Các cổ phiếu đạt mức đỉnh hàng tháng

Bảng dưới đây hiển thị danh sách cổ phiếu đang ở mức đỉnh hàng tháng. Các cổ phiếu có biến động giá cao nhất hàng tháng cho thấy có sự quan tâm không ngừng của các bên tham gia thị trường. Sự biến động giá như vậy có thể tiếp diễn khi các phương pháp phân tích cơ bản mạnh mẽ.

           
1026 UNIVERSAL TECH 0.303.45%0.01Mua400.000K636.102M238.100.00366.00Công nghệ
1071 HUADIAN POWER 3.662.23%0.08Mua25.429M48.892B71.440.0528024.00Công ty dịch vụ công cộng
1091 CITIC DAMENG 0.473.26%0.01Mua17.233M1.577B11.560.047717.00Vật liệu cơ bản
1129 WATER INDUSTRY 1.571.95%0.03Mua2.562M2.459B-0.031097.00Công ty dịch vụ công cộng
1133 HARBIN ELECTRIC 2.472.07%0.05Mua828.000K4.130B17.090.1417926.00Công nghiệp
1175 FRESH EXP 0.3013.21%0.04Mua30.480M436.244M49.480.01126.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1193 CHINA RES GAS 36.650.41%0.15Mua3.691M81.172B21.851.6848062.00Công ty dịch vụ công cộng
1199 COSCO SHIP PORT 7.272.54%0.18Mua2.825M21.674B5.151.413314.00Công nghiệp
1226 CH INV FIN GP 0.081.32%0.00Mua2.490M171.574M-0.4610.00Tài chính
1227 NATIONAL INV 0.0116.67%0.00Mua38.110M43.238M-0.0531.00Tài chính
1252 CHINA TIANRUI 6.872.69%0.18Mua431.000K19.656B15.850.437822.00Vật liệu cơ bản
1265 TIANJINJINRAN 0.994.21%0.04Mua18.170M1.747B39.190.03836.00Công ty dịch vụ công cộng
1323 NEWTREE GROUP 0.580.00%0.00Sức mua mạnh6.424M1.380B-0.0184.00Vật liệu cơ bản
1336 NCI 35.855.60%1.90Mua19.171M145.856B17.922.0041044.00Tài chính
1367 SFUND INTL HLDG 5.603.70%0.20Mua1.024M2.592B-0.09197.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1466 AFFLUENTPARTNER 6.262.79%0.17Mua3.471M2.067B-0.38446.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1536 YUK WING GP 0.67-6.94%-0.05Mua36.190M273.586M-0.01Công nghiệp
1587 SHINEROAD INTL 0.7212.50%0.08Mua32.758M435.178MHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
1608 VPOWER GROUP 3.73-2.36%-0.09Mua630.000K9.786B28.720.13293.00Công nghiệp
1616 STARRISE MEDIA 1.340.75%0.01Mua7.158M1.669B-0.121766.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1630 KIN SHING HLDGS 6.42-1.98%-0.13Mua2.094M9.824B327.720.02Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1686 SUNEVISION 5.150.19%0.01Mua738.398K11.952B27.720.19241.00Công nghệ
1730 LHN 1.30-5.11%-0.07Mua8.426M486.123M403.00Tài chính
1916 JIANGXI BANK 6.420.31%0.02Mua109.000K7.488B4648.00Tài chính
1932 CPM GROUP 0.492.08%0.01Sức mua mạnh492.000K479.976M41.460.011013.00Vật liệu cơ bản
1986 TSAKER CHEM 5.652.73%0.15Mua1.151M5.743B36.890.151716.00Vật liệu cơ bản
2023 CHINA LUDAO 1.355.47%0.07Bán567.605K629.472M25.580.05492.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2068 CHALIECO 3.750.00%0.00Mua13.358M9.986B13.960.2713914.00Công nghiệp
208 POLYTEC ASSET 0.721.41%0.01Mua3.050M3.152B11.860.06280.00Năng lượng
2139 BANK OF GANSU 2.591.97%0.05Bán106.000K25.576B5.010.523955.00Tài chính
2299 BILLION IND 10.40-0.95%-0.10Mua14.000K22.315B37.370.284083.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2307 KAM HING INT'L 0.742.78%0.02Sức mua mạnh856.000K626.310M9.970.076550.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2312 CH FIN LEASING 0.4528.57%0.10Sức mua mạnh98.201M468.854M9.00Tài chính
245 CN MINSHENG FIN 0.261.96%0.01Mua32.222M7.376B39.160.0171.00Tài chính
247 TST PROPERTIES 25.500.99%0.25Mua2.000K46.256B5.944.295800.00Tài chính
256 CITYCHAMP 1.661.84%0.03Mua3.960M7.093B6.180.274600.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2638 HKELECTRIC-SS 8.201.49%0.12Mua6.405M71.393B21.690.381776.00Công ty dịch vụ công cộng
264 ASCENT INT'L 1.4716.67%0.21Mua3.704M482.183M-0.0593.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2688 ENN ENERGY 87.952.09%1.80Mua4.863M93.477B29.293.0028735.00Công ty dịch vụ công cộng
279 FREEMAN FINTECH 0.10-2.88%-0.00Theo dõi628.560M1.631B5.700.02121.00Tài chính
282 NEXT DIGITAL 0.24-0.81%-0.00Mua2.637M647.973M-0.202687.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2949 SHK PPT-1000 120.601.26%1.501.000K336.615B6.2618.7037000.00Tài chính
3 HK & CHINA GAS 16.222.66%0.42Sức mua mạnh36.017M243.093B30.340.532022.00Công ty dịch vụ công cộng
309 XH NEWS MEDIA 0.303.45%0.01Mua6.448M419.404M-0.031579.00Công nghiệp
316 OOIL 78.500.06%0.05Sức mua mạnh557.709K49.091B45.471.7310300.00Công nghiệp
333 TOP FORM INT'L 1.6413.89%0.20Sức mua mạnh166.000K309.638M14.990.118090.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3331 VINDA INT'L 14.303.92%0.54Mua2.107M16.434B23.820.6011277.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
3344 GTI HLDGS 0.344.69%0.01Mua38.390M1.727B-0.034000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
345 VITASOY INT'L 28.303.28%0.90Sức mua mạnh1.362M29.015B51.370.565631.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
3683 GREAT HARVEST 2.37-0.84%-0.02Mua1.710M2.220B-0.0295.00Công nghiệp
374 FOUR SEAS MER 3.821.60%0.06Mua110.000K1.468B4.220.903800.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
377 HUAJUN INTL GP 30.25-0.49%-0.15Bán3.380K
383 CHINA MED&HCARE 0.250.00%0.00Mua1.140M3.620B-0.022212.00Tài chính
384 CHINA GAS HOLD 34.902.80%0.95Sức mua mạnh6.425M168.673B29.051.2341000.00Công ty dịch vụ công cộng
438 IRICO NEWENERGY 0.823.80%0.03Mua5.882M1.763B12.760.061987.00Công nghiệp
464 KENFORD GROUP 2.350.00%0.00Mua2.916M1.047B-0.091609.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
467 UNITEDENERGY GP 1.17-1.68%-0.02Mua5.087M31.259B23.320.05930.00Năng lượng
527 RUIFENG RENEW 0.609.09%0.05Bán9.140M989.477M-0.00140.00Công ty dịch vụ công cộng
538 AJISEN (CHINA) 3.392.73%0.09Mua730.000K3.602B-0.5211324.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
547 DIGITAL DOMAIN 0.146.06%0.01Mua270.710M3.513B-0.02824.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
569 CH AUTOMATION 1.200.00%0.00Mua855.000K1.231B-0.232218.00Công nghiệp
585 IMAGI INT'L 1.601.91%0.03Mua3.354M1.082B-0.6729.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
608 HIGH FASHION 1.880.00%0.00Mua136.000K574.528M13.690.146500.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6098 CG SERVICES 13.903.89%0.52Mua35.530M33.448B23961.00Tài chính
673 CHINA HEALTH 0.138.94%0.01Mua2.079M447.691M-0.0177.00Chăm sóc sức khỏe
6858 HONMAGOLF 8.200.00%0.00Bán978.500K4.994B18.190.45989.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6869 YOFC 33.50-2.33%-0.80Mua2.994M23.397B15.782.174075.00Công nghệ
6885 JINMA ENERGY 4.851.89%0.09Mua673.000K2.548B1333.00Năng lượng
8006 SINO SPLENDID 0.201.50%0.00Mua471.000K77.160M-0.5758.00Công nghiệp
802 CHINA E-WALLET 0.297.41%0.02Mua44.620M740.769M-0.1646.00Công nghệ
8073 SINGYES NM 1.446.67%0.09Mua384.000K647.967M33.050.04Vật liệu cơ bản
8086 SINO VISION WW 0.251.21%0.00Mua7.968M
810 CH INTERNET INV 0.189.64%0.02Mua3.218M108.745M-0.0819.00Tài chính
8320 AEC GROUP 0.185.99%0.01Mua60.000K208.789M-0.00Công nghiệp
836 CHINA RES POWER 15.242.70%0.40Sức mua mạnh12.612M71.383B15.750.9729827.00Công ty dịch vụ công cộng
8373 INDIGO STAR 2.2612.44%0.25Sức mua mạnh655.000K803.959M38.240.06Công nghiệp
8409 WINDMILL GP 0.505.26%0.03Mua2.240M379.981M16.610.03Công nghệ
8460 BASETROPHY GP 0.67-9.46%-0.07Mua19.310M
8471 REACH NEW HLDGS 0.323.23%0.01Mua620.000K251.987M-0.01Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8491 COOL LINK 1.08-0.92%-0.01Mua3.720M653.967M-0.01Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
8512 HYFUSIN GROUP 0.41-25.45%-0.1455.050M451.000MHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
8526 WING FUNG GROUP 0.59-7.81%-0.05Mua11.120M367.341MCông nghiệp
876 KAISA HEALTH 0.300.00%0.00Mua2.530M1.530B196.080.001370.00Công nghiệp
902 HUANENG POWER 6.012.56%0.15Mua77.626M119.579B52.140.1253962.00Công ty dịch vụ công cộng
956 CHINA SUNTIEN 2.402.13%0.05Mua7.893M8.730B8.180.292048.00Công ty dịch vụ công cộng
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
Trang chủ Sàng lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Screener Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp Website & Môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất