Các cổ phiếu đạt mức đỉnh hàng tháng

Bảng dưới đây hiển thị danh sách cổ phiếu đang ở mức đỉnh hàng tháng. Các cổ phiếu có biến động giá cao nhất hàng tháng cho thấy có sự quan tâm không ngừng của các bên tham gia thị trường. Sự biến động giá như vậy có thể tiếp diễn khi các phương pháp phân tích cơ bản mạnh mẽ.

           
100 CLEAR MEDIA
7.494.32%0.31Sức mua mạnh99.000K4.057B14.430.52564.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1005 MATRIX HOLDINGS
3.450.00%0.00Sức mua mạnh196.000K2.609B22.410.159500.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
101 HANG LUNG PPT
15.822.20%0.34Mua1.680M71.158B7.922.004535.00Tài chính
1026 UNIVERSAL TECH
0.316.90%0.02Sức mua mạnh350.000K657.339M-0.01391.00Công nghệ
103 SHOUGANG CENT
0.183.47%0.01Mua164.000K344.199M-0.061874.00Vật liệu cơ bản
1030 FUTURE LAND
6.195.27%0.31Sức mua mạnh17.690M36.515B6.091.0217863.00Tài chính
1031 KINGSTON FIN
1.961.03%0.02Mua950.000K26.684B32.990.06858.00Tài chính
1038 CKI HOLDINGS
61.350.16%0.10Sức mua mạnh1.068M154.578B14.664.182005.00Công ty dịch vụ công cộng
1039 FORTUNET E-COMM
0.8011.11%0.08Mua697.000K1.449B-0.12358.00Công nghệ
1045 APT SATELLITE
3.370.90%0.03Sức mua mạnh44.000K3.137B5.790.58110.00Dịch vụ Viễn thông
1051 G-RESOURCES
0.065.00%0.00Mua30.024M1.704B4.620.0134.00Tài chính
1053 CHONGQING IRON
1.204.35%0.05Mua3.017M20.635B4.720.256582.00Vật liệu cơ bản
1055 CHINA SOUTH AIR
5.472.63%0.14Mua15.091M92.155B8.990.6196315.00Công nghiệp
1063 SUNCORP TECH
0.020.00%0.00Mua16.510M273.883M-0.002500.00Công nghệ
1068 YURUN FOOD
0.784.00%0.03Mua4.636M1.422B-1.0510000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
107 SICHUAN EXPRESS
2.510.00%0.00Mua980.000K11.387B6.880.364401.00Công nghiệp
1070 TCL ELECTRONICS
3.528.64%0.28Mua8.863M8.221B5.540.6524100.00Công nghệ
1083 TOWNGAS CHINA
6.230.48%0.03Mua651.811K17.506B12.080.5222072.00Công ty dịch vụ công cộng
1087 INVESTECH HLDGS
0.209.89%0.02Mua3.279M280.800M-0.11273.00Công nghệ
1088 CHINA SHENHUA
18.661.41%0.26Sức mua mạnh18.450M371.140B6.912.7087312.00Năng lượng
1093 CSPC PHARMA
13.103.80%0.48Mua67.045M81.696B23.600.5617100.00Chăm sóc sức khỏe
1099 SINOPHARM
34.306.19%2.00Mua7.513M94.911B15.792.1864413.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
1111 CHONG HING BANK
13.701.03%0.14Mua76.000K13.324B5.092.69Tài chính
112 LT COMM REALEST
6.850.74%0.05Mua12.514K4.712B6.711.95371.00Tài chính
1122 QINGLING MOTORS
2.040.49%0.01Mua1.432M5.064B10.510.192854.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1124 COASTAL GL
0.250.00%0.00Mua3.504M1.046B1.630.15178.00Tài chính
1127 LION ROCK GROUP
1.404.48%0.06Mua664.000K1.078B6.530.211224.00Công nghiệp
1131 AGRITRADE RES
1.410.71%0.01Mua10.085M8.981B21.070.07567.00Năng lượng
1135 ASIA SATELLITE
5.450.93%0.05Mua96.500K2.132B4.931.11138.00Dịch vụ Viễn thông
1157 ZOOMLION
3.060.99%0.03Mua3.179M31.753B19.380.1614606.00Công nghiệp
1164 CGN MINING
0.264.00%0.01Mua418.000K1.716B20.870.0125.00Năng lượng
1169 HAIER ELEC
21.305.45%1.10Mua8.127M59.705B14.111.5216543.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1171 YANZHOU COAL
7.113.34%0.23Mua25.020M45.136B3.532.0168030.00Năng lượng
1177 SINO BIOPHARM
6.467.31%0.44Mua152.919M81.320B26.410.2421072.00Chăm sóc sức khỏe
119 POLY PROPERTY
2.601.17%0.03Mua3.077M9.520B3.880.6712894.00Tài chính
1196 REALORD GROUP
5.150.59%0.03Mua966.000K7.394B18.420.28194.00Công nghiệp
1197 CHINA HENGSHI
2.105.00%0.10Mua126.000K2.100B8.320.251277.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1199 COSCO SHIP PORT
8.210.24%0.02Sức mua mạnh2.624M25.559B10.500.783314.00Công nghiệp
12 HENDERSON LAND
43.151.17%0.50Sức mua mạnh5.119M189.914B6.077.119052.00Tài chính
1208 MMG
3.567.55%0.25Mua10.078M28.665B14.530.255079.00Vật liệu cơ bản
122 CROCODILE
0.734.29%0.03Mua1.613M691.707M4.260.17274.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1222 WANG ON GROUP
0.10-1.96%-0.00Mua76.140M1.832B1.860.05944.00Tài chính
123 YUEXIU PROPERTY
1.510.00%0.00Mua13.477M18.726B6.540.237390.00Tài chính
1232 GW TIANDI
0.751.35%0.01Sức mua mạnh548.000K1.352B2.540.30561.00Tài chính
124 GD LAND
1.924.92%0.09Sức mua mạnh406.000K3.286B29.360.07220.00Tài chính
125 SUN HING VISION
2.800.00%0.00Mua2.444M735.779M10.220.275500.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1251 SPT ENERGY
0.492.08%0.01Mua3.192M906.021M11.090.043677.00Năng lượng
1265 TIANJINJINRAN
0.792.60%0.02Sức mua mạnh2.230M1.453B41.430.02835.00Công ty dịch vụ công cộng
1266 XIWANG STEEL
1.45-0.68%-0.01Bán2.935M3.289B2.570.634430.00Vật liệu cơ bản
1270 LANGHAM-SS
3.030.66%0.02Mua360.000K6.392B4.480.68Tài chính
128 ENM HOLDINGS
0.762.70%0.02Mua15.140M1.255B-0.01135.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1288 ABC
3.580.85%0.03Mua112.527M1252.939B5.050.71477040.00Tài chính
129 ASIA STANDARD
1.412.92%0.04Mua926.000K1.861B1.510.94360.00Tài chính
1292 CMA LOGISTICS
3.872.93%0.11Mua22.000K627.188M4.430.878086.00Công nghiệp
1296 GUODIAN TECH
0.300.00%0.00Mua613.000K1.849B13.190.026778.00Năng lượng
1297 SINOSOFT TECH
2.08-2.35%-0.05Bán678.000K2.543B9.130.23715.00Công nghệ
1299 AIA
69.901.82%1.25Sức mua mạnh18.073M844.187B22.133.1721000.00Tài chính
1310 HKBN
12.101.68%0.20Mua2.603M12.169B30.590.402981.00Dịch vụ Viễn thông
1313 CHINARES CEMENT
7.280.14%0.01Mua10.151M50.836B6.791.0720362.00Vật liệu cơ bản
1317 MAPLELEAF EDU
3.583.47%0.12Mua9.568M10.665B16.330.225369.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
1323 NEWTREE GROUP
0.530.00%0.00Mua5.638M1.285B-0.0177.00Vật liệu cơ bản
1330 DYNAGREEN ENV
3.405.59%0.18Mua1.804M12.232B11.790.291466.00Năng lượng
1333 CHINA ZHONGWANG
3.670.27%0.01Mua3.107M20.000B6.020.6137121.00Vật liệu cơ bản
1337 RAZER
1.162.65%0.03Mua7.984M10.380B-0.341391.00Công nghệ
1347 HUA HONG SEMI
15.8011.42%1.62Mua12.145M20.286B12.051.334138.00Công nghệ
1359 CHINA CINDA
2.092.45%0.05Mua29.507M192.073B4.100.5117168.00Tài chính
136 HENGTEN NET
0.260.00%0.00Mua92.472M19.399B106.690.00586.00Công nghệ
1360 MEGAEXPO HLDG
3.780.80%0.03Sức mua mạnh8.715M5.497B58.230.0675.00Công nghiệp
1373 IH RETAIL
1.903.26%0.06Sức mua mạnh1.440M1.370B11.970.162145.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1375 CC SECURITIES
1.752.34%0.04Mua2.843M16.456B13.040.132833.00Tài chính
1398 ICBC
5.761.41%0.08Mua185.096M2052.900B6.060.95443169.00Tài chính
1417 RIVERINE CHINA
3.000.00%0.00Mua1.294M1.215B34.020.091294.00Tài chính
144 CHINA MER PORT
15.360.52%0.08Mua2.835M51.146B6.142.509036.00Công nghiệp
1446 HUNGFOOKTONG
0.525.05%0.03Mua320.000K341.091M36.620.011300.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
1448 FU SHOU YUAN
6.142.68%0.16Mua4.728M13.671B25.990.242170.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
1461 LUZHENG FUTURES
1.222.52%0.03Mua2.368M1.222B6.430.19452.00Tài chính
1508 CHINA RE
1.610.62%0.01Mua30.372M68.392B12.750.1355317.00Tài chính
1513 LIVZON PHARMA
25.704.05%1.00Mua1.686M18.480B14.161.826963.00Chăm sóc sức khỏe
1515 CR MEDICAL
5.461.11%0.06Mua2.355M7.080B20.220.271068.00Chăm sóc sức khỏe
1522 BII TRANS TECH
0.603.45%0.02Mua868.000K1.260B31.300.02298.00Công nghệ
1530 3SBIO
12.589.58%1.10Mua23.088M31.938B26.350.484405.00Chăm sóc sức khỏe
1556 CHINNEY KW
0.265.26%0.01Mua135.000K390.000M6.280.04479.00Công nghiệp
1560 STAR PROPERTIES
0.830.00%0.00Mua225.386K520.576M-0.0212.00Tài chính
1579 YIHAI INTL
22.451.58%0.35Mua2.347M23.503B50.540.451660.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
158 MELBOURNE ENT
195.000.57%1.10Mua2.000K4.875B2.1291.9417.00Tài chính
1596 YICHEN IND
5.57-1.07%-0.06Mua473.000K5.001B27.560.201090.00Vật liệu cơ bản
16 SHK PPT
124.002.06%2.50Sức mua mạnh4.240M359.248B7.1917.2437000.00Tài chính
1600 TIAN LUN GAS
6.692.14%0.14Mua3.375M6.621B13.220.512728.00Tài chính
1612 VINCENT MED
0.61-4.69%-0.03Mua52.000K388.966M28.400.021127.00Chăm sóc sức khỏe
1616 STARRISE MEDIA
1.280.00%0.00Mua220.000K1.606B-0.241721.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1618 MCC
1.960.51%0.01Mua3.011M68.673B6.070.3297771.00Công nghiệp
1649 IMEEI
1.60-1.23%-0.02Mua582.000K4.555B7.940.205291.00Công nghiệp
1663 S HARBOURHOLD
0.201.01%0.00Mua7.885M492.800M28.000.01287.00Tài chính
168 TSINGTAO BREW
34.60-0.29%-0.10Mua816.000K46.744B27.031.2840810.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
1681 CONSUN PHARMA
5.281.34%0.07Mua1.335M4.621B8.940.592609.00Chăm sóc sức khỏe
1682 HUALONGJINKONG
1.148.57%0.09Mua312.000K
17 NEW WORLD DEV
11.702.81%0.32Sức mua mạnh15.102M119.387B5.012.3445000.00Tài chính
171 SILVER GRANT
1.701.19%0.02Mua1.564M3.918B13.450.13563.00Tài chính
1736 PARENTING NET
0.29-4.84%-0.01Bán1.484M302.570M7.210.04183.00Công nghệ
1741 SHING CHI HLDGS
1.84-2.13%-0.04Mua156.000K1.472B111.380.02Công nghiệp
1746 MAN SHUN GP
0.4050.94%0.14Mua62.768M400.000M79.00Công nghiệp
177 JIANGSU EXPRESS
11.480.70%0.08Mua4.234M57.833B11.501.005490.00Công nghiệp
1773 TIANLI EDU
1.631.24%0.02Mua2.037M3.382B13.320.123427.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
1785 CHENGDU EXPWAY
2.200.92%0.02260.000K880.000M6.150.36Công nghiệp
1786 CRCCE
1.722.38%0.04Mua860.500K2.614B20.430.082071.00Công nghiệp
1788 GUOTAI JUNAN I
1.351.50%0.02Mua23.901M10.416B9.200.15438.00Tài chính
18 ORIENTAL PRESS
0.820.00%0.00Bán364.000K1.966B16.020.051379.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1800 CHINA COMM CONS
7.840.38%0.03Mua12.274M186.643B6.301.24117446.00Công nghiệp
1812 CHENMING PAPER
4.641.31%0.06Mua2.165M17.043B4.201.1015009.00Vật liệu cơ bản
1816 CGN POWER
1.990.00%0.00Mua20.861M90.443B10.030.2018124.00Công ty dịch vụ công cộng
182 CONCORD NE
0.341.52%0.01Mua2.420M2.852B12.160.031418.00Công nghiệp
1833 PA GOODDOCTOR
35.909.28%3.05Mua6.675M38.316B-1.232272.00Chăm sóc sức khỏe
1838 CHINAPROPERTIES
1.172.63%0.03Mua38.000K2.117B6.630.21358.00Tài chính
1848 CALC
8.200.12%0.01Sức mua mạnh283.000K5.554B7.011.17172.00Tài chính
1851 GINGKO EDU
1.350.00%0.0013.928M675.000M13.770.10651.00Công nghiệp
1869 LI BAO GE GP
0.351.45%0.01Mua400.000K280.000M13.310.03510.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1881 REGAL REIT
2.310.87%0.02Mua209.000K7.525B4.520.510.00Tài chính
1882 HAITIAN INT'L
17.162.63%0.44Mua697.424K27.387B10.591.626300.00Công nghiệp
1889 SANAI HEALTH GP
0.403.90%0.01Mua4.418M1.227B-0.31285.00Chăm sóc sức khỏe
1898 CHINA COAL
3.290.92%0.03Mua5.611M64.799B8.120.4141650.00Năng lượng
19 SWIRE PACIFIC A
90.701.11%1.00Sức mua mạnh1.599M136.193B5.0218.0593000.00Tài chính
1928 SANDS CHINA LTD
36.452.24%0.80Mua10.142M294.538B19.711.8528504.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1932 CPM GROUP
0.525.05%0.03Sức mua mạnh104.000K500.000M-0.041013.00Vật liệu cơ bản
195 GREENTECH INTL
0.085.41%0.00Mua720.000K532.740M10.760.0130.00Vật liệu cơ bản
1958 BAIC MOTOR
4.884.72%0.22Mua9.498M39.115B7.990.6220530.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
196 HONGHUA GROUP
0.514.08%0.02Mua6.183M2.732B-0.033749.00Năng lượng
1962 EVERGREEN PG
1.659.27%0.14Mua4.000K1.015B10.110.1918046.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
1972 SWIREPROPERTIES
28.400.71%0.20Mua2.717M166.140B4.116.915000.00Tài chính
1988 MINSHENG BANK
5.732.14%0.12Mua22.085M339.677B4.261.3457134.00Tài chính
1997 WHARF REIC
49.902.57%1.25Mua3.281M151.496B6.737.412900.00Tài chính
1999 MAN WAH HLDGS
3.684.25%0.15Mua19.712M14.069B10.020.3716117.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
200 MELCO INT'L DEV
16.662.71%0.44Mua2.531M25.317B39.580.4321678.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2001 NEW HIGHER EDU
3.972.58%0.10Mua4.799M5.681B17.970.222109.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2031 AUSUPREME
0.403.90%0.01Sức mua mạnh425.000K300.000M12.570.03Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2038 FIH
0.873.57%0.03Mua8.228M7.146B-0.6693408.00Công nghệ
208 POLYTEC ASSET
0.761.33%0.01Mua631.566K3.374B3.880.20270.00Tài chính
2083 NATURE HOME
1.550.00%0.00Sức mua mạnh5.920M2.228B15.260.103145.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
212 NANYANG HOLD
56.500.98%0.55Sức mua mạnh13.000K1.948B4.4212.7813.00Tài chính
2128 CHINA LESSO
4.320.93%0.04Mua4.345M13.402B4.900.8810800.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
215 HUTCHTEL HK
3.12-0.32%-0.01Mua3.369M15.035B-0.271158.00Dịch vụ Viễn thông
2186 LUYE PHARMA
5.731.06%0.06Mua14.464M18.766B13.790.423974.00Chăm sóc sức khỏe
219 SHUNHO PROPERTY
2.803.70%0.10Mua28.000K1.565B1.651.64Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2202 CHINA VANKE
28.605.15%1.40Sức mua mạnh8.099M315.720B8.823.2492764.00Tài chính
2236 WISON ENGRG
1.080.00%0.00Mua1.333M4.396B35.780.031371.00Năng lượng
225 POKFULAM
17.501.86%0.32Mua4.000K1.928B4.014.36106.00Tài chính
2262 SLD GROUP
1.030.00%0.00Mua2.688M1.174B11.470.09570.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
227 FIRST SHANGHAI
0.452.27%0.01Mua520.000K638.538M11.090.04675.00Tài chính
23 BANK OF E ASIA
25.801.38%0.35Mua591.711K73.414B11.152.319603.00Tài chính
2319 MENGNIU DAIRY
25.450.99%0.25Mua9.244M99.960B34.540.7440015.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2328 PICC P&C
8.300.00%0.00Mua46.939M184.609B9.250.90182716.00Tài chính
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất