 GREENLAND HK
2.84-1.05%-0.03Mua1.589M7.864B4275.00Tài chính
3818 CHINA DONGXIANG
0.931.09%0.01Sức mua mạnh8.928M5.453B3.760.24327.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
3768 DCWT
1.980.00%0.00Bán603.000K2.038B5.190.38Dịch vụ Công nghiệp
41 GREAT EAGLE H
27.35-1.08%-0.30Bán52.852K19.714B-11.94Dịch vụ Khách hàng
832 CENTRAL CHINA
3.66-2.40%-0.09Bán2.626M10.371B5.230.73Tài chính
3903 HANHUA FIN
0.341.47%0.01Bán90.000K1.587B9.320.041377.00Tài chính
1240 CNQC INT'L
0.780.00%0.00Mua477.500K1.282B5.880.13Hỗn hợp
6885 JINMA ENERGY
3.520.00%0.00Bán240.000K1.885B3.451.02Công nghiệp Chế biến
3339 LONKING
3.300.61%0.02Mua9.391M14.124B6.370.51Sản xuất Chế tạo
450 HUNG HING PRINT
1.320.00%0.00Mua1.232M1.194B10.950.12Công nghiệp Chế biến
2102 TAK LEE MACH
0.262.00%0.01Sức mua mạnh240.000K255.000M4.580.05211.00Dịch vụ Phân phối
543 PACIFIC ONLINE
1.600.63%0.01Mua380.000K1.810B9.800.16Dịch vụ Công nghệ
3990 MIDEA REAL EST
16.76-0.24%-0.04Bán1.192M20.624B4.253.96Tài chính
3883 CHINA AOYUAN
8.23-1.44%-0.12Mua8.279M22.187B3.392.47Tài chính
2686 AAG ENERGY
1.30-0.76%-0.01Mua55.000K4.412B7.780.17487.00Năng lượng Mỏ
814 JINGKELONG
1.270.79%0.01Mua8.000K523.519M0.15Bán Lẻ
1545 DESIGN CAPITAL
0.14-3.50%-0.01Mua1.070M276.000M6.840.02Dịch vụ Thương mại
1582 CR CONSTRUCTION
0.57-1.72%-0.01Bán5.000K285.000M3.250.18Khách hàng Lâu năm
8426 MODERN LIVING
0.160.00%0.00Mua540.000K130.400M6.710.02Tài chính
1107 MODERN LAND
0.830.00%0.00Bán32.000K2.320B2.800.30Tài chính
3329 BOCOM INTL
1.75-1.69%-0.03Mua1.147M4.785B5.770.31Tài chính
3301 RONSHINECHINA
5.47-0.18%-0.01Mua2.056M9.208B3.411.62Tài chính
26 CHINA MOTOR BUS
101.20-0.30%-0.30Bán1.600K4.585B-2.91Tài chính
6837 HAITONG SEC
6.93-1.42%-0.10Sức bán mạnh13.211M90.535B10837.00Tài chính
991 DATANG POWER
1.19-0.83%-0.01Bán8.701M22.023B10.880.11Công ty dịch vụ công cộng
34 KOWLOON DEV
8.83-0.79%-0.07Mua451.000K10.390B13.080.68Tài chính
398 ORIENTAL WATCH
2.76-0.36%-0.01Mua234.000K1.345B16.340.17560.00Bán Lẻ
1045 APT SATELLITE
2.49-0.40%-0.01Mua1.318M2.312B10.050.25Truyền thông
538 AJISEN (CHINA)
1.300.00%0.00Mua1.543M1.419B-0.08Dịch vụ Khách hàng
1576 QILU EXPRESSWAY
2.391.27%0.03Sức mua mạnh1.161M4.780B6.700.35Dịch vụ Công nghiệp
1104 APAC RESOURCES
1.12-3.45%-0.04Bán1.200M1.365B2.020.5814.00Tài chính
2772 ZHONGLIANG HLDG
5.490.73%0.04Mua5.577M19.664B4.611.18Tài chính
3377 SINO-OCEAN GP
1.71-1.16%-0.02Bán6.805M12.931B4.060.4313201.00Tài chính
1222 WANG ON GROUP
0.071.49%0.00Mua6.367M1.104B-0.002037.00Tài chính
2380 CHINA POWER
1.78-0.56%-0.01Mua7.694M17.456B9.310.19Công ty dịch vụ công cộng
1713 SICHUAN EN INV
1.64-1.80%-0.03Bán210.000K1.762B5.940.28Dịch vụ Công nghiệp
3315 GOLDPAC GROUP
1.950.52%0.01Mua642.000K1.610B9.810.20Dịch vụ Công nghệ
1234 CHINA LILANG
5.100.20%0.01Bán621.000K6.107B9.730.524104.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
635 PLAYMATES
0.870.00%0.00Bán32.000K1.818B-0.24Khách hàng Lâu năm
3383 AGILE GROUP
12.80-2.59%-0.34Mua4.056M50.138B4.802.7463275.00Tài chính
1599 UCD
2.172.36%0.05Sức mua mạnh2.893M2.927B3.230.66Dịch vụ Công nghiệp
6099 CMSC
10.76-1.82%-0.20Bán1.294M93.575B8725.00Tài chính
6083 WORLD-LINK LOG
0.411.22%0.01Mua64.000K208.265M10.000.04Vận chuyển
1669 GIC GROUP
0.76-2.56%-0.02Mua438.000K304.000M4.860.16Tài chính
817 CHINA JINMAO
3.09-1.90%-0.06Sức bán mạnh18.862M39.201B0.3611592.00Tài chính
2608 SUNSHINE 100
1.190.00%0.00Bán20.000K3.035B7.210.20Tài chính
3393 WASION HOLDINGS
2.390.00%0.00Bán847.000K2.347B9.100.26Công nghệ Điện tử
331 FSE SERVICES
5.180.97%0.05Mua1.257M2.331B4.751.0813701.00Dịch vụ Công nghiệp
113 DICKSON CONCEPT
4.201.20%0.05Mua64.500K1.656B2.481.67924.00Bán Lẻ
831 CR ASIA
0.72-1.37%-0.01Bán170.000K558.896MBán Lẻ
1813 KWG GROUP
13.28-1.92%-0.26Mua5.585M42.213B5.962.27Tài chính
1233 TIMES CHINA
10.98-0.36%-0.04Bán3.497M21.288B3.832.88Tài chính
3788 CHINA HANKING
1.462.82%0.04Mua12.143M2.862B6.080.23Công nghiệp Chế biến
623 SINOMEDIA
1.10-4.35%-0.05Mua885.000K513.078M5.460.21Dịch vụ Thương mại
1425 JUSTIN ALLEN H
0.442.33%0.01Mua465.000K550.000M5.090.08Hàng tiêu dùng không lâu bền
2368 EAGLE NICE
4.78-1.44%-0.07Bán100.000K2.543B8.740.5513000.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
1963 BCQ
5.43-0.18%-0.01Mua1.357M8.574B4274.00Tài chính
1606 CDB LEASING
1.13-0.88%-0.01Bán2.170M14.286B3.910.29Tài chính
639 SHOUGANG RES
2.03-1.46%-0.03Mua2.561M10.255B9.870.21Năng lượng Mỏ
316 OOIL
136.20-3.34%-4.70Mua177.000K86.786B12.6011.18Vận chuyển
1966 CHINA SCE GROUP
3.59-1.37%-0.05Mua2.670M15.157B3.641.02Tài chính
1975 SUN HING PRINT
0.62-3.12%-0.02Bán40.000K297.600M6.930.09Dịch vụ Thương mại
517 COSCO SHIP INTL
2.730.00%0.00Mua758.000K4.185B12.360.22Vận chuyển
255 LUNG KEE
3.505.11%0.17Sức mua mạnh520.000K2.211B11.610.29Hỗn hợp
536 TRADELINK
1.150.00%0.00Sức mua mạnh68.000K913.829M12.550.09Dịch vụ Công nghệ
2386 SINOPEC SEG
4.45-0.89%-0.04Mua4.551M19.705B7.440.6017301.00Dịch vụ Công nghiệp
3380 LOGAN GROUP
12.64-0.47%-0.06Mua5.547M69.780B4.862.62Tài chính
535 GEMDALE PPT
1.19-3.25%-0.04Bán4.186M19.665B4.130.30Tài chính
902 HUANENG POWER
2.68-0.74%-0.02Bán16.735M42.071B58263.00Công ty dịch vụ công cộng
833 ALLTRONICS
0.440.00%0.00Bán22.000K416.291M3.400.13Công nghệ Điện tử
3308 GOLDEN EAGLE
6.990.00%0.00Bán14.000K11.543B6.571.06Bán Lẻ
1847 GHPC
1.840.00%0.00Bán47.000K246.343M1175.00Khoáng sản phi năng lượng
3618 CQRC BANK
3.34-0.60%-0.02Bán2.897M37.932B4.070.8215088.00Tài chính
2233 WESTCHINACEMENT
1.300.78%0.01Mua19.462M7.071B4.000.32Khoáng sản phi năng lượng
1382 PACIFICTEXTILES
5.10-0.78%-0.04Bán1.078M7.197B10.360.505197.00Công nghiệp Chế biến
1610 COFCO JOYCOME
4.143.24%0.13Bán61.156M16.154B3.491.15Dịch vụ Phân phối
3988 BANK OF CHINA
2.990.00%0.00Mua299.417M880.163B4.060.74309084.00Tài chính
6113 UTS MARKETING
1.0911.22%0.11Sức mua mạnh60.000K436.000M13.190.07Dịch vụ Thương mại
1359 CHINA CINDA
1.590.00%0.00Mua22.384M60.682B6.290.2513067.00Tài chính
1122 QINGLING MOTORS
1.53-0.65%-0.01Bán484.000K3.798B11.220.14Khách hàng Lâu năm
1553 MAIKE TUBE
1.551.97%0.03Bán8.000K672.390M5.900.26Khoáng sản phi năng lượng
1373 IH RETAIL
2.59-0.77%-0.02Bán1.301M1.856B6.900.38Bán Lẻ
900 AEON CREDIT
5.22-0.95%-0.05Sức bán mạnh360.000K2.186B0.72Tài chính
1716 MOST KWAI CHUNG
0.630.00%0.00Sức mua mạnh110.000K170.100M11.050.06103.00Dịch vụ Khách hàng
857 PETROCHINA
2.73-1.44%-0.04Bán157.026M499.647B22.820.12Năng lượng Mỏ
1883 CITIC TELECOM
2.77-0.36%-0.01Mua2.057M10.170B9.970.28Truyền thông
3328 BANKCOMM
4.960.81%0.04Sức mua mạnh24.141M368.343B4.711.0487828.00Tài chính
998 CITIC BANK
3.990.00%0.00Mua46.678M195.250B4.131.1358879.00Tài chính
6818 CEB BANK
3.31-1.49%-0.05Bán29.098M178.846B4.950.8046316.00Tài chính
610 WAI KEE HOLD
4.260.24%0.01Mua674.000K3.379B3.111.37Tài chính
152 SHENZHEN INT'L
12.88-0.77%-0.10Mua2.892M28.272B7.071.84Vận chuyển
3877 CSSC SHIPPING
1.211.68%0.02Mua862.000K7.425B6.590.18Tài chính
822 KA SHUI INT'L
0.540.00%0.00Bán926.000K482.631M3.890.14Sản xuất Chế tạo
1098 ROAD KING INFRA
10.140.00%0.00Bán560.000K7.598B4.412.30Tài chính
3969 CHINA CRSC
3.241.25%0.04Mua13.164M34.311B7.880.4120636.00Công nghệ Điện tử
1729 TIME INTERCON
0.410.00%0.00Bán504.000K754.576M4.170.102047.00Sản xuất Chế tạo
1339 PICC GROUP
2.530.40%0.01Sức mua mạnh51.830M111.887B4.970.51Tài chính
1551 GRCB
3.250.00%0.00Sức bán mạnh6.000K31.877B6.430.5113941.00Tài chính
1523 PLOVER BAY TECH
1.585.33%0.08Sức mua mạnh4.432M1.698B14.530.10Truyền thông
393 GLORIOUS SUN
0.830.00%0.00Bán72.000K1.281B14.090.06Bán Lẻ
1161 WATER OASIS GP
0.830.00%0.00Mua82.000K564.859M20.390.04Dịch vụ Khách hàng
1977 ANALOGUE HLDGS
1.500.00%0.00Mua1.364M2.100B6.910.22Dịch vụ Công nghiệp
1243 WANG ON PPT
0.100.00%0.00Bán624.000K1.520B-0.00126.00Tài chính
9993 RADIANCE HLDGS
4.45-0.67%-0.03Bán1.299M18.001BTài chính
8 PCCW
4.481.36%0.06Mua35.931M34.599B-0.1322900.00Truyền thông
1288 ABC
3.07-0.97%-0.03Bán73.372M1074.450B4.470.69459000.00Tài chính
1830 PERFECT SHAPE
5.931.89%0.11Sức mua mạnh4.965M7.252B25.700.231173.00Dịch vụ Khách hàng
8616 SUNRAY ENG GP
0.080.00%0.00Mua30.000K82.000M5.290.02Dịch vụ Công nghiệp
3678 HOLLY FUTURES
0.84-6.67%-0.06Bán34.000K761.880M11.020.08659.00Tài chính
1777 FANTASIA
1.00-1.96%-0.02Sức bán mạnh6.388M5.773B5.310.19Tài chính
811 XINHUA WINSHARE
5.23-1.51%-0.08Mua652.000K6.453B4.591.167633.00Dịch vụ Phân phối
3311 CHINA STATE CON
5.18-0.19%-0.01Bán8.106M26.105B4.361.19Dịch vụ Công nghiệp
1313 CHINARES CEMENT
8.860.57%0.05Mua11.722M61.869B6.871.28Khoáng sản phi năng lượng
2877 SHINEWAY PHARM
5.37-0.92%-0.05Bán136.000K4.052B12.560.43Công nghệ Sức khỏe
81 CH OVS G OCEANS
4.99-0.60%-0.03Mua3.591M17.083B3.49Tài chính
659 NWS HOLDINGS
8.480.36%0.03Mua4.338M33.166B-0.1528100.00Dịch vụ Công nghiệp
468 GAPACK
3.96-1.25%-0.05Bán414.000K5.293B13.890.29Công nghiệp Chế biến
626 PUBLIC FIN HOLD
2.200.00%0.00Mua116.000K2.415B6.080.361363.00Tài chính
532 WKK INTL (HOLD)
0.8812.82%0.10Sức mua mạnh5.826M641.914M5.620.14Dịch vụ Phân phối
2189 KATO (HK) HLDGS
0.59-1.67%-0.01Bán480.000K590.000M9.870.06443.00Tài chính
188 SUNWAH KINGSWAY
0.370.00%0.00Mua285.000K266.198M-0.04103.00Tài chính
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Giới thiệu Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Xu Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất