Các cổ phiếu đạt mức đỉnh hàng tháng

Bảng dưới đây hiển thị danh sách cổ phiếu đang ở mức đỉnh hàng tháng. Các cổ phiếu có biến động giá cao nhất hàng tháng cho thấy có sự quan tâm không ngừng của các bên tham gia thị trường. Sự biến động giá như vậy có thể tiếp diễn khi các phương pháp phân tích cơ bản mạnh mẽ.

           
1053 CHONGQING IRON
1.25-3.85%-0.05Mua224.000K19.984B6.630.196582.00Vật liệu cơ bản
1071 HUADIAN POWER
2.99-2.29%-0.07Bán3.176M43.268B15.610.1928024.00Công ty dịch vụ công cộng
1090 DA MING INT'L
2.789.88%0.25Mua42.000K3.462B12.370.234460.00Vật liệu cơ bản
1104 APAC RESOURCES
1.317.38%0.09Sức mua mạnh385.500K1.042B1.720.7617.00Vật liệu cơ bản
112 LT COMM REALEST
6.801.64%0.11Mua239.000K3.784B6.671.95258.00Tài chính
1135 ASIA SATELLITE
5.973.65%0.21Mua8.500K2.335B5.401.11138.00Dịch vụ Viễn thông
1165 SFCE
0.3334.15%0.08Sức mua mạnh65.044M1.424B-0.446397.00Năng lượng
1176 ZHUGUANG HOLD
1.58-1.86%-0.03Mua8.795M10.151B364.060.00248.00Tài chính
1198 ROYALE FURN
0.700.00%0.00Mua604.000K1.405B28.630.032286.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
120 COSMOPOL INT'L
1.593.92%0.06Mua2.360M7.018B63.300.0290.00Công nghiệp
1211 BYD COMPANY
54.75-0.09%-0.05Mua6.103M149.366B50.881.08222000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1221 SINO HOTELS
3.500.00%0.00Mua2.000K3.812B19.200.18340.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1231 NEWTON RES
0.890.00%0.00Sức mua mạnh4.000K3.560B-0.0387.00Vật liệu cơ bản
1232 GW TIANDI
0.70-1.41%-0.01Sức bán mạnh1.624M1.262B2.410.29561.00Tài chính
1251 SPT ENERGY
0.730.00%0.00Mua11.274M1.346B16.800.043411.00Năng lượng
1260 WONDERFUL SKY
1.416.02%0.08Sức mua mạnh362.000K1.684B12.510.11280.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1262 LABIXIAOXIN
0.590.00%0.00Mua577.000K784.096M-0.251540.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
1268 MEIDONG AUTO
3.715.10%0.18Sức mua mạnh764.000K4.276B11.250.333758.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1271 GRAND MING
5.002.25%0.11Sức mua mạnh69.200K3.549B20.660.24202.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1277 KINETIC M&E
0.480.00%0.00Mua30.000K4.089B4.760.10720.00Năng lượng
1281 LONGITECH SMART ENERGY HOLDING LIMITED
2.096.63%0.13Mua39.226M3.103B11.740.18242.00Năng lượng
1293 GRAND BAOXIN
2.7816.32%0.39Mua82.567M7.888B9.040.317999.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1335 SHEEN TAI
0.2810.00%0.03Mua48.000K662.917M-0.06318.00Vật liệu cơ bản
1357 MEITU
6.143.19%0.19Mua15.052M25.634B-0.052066.00Công nghệ
1360 MEGAEXPO HLDG
2.21-2.21%-0.05Sức mua mạnh2.880M3.214B132.490.0234.00Công nghiệp
1365 RUNDONG AUTO
2.817.25%0.19Mua173.000K2.660B23.570.206145.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1382 PACIFICTEXTILES
6.523.33%0.21Mua3.990M9.431B12.670.515543.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1386 VESTATE GROUP
1.224.27%0.05Sức mua mạnh27.000K873.752M-0.291169.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1393 HIDILI INDUSTRY
0.301.67%0.01Sức mua mạnh3.335M623.907M-0.544916.00Năng lượng
1421 KINGBO STRIKE
0.23-0.86%-0.00Mua420.000K272.688M-0.30173.00Công nghiệp
1432 CHINA SHENGMU
0.420.00%0.00Bán3.691M2.669B-0.373809.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
152 SHENZHEN INT'L
15.880.00%0.00Mua3.741M33.550B8.941.796897.00Công nghiệp
1522 BII TRANS TECH
0.490.00%0.00Bán484.000K1.042B25.820.02298.00Công nghệ
154 BE ENVIRONMENT
0.761.33%0.01Mua91.000K1.140B11.160.16948.00Công nghiệp
1543 JOIN-SHARE
1.687.69%0.12Mua446.000K2.528B15.700.10275.00Tài chính
1568 SUNDART HLDGS
4.68-0.43%-0.02Mua2.000K10.100B21.220.221401.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1573 CH UNIENERGY
14.226.12%0.82Mua1.892M10.210B38.810.371573.00Năng lượng
1577 HUIXIN CREDIT
1.344.69%0.06Mua22.000K904.400M8.560.1655.00Tài chính
1609 CHONG KIN GP
4.059.46%0.35Sức mua mạnh282.000K3.097B96.700.04Công nghiệp
161 AVIC IHL
4.27-1.16%-0.05Mua10.000K4.980B21.860.3859432.00Công nghệ
1623 HILONG
1.02-2.86%-0.03Mua2.262M1.730B12.200.083085.00Năng lượng
1658 PSBC
4.83-2.82%-0.14Theo dõi14.483M657.912B6.710.72168580.00Tài chính
1680 MACAU LEGEND
1.39-4.14%-0.06Mua1.798M8.712B3.380.414659.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
17 NEW WORLD DEV
10.74-2.01%-0.22Mua16.270M109.615B4.602.3445000.00Tài chính
1708 SAMPLE TECH
9.120.00%0.00Mua1.659M7.224B33.730.27336.00Công nghệ
1726 HKE HOLDINGS
0.421.19%0.01Mua5.255M340.000M13.880.03Công nghiệp
1731 PROSPEROUS IND
1.271.60%0.02Mua5.352M1.422B9152.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1735 WANG YANG HLDGS
2.2024.29%0.43Mua10.080M580.800M40.730.05Công nghiệp
1752 TOP EDUCATION
0.410.00%0.00Mua6.940M1.061BCông nghiệp
176 SUPERACTIVE GP
0.3413.33%0.04Mua810.000K691.074M11.020.03478.00Tài chính
177 JIANGSU EXPRESS
10.101.20%0.12Mua1.808M50.881B10.700.945490.00Công nghiệp
1776 GF SEC
10.24-2.66%-0.28Theo dõi2.630M109.936B9.581.0712103.00Tài chính
1816 CGN POWER
1.87-2.09%-0.04Bán20.656M84.989B9.580.2018124.00Công ty dịch vụ công cộng
1833 PA GOODDOCTOR
48.65-3.57%-1.80Mua759.440K51.924B-1.212272.00Chăm sóc sức khỏe
1882 HAITIAN INT'L
17.142.39%0.40Mua3.738M27.355B10.761.596300.00Công nghiệp
1883 CITIC TELECOM
2.670.38%0.01Mua3.887M9.527B10.360.262509.00Dịch vụ Viễn thông
196 HONGHUA GROUP
0.61-1.61%-0.01Mua8.657M3.267B-0.013701.00Năng lượng
1980 TIANGE
5.331.91%0.10Mua1.085M6.781B13.630.40683.00Công nghệ
1993 ASIARAY
2.383.93%0.09Mua78.500K1.038B22.500.11912.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2011 KEE
0.8014.29%0.10Mua444.000K371.843M8.620.09595.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
202 EVERCHINA INT'L
0.173.13%0.01Mua560.000K1.003B-0.13120.00Tài chính
2023 CHINA LUDAO
1.260.80%0.01Mua64.000K619.668M24.700.05492.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
209 WINSHINE SCI
0.06-8.96%-0.01Bán680.000K223.374M-0.011789.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
211 STYLAND HOLD
0.0712.12%0.01Mua2.980M366.014M-0.01110.00Tài chính
2178 PETRO-KING
0.347.94%0.03Mua770.000K587.069M-0.11317.00Năng lượng
2183 SANSHENG HLDG
12.00-2.60%-0.32Mua20.000K5.029B-0.0322.00Tài chính
2218 ANDRE JUICE
5.856.36%0.35Sức mua mạnh564.400K2.058B17.630.33786.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2223 CASABLANCA
1.055.00%0.05Sức mua mạnh406.000K271.354M117.190.01684.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2289 CHARMACY PHAR
8.600.12%0.01Mua1.000K928.800M16.850.51842.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
231 PING AN SEC GP
0.3013.21%0.04Mua1.935M1.550B-0.09100.00Tài chính
2330 CHINA UPTOWN
0.187.93%0.01Mua508.000K269.833M-0.0166.00Tài chính
2340 SYNERGIS HOLD
0.730.00%0.00Mua44.000K310.140M-0.085792.00Tài chính
2378 PRU
185.000.00%0.00Mua9.000K480.229B17.3810.6627151.00Tài chính
2398 GOOD FRIEND
1.750.00%0.00Mua60.000K705.600M12.520.141240.00Công nghiệp
262 DESON DEV INT'L
0.29-4.92%-0.02Mua14.200M283.585M5.940.05315.00Công nghiệp
2668 PAK TAK INT'L
0.2630.65%0.06Mua180.000K754.000M460.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
272 SHUI ON LAND
1.82-1.09%-0.02Mua4.399M14.673B6.950.283039.00Tài chính
2727 SH ELECTRIC
2.702.66%0.07Mua11.685M79.242B11.500.2329552.00Công nghiệp
274 C BILLION RES
0.02-4.00%-0.00Mua44.454M421.079M-0.00269.00Vật liệu cơ bản
285 BYD ELECTRONIC
12.202.69%0.32Mua18.102M27.489B75000.00Công nghệ
2899 ZIJIN MINING
3.020.67%0.02Mua21.813M88.438B12.600.2418072.00Vật liệu cơ bản
329 OCI INTL
1.372.24%0.03Mua360.000K1.452B688.440.0024.00Chăm sóc sức khỏe
3300 CHINA GLASS
0.696.15%0.04Mua3.270M1.249B12.190.063774.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3328 BANKCOMM
5.75-2.04%-0.12Mua15.023M905.371B5.411.0688605.00Tài chính
3336 JU TENG INTL
1.921.59%0.03Mua1.684M2.203B-0.1639000.00Công nghệ
334 CH DISPLAY OPT
0.640.00%0.00Mua608.000K1.335B30.920.022693.00Công nghệ
338 SHANGHAI PECHEM
4.55-2.78%-0.13Mua5.788M64.236B6.090.759939.00Năng lượng
3393 WASION HOLDINGS
4.18-0.48%-0.02Mua442.000K4.242B12.020.313733.00Công nghiệp
342 NEWOCEAN ENERGY
2.350.43%0.01Mua2.914M3.450B4.490.521308.00Năng lượng
356 DT CAPITAL
0.106.52%0.01Sức mua mạnh1.920M223.381M-0.014.00Tài chính
3683 GREAT HARVEST
2.230.00%0.00Mua1.790M2.123B-0.0295.00Công nghiệp
3737 ZHONGZHIPHARM
1.48-1.33%-0.02Mua561.000K1.243B13.640.113231.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
383 CHINA MED&HCARE
0.273.85%0.01Sức mua mạnh32.460M3.910B-0.022212.00Tài chính
3882 SKYLIGHT HLDG
0.64-1.54%-0.01Bán263.000K548.566M-0.661889.00Công nghệ
3899 CIMC ENRIC
8.200.00%0.00Mua1.884M16.368B21.800.389800.00Năng lượng
392 BEIJING ENT
42.201.44%0.60Mua2.607M53.259B7.235.8448000.00Công ty dịch vụ công cộng
395 SMARTAC GP CH
0.113.64%0.00Mua920.000K549.876M-0.00175.00Vật liệu cơ bản
3983 CHINA BLUECHEM
2.90-0.68%-0.02Mua2.114M13.369B22.900.135012.00Vật liệu cơ bản
416 BANKOFJINZHOU
7.702.67%0.20Sức mua mạnh21.000K52.218B4.971.554571.00Tài chính
425 MINTH GROUP
33.40-0.89%-0.30Mua1.347M38.256B17.281.9517461.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
428 COCOON HOLDINGS
0.7959.60%0.30Mua6.646M
431 G CHINA FIN
0.213.45%0.01Mua6.160M1.452B-0.01138.00Công nghiệp
468 GAPACK
5.000.20%0.01Mua298.000K6.685B16.530.301293.00Vật liệu cơ bản
484 FORGAME
7.300.69%0.05Mua20.300K1.004B-1.28422.00Công nghệ
493 GOME RETAIL
0.800.00%0.00Mua13.750M17.246B-0.0640176.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
512 CHINAGRANDPHARM
5.37-2.89%-0.16Mua505.920K16.096B22.940.257803.00Chăm sóc sức khỏe
525 GUANGSHEN RAIL
3.44-1.71%-0.06Bán10.778M24.367B18.430.1942817.00Công nghiệp
538 AJISEN (CHINA)
3.413.33%0.11Mua259.000K3.722B-0.4911324.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
546 FUFENG GROUP
3.841.86%0.07Mua671.800K9.779B8.150.4712000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
573 TAO HEUNG HLDGS
1.460.69%0.01Sức mua mạnh545.000K1.484B14.910.108220.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
576 ZHEJIANGEXPRESS
6.353.08%0.19Mua5.256M27.579B7.550.926871.00Công nghiệp
596 INSPUR INT'L
3.704.82%0.17Sức mua mạnh5.422M4.214B14.340.263716.00Công nghệ
607 FULLSHARE
3.702.49%0.09Mua66.267M72.998B18.950.207052.00Tài chính
612 CHINA INV FUND
17.505.68%0.94Sức mua mạnh2.464M21.310B-0.0727.00Tài chính
6138 HARBIN BANK
1.850.54%0.01Mua143.000K20.342B3.440.546548.00Tài chính
6166 CHINA VAST
3.685.44%0.19Mua320.000K6.077B4.090.951085.00Tài chính
658 C TRANSMISSION
9.492.04%0.19Mua3.595M15.519B97.380.106619.00Công nghiệp
659 NWS HOLDINGS
14.92-0.53%-0.08Mua800.159K58.136B9.581.5628000.00Công nghiệp
672 ZHONGAN REALEST
0.34-1.45%-0.01Mua1.490M1.976B9.870.033115.00Tài chính
6808 SUNART RETAIL
9.852.07%0.20Sức mua mạnh12.420M93.966B29.530.33144249.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
6816 PROSPER CONS
1.320.76%0.01Mua2.378M1.056B16.320.08114.00Công nghiệp
682 CHAODA MODERN
0.0913.41%0.01Mua7.690M306.489M-0.753850.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
6868 TENFU
5.400.19%0.01Mua87.000K6.627B22.530.244308.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
6877 KVB KUNLUN FG
0.442.33%0.01Mua50.000K884.481M30.660.0267.00Tài chính
6898 CHINA ALUMCAN
1.282.40%0.03Sức mua mạnh352.000K1.196B16.780.09905.00Vật liệu cơ bản
690 UNI-BIO GROUP
0.10-0.99%-0.00Mua490.000K616.497M-0.05349.00Chăm sóc sức khỏe
771 AUTOMATED SYS
1.118.82%0.09Mua28.628M893.799M14.650.092113.00Công nghệ
798 CEOVU
0.540.00%0.00Mua512.000K4.114B10.050.056400.00Tài chính
8 PCCW
4.410.92%0.04Mua11.901M34.044B29.910.1523700.00Dịch vụ Viễn thông
8023 KWONG MAN KEE
0.610.00%0.00Mua186.000K366.000M38.850.02Công nghiệp
8039 KNK HOLDINGS
6.000.84%0.05Mua104.000K
804 PINESTONE
0.180.00%0.00Mua5.110M883.800M133.330.0014.00Tài chính
806 VALUE PARTNERS
6.240.65%0.04Mua2.891M11.580B5.611.11204.00Tài chính
8076 SING LEE
0.151.35%0.00Mua215.000K131.724M6.340.02261.00Công nghệ
810 CH INTERNET INV
0.3725.42%0.08Mua10.853M242.395M-0.0719.00Tài chính
8143 HUA XIA HEALTH
0.1210.09%0.01Mua2.432M338.190M-0.04870.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
8148 AURUM PACIFIC
0.219.74%0.02Mua24.240M272.345M-0.0430.00Công nghệ
815 CHI SILVER GP
1.112.78%0.03Mua502.000K1.803B7.590.151159.00Vật liệu cơ bản
8170 KSL HOLDINGS
6.301.61%0.10Mua194.000K
8187 JIMU GROUP
0.841.20%0.01Bán60.000K403.200M-0.041029.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8201 PPS INT'L
0.239.95%0.02Mua120.000K125.280M-0.071539.00Công nghiệp
8211 ZHEJIANG YONGAN
0.1912.28%0.02Mua140.000K204.192M-0.01557.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8245 ON REAL INT'L
0.0570.00%0.02Mua24.520M195.840M25.760.00380.00Công nghệ
8293 SINGASIA HLDG
6.162.67%0.16Sức mua mạnh455.000K7.700B-0.01265.00Công nghiệp
8299 GRAND T G GOLD
0.019.09%0.00Mua2.064M269.421M7.500.0062.00Vật liệu cơ bản
8320 AEC GROUP
0.173.03%0.00Mua130.000K204.000M-0.01Công nghiệp
8329 NEP INTERLONG
0.394.05%0.01Mua10.000K646.030M13.210.031231.00Chăm sóc sức khỏe
834 KANGDA FOOD
0.625.08%0.03Mua44.000K259.769M-0.044804.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
8361 PARENTING NET
0.320.00%0.00Mua52.000K323.084M7.830.04183.00Công nghệ
8391 ELEGANCE PRINT
0.92-1.08%-0.01Mua3.544M404.800MCông nghiệp
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất