Các cổ phiếu đạt mức đỉnh hàng tháng

Bảng dưới đây hiển thị danh sách cổ phiếu đang ở mức đỉnh hàng tháng. Các cổ phiếu có biến động giá cao nhất hàng tháng cho thấy có sự quan tâm không ngừng của các bên tham gia thị trường. Sự biến động giá như vậy có thể tiếp diễn khi các phương pháp phân tích cơ bản mạnh mẽ.

           
1008 BRILLIANT CIR
0.910.00%0.00Mua34.000K1.427B8.260.111242.00Công nghiệp
103 SHOUGANG CENT
0.187.83%0.01Mua1.986M319.202M-0.061874.00Vật liệu cơ bản
1050 KARRIE INT'L
1.031.98%0.02Mua56.019K2.031B9.420.113910.00Công nghệ
1063 SUNCORP TECH
0.0211.76%0.00Mua127.350M258.667M-0.002500.00Công nghệ
1065 TIANJIN CAPITAL
3.11-2.81%-0.09Mua3.052M11.617B7.550.421551.00Công ty dịch vụ công cộng
1083 TOWNGAS CHINA
5.831.22%0.07Mua1.711M16.186B11.170.5222072.00Công ty dịch vụ công cộng
1085 HXTL
1.982.59%0.05Mua740.000K768.240M5.840.34927.00Công nghệ
1109 CHINA RES LAND
29.45-1.17%-0.35Mua11.376M206.542B7.603.9240789.00Tài chính
1129 WATER INDUSTRY
1.23-1.60%-0.02Mua2.692M1.996B68.420.021277.00Công ty dịch vụ công cộng
1133 HARBIN ELECTRIC
2.710.37%0.01Mua2.450M4.608B45.800.0616471.00Công nghiệp
1165 SFCE
0.43-10.31%-0.05Mua81.340M2.416B-0.446200.00Năng lượng
1180 PARADISE ENT
0.890.00%0.00Mua5.688M936.445M26.880.03440.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1186 CHINA RAIL CONS
10.78-0.92%-0.10Mua9.398M147.745B8.201.49261333.00Công nghiệp
119 POLY PROPERTY
2.52-2.70%-0.07Mua4.957M9.483B3.860.6712894.00Tài chính
1205 CITIC RESOURCES
0.68-1.45%-0.01Mua934.000K5.422B6.290.11310.00Năng lượng
1211 BYD COMPANY
58.600.17%0.10Mua10.487M159.596B54.861.07222000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
123 YUEXIU PROPERTY
1.38-1.43%-0.02Mua8.249M17.362B6.220.227390.00Tài chính
124 GD LAND
1.731.17%0.02Mua130.000K2.961B26.450.07220.00Tài chính
1240 CNQC INT'L
1.90-1.55%-0.03Mua1.272M2.820B11.330.171802.00Tài chính
1243 WANG ON PPT
1.040.00%0.00Mua996.048K15.808B8.740.12101.00Tài chính
1249 TONLY ELEC
5.342.69%0.14Mua57.400K1.396B6.820.7911700.00Công nghệ
128 ENM HOLDINGS
0.77-1.28%-0.01Mua8.580M1.288B-0.01135.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1314 TSUI WAH HLDG
0.742.78%0.02Mua1.182M1.044B13.020.064153.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1316 NEXTEER
11.60-2.19%-0.26Mua2.288M29.718B10.231.1612400.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1326 TRANSMIT ENT
0.216.60%0.01Mua64.000K
1333 CHINA ZHONGWANG
3.59-1.37%-0.05Mua1.691M19.836B6.510.5637121.00Vật liệu cơ bản
1417 RIVERINE CHINA
2.49-0.40%-0.01Mua274.000K1.012B29.080.091294.00Tài chính
1495 JIYIHOUSEHOLD
0.830.00%0.00Sức mua mạnh846.000K501.984M34.770.02252.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1500 INCON
0.341.52%0.01Mua35.000K273.900M11.900.0343.00Công nghiệp
1546 THELLOY DEV
0.531.92%0.01Mua112.000K424.000M6.930.0857.00Công nghiệp
1556 CHINNEY KW
0.265.69%0.01Mua25.000K369.000M5.950.04479.00Công nghiệp
1559 KWAN ON HLDGS
0.679.84%0.06Mua210.000K671.000M24.030.03483.00Tài chính
1561 MANFIELD CHEM
3.16-12.22%-0.44Mua2.117M
1571 XIN POINT HOLD
2.91-1.36%-0.04Mua365.000K2.969B6.360.465416.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1577 HUIXIN CREDIT
1.754.17%0.07Mua1.362M1.142B10.920.1562.00Tài chính
1599 UCD
2.570.78%0.02Bán105.000K3.439B5.500.464121.00Công nghiệp
1610 COFCO MEAT
1.180.00%0.00Mua239.000K4.604B-0.016221.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
1620 CTEH
0.283.64%0.01Mua340.000K330.000M28.350.01Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1621 VICO INTL HLDGS
0.2112.57%0.02Mua4.040M191.000MNăng lượng
1628 YUZHOU PPT
3.18-1.85%-0.06Mua11.042M15.067B3.660.894190.00Tài chính
1638 KAISA GROUP
2.16-1.82%-0.04Mua6.282M13.354B3.770.5913320.00Tài chính
1655 OKURA HOLDINGS
1.204.35%0.05Sức mua mạnh25.000K600.000M11.640.10Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1669 GIC GROUP
0.851.19%0.01Mua270.000K336.000M5.060.1730.00Tài chính
1689 HUAXIHOLDINGS
2.310.43%0.01Mua2.710M1.596B49.720.05250.00Vật liệu cơ bản
1718 WAN KEI GROUP
0.784.00%0.03Mua3.325M720.000M-0.07123.00Công nghiệp
1729 TIME INTERCON
0.381.33%0.01Mua6.432M690.000M2168.00Công nghiệp
176 SUPERACTIVE GP
0.336.45%0.02Mua238.000K670.749M10.700.03450.00Tài chính
177 JIANGSU EXPRESS
10.62-1.67%-0.18Mua2.398M54.408B11.100.975490.00Công nghiệp
1775 BEXCELLENT GP
0.73-1.35%-0.01Mua1.144M370.000MHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
18 ORIENTAL PRESS
0.881.15%0.01Mua34.000K2.086B13.190.071459.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1810 XIAOMI-W
14.748.38%1.14Sức mua mạnh158.417M341.228B-0.88Công nghệ
1816 CGN POWER
1.96-0.51%-0.01Mua20.697M89.534B10.190.1918124.00Công ty dịch vụ công cộng
1825 STERLING GP
1.207.14%0.08Mua15.090M
187 JINGCHENG MAC
1.492.05%0.03Mua248.000K1.952B11.490.131595.00Công nghiệp
1883 CITIC TELECOM
2.570.00%0.00Mua4.139M9.175B9.970.262509.00Dịch vụ Viễn thông
19 SWIRE PACIFIC A
86.75-1.81%-1.60Mua1.332M132.665B4.8918.0593000.00Tài chính
1918 SUNAC
25.100.20%0.05Mua24.546M110.347B5.944.3024105.00Tài chính
193 CAPITAL ESTATE
0.091.16%0.00Mua4.378M334.261M8.990.01550.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1993 ASIARAY
3.651.39%0.05Mua246.500K1.584B34.330.11912.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2 CLP HOLDINGS
88.50-0.28%-0.25Mua2.027M224.222B14.216.247562.00Công ty dịch vụ công cộng
2017 CHANHIGH
0.774.05%0.03Mua392.000K476.247M12.270.06370.00Công nghiệp
202 EVERCHINA INT'L
0.280.00%0.00Mua13.330M2.006B-0.13120.00Tài chính
2025 RUIFENG POWER
1.640.00%0.00Sức mua mạnh436.000K1.312B9.680.17881.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2031 AUSUPREME
0.372.78%0.01Mua6.015M270.000M21.540.02Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2086 HNA TECH INV
2.803.70%0.10Mua3.000K862.826M-0.02190.00Công nghệ
2116 JS INNOV
0.45-2.17%-0.01Mua3.316M220.800MVật liệu cơ bản
2183 SANSHENG HLDG
12.603.11%0.38Sức mua mạnh148.000K5.122B-0.03233.00Tài chính
2199 REGINA MIRACLE
5.441.12%0.06Mua774.002K6.586B27.420.2036993.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2239 SMIT
4.974.63%0.22Mua22.000K1.502B28.220.17247.00Công nghệ
2262 SLD GROUP
1.25-2.34%-0.03Sức mua mạnh14.814M1.459B14.250.09570.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2266 LAI SI ENT
0.74-1.33%-0.01Mua58.000K300.000M-0.01189.00Công nghiệp
2320 HOP FUNG GROUP
0.5017.65%0.07Mua3.970M338.650M3.440.121100.00Vật liệu cơ bản
2345 SHANGHAI PRIME
1.242.48%0.03Mua4.064M2.088B5.400.224501.00Công nghiệp
236 SAN MIGUEL HK
1.221.67%0.02Mua42.000K448.284M39.040.03566.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2380 CHINA POWER
1.78-2.20%-0.04Mua51.176M17.849B14.950.129940.00Công ty dịch vụ công cộng
2399 FORDOO
7.740.00%0.00Mua235.000K3.722B-0.141598.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2488 LAUNCH TECH
7.33-7.22%-0.57Bán2.174M2.966B74.190.111166.00Công nghiệp
255 LUNG KEE
3.430.88%0.03Mua26.000K2.148B8.560.404600.00Công nghiệp
2608 SUNSHINE 100
3.800.00%0.00Mua90.010K9.926B22.650.244643.00Tài chính
261 CCT LAND
0.010.00%0.00Bán2.080M1.715B-0.0085.00Công nghệ
2662 CAMSING INTL
7.201.55%0.11Mua1.332M7.637B65.080.11539.00Công nghệ
2669 CHINA OVS PPT
2.160.00%0.00Mua5.058M7.100B19.060.1130348.00Tài chính
267 CITIC
12.32-1.28%-0.16Mua6.465M363.046B8.581.45243036.00Tài chính
2699 XINMING CHINA
1.101.85%0.02Mua900.000K2.029B5.400.20208.00Tài chính
272 SHUI ON LAND
1.761.15%0.02Mua11.706M14.028B6.710.283039.00Tài chính
2768 JIAYUAN INTL
14.92-0.27%-0.04Sức mua mạnh2.107M37.271B17.770.84504.00Tài chính
2788 YORKEY OPTICAL
1.160.87%0.01Mua22.000K943.683M20.890.062036.00Công nghệ
281 RIVERA (HOLD)
0.540.00%0.00Mua1.128M1.409B8.480.0620.00Tài chính
282 NEXT DIGITAL
0.233.07%0.01Mua24.075M600.591M-0.242687.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2868 BJ CAPITAL LAND
2.93-2.66%-0.08Mua1.882M9.114B3.960.762465.00Tài chính
2869 GREENTOWN SER
6.07-1.30%-0.08Mua2.802M17.083B34.470.1822742.00Tài chính
288 WH GROUP
6.27-3.54%-0.23Mua43.474M95.391B11.520.57110000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2888 STANCHART
59.700.00%0.00Bán762.889K195.314B86021.00Tài chính
297 SINOFERT
0.930.00%0.00Mua6.272M6.533B-0.315118.00Vật liệu cơ bản
298 CHUANG'S CHINA
0.512.00%0.01Mua120.000K1.174B4.200.12189.00Tài chính
3 HK & CHINA GAS
15.280.00%0.00Mua12.975M235.104B27.520.562024.00Công ty dịch vụ công cộng
321 TEXWINCA HOLD
3.20-0.31%-0.01Mua1.810M4.435B13.890.2313345.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
326 CHINA STAR ENT
0.711.43%0.01Mua2.523M1.961B-0.13794.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
330 ESPRIT HOLDINGS
2.095.56%0.11Mua7.514M3.736B-1.356450.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
331 FSE SERVICES
3.381.81%0.06Mua853.000K
3322 WIN HANVERKY
0.764.11%0.03Sức mua mạnh1.432M937.612M16.000.0518000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3326 PERFECT GROUP
0.888.64%0.07Mua17.685M1.093B28.700.03263.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
335 UPBEST GROUP
1.080.93%0.01Mua124.000K2.870B17.540.0641.00Vật liệu cơ bản
337 GREENLAND HK
1.98-1.49%-0.03Mua2.064M5.612B3.580.573411.00Tài chính
3380 LOGAN PPT
8.550.00%0.00Mua4.264M46.919B6.651.312350.00Tài chính
3382 TIANJINPORT DEV
0.83-1.19%-0.01Mua1.754M5.173B7.240.129000.00Công nghiệp
355 CENTURY C INT'L
0.700.00%0.00Mua162.000K2.243B5.660.122310.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
356 DT CAPITAL
0.101.06%0.00Sức mua mạnh270.000K216.543M-0.014.00Tài chính
3626 HSSP INTL
1.2514.68%0.16Mua236.000K200.560M15.780.07Vật liệu cơ bản
3663 XIEZHONG INTL
1.52-1.30%-0.02Mua380.000K1.232B-0.051144.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3666 TANSH
0.271.92%0.01Mua422.000K575.388M4.890.052465.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
368 SINOTRANS SHIP
2.620.38%0.01Mua34.362M10.419B20.710.13653.00Công nghiệp
37 FE HOTELS
0.260.00%0.00Bán54.000K155.731M21.060.0170.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
375 YGM TRADING
7.031.74%0.12Sức mua mạnh2.000K1.166B7.720.91500.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
379 EG LEASING
0.042.33%0.00Mua500.000K512.525M-0.0039.00Công nghiệp
3799 DALI FOODS
6.01-0.83%-0.05Mua6.403M82.986B20.150.3038611.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
380 SOFTPOWER INT
0.300.00%0.00Mua796.000K406.647M8.480.04177.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
390 CHINA RAILWAY
7.64-0.78%-0.06Mua15.858M175.901B8.780.88283637.00Công nghiệp
3900 GREENTOWN CHINA
6.09-1.14%-0.07Theo dõi3.620M13.353B4.431.415612.00Tài chính
3919 GOLDENPOWER
0.689.68%0.06Mua844.000K148.800M23.860.03530.00Công nghiệp
393 GLORIOUS SUN
0.880.00%0.00Mua144.000K1.348B22.510.043600.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3939 WANGUO MINING
1.904.40%0.08Mua1.832M1.310B15.910.11334.00Vật liệu cơ bản
3958 DFZQ
5.60-2.27%-0.13Mua1.790M75.180B12.990.444894.00Tài chính
3969 CHINA CRSC
5.66-1.05%-0.06Mua2.254M50.278B12.730.4518440.00Công nghệ
3996 CH ENERGY ENG
0.83-3.49%-0.03Mua870.000K25.818B4.290.20124671.00Công nghiệp
410 SOHO CHINA
3.01-2.27%-0.07Mua3.811M15.990B7.680.402046.00Tài chính
411 LAM SOON (HK)
13.18-1.93%-0.26Mua19.000K3.271B9.811.381627.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
42 NE ELECTRIC
0.73-1.35%-0.01Mua222.000K1.733B-0.44559.00Công nghiệp
45 HK&S HOTELS
11.820.00%0.00Mua410.164K19.069B14.670.817598.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
450 HUNG HING PRINT
1.171.74%0.02Mua72.000K1.062B1.051.128629.00Vật liệu cơ bản
460 SIHUAN PHARM
1.772.31%0.04Mua12.586M16.385B10.580.163707.00Chăm sóc sức khỏe
469 CAPXON INT'L
0.380.00%0.00Mua20.000K316.710M8.830.042310.00Công nghiệp
472 NEW SILKROAD
0.700.00%0.00Mua200.000K3.006B-0.021016.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
521 CWT INT'L
0.169.03%0.01Mua21.190M1.642B-0.046698.00Công nghệ
544 DAIDO GROUP
0.047.89%0.00Mua2.580M92.428M-0.01560.00Công nghiệp
552 CHINACOMSERVICE
7.01-0.57%-0.04Mua9.517M48.828B15.230.4699201.00Dịch vụ Viễn thông
572 FUTURE WORLD FH
0.078.33%0.01Mua247.908M694.817M3.390.0214.00Tài chính
588 BEIJING N STAR
2.40-1.64%-0.04Mua516.000K11.332B5.200.475020.00Tài chính
6100 TALENT LIEPIN
31.55-5.40%-1.80Mua2.759M16.527B584.080.063237.00Công nghiệp
616 EMINENCE ENT
0.08-1.23%-0.00Mua12.480M237.267M4.660.0239.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6178 EB SECURITIES
7.58-0.26%-0.02Mua1.218M53.941B11.300.678978.00Tài chính
635 PLAYMATES
1.062.91%0.03Sức mua mạnh735.000K2.167B4.760.22119.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
659 NWS HOLDINGS
16.34-0.24%-0.04Mua1.634M63.866B10.511.5628600.00Công nghiệp
6823 HKT-SS
11.08-0.36%-0.04Mua5.368M84.198B18.120.6017400.00Dịch vụ Viễn thông
6868 TENFU
5.600.00%0.00Sức mua mạnh65.000K6.852B23.580.244308.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
6888 FREETECH
0.315.08%0.01Mua768.000K318.305M-0.25598.00Công nghiệp
697 SHOUGANG INT'L
0.212.99%0.01Mua39.936M4.797B47.180.00281.00Vật liệu cơ bản
7 HK FINANCE INV
1.001.01%0.01Mua1.156M
730 SHOUGANG GRAND
0.2018.50%0.03Mua49.704M693.434M-0.0351.00Tài chính
731 SAMSON PAPER
0.48-2.04%-0.01Mua320.000K559.127M3.170.171737.00Vật liệu cơ bản
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất