Các cổ phiếu đạt mức đáy của tháng

Động thái giá tiêu cực thường tiếp tục khi giá cổ phiếu giảm xuống dưới mức thấp hàng tháng. Các nhà đầu tư theo dõi các cổ phiếu đó để tìm những cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng. Các nhà giao dịch cũng theo dõi các cổ phiếu này để đưa họ vào chiến lược đầu cơ của mình. Điều quan trọng là xác định lý do tại sao cổ phiếu đã giảm dưới mức thấp hàng tháng. Điều này có thể do thiếu thanh khoản, biến động theo mùa cũng như các lý do khác.

           
1004 C SMARTERENERGY
0.721.41%0.01Bán2.846M6.750B-0.0348.00Tài chính
1026 UNIVERSAL TECH
0.22-0.91%-0.00Sức bán mạnh430.000K466.499M-0.01391.00Công nghệ
1047 NGAI HING HONG
0.601.69%0.01Bán118.000K221.520M4.800.13713.00Vật liệu cơ bản
1058 GUANGDONG TANN
0.557.84%0.04Bán83.500K274.390M-0.21461.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1064 ZHONG HUA INT'L
0.180.56%0.00Bán340.000K108.402M5.270.0330.00Tài chính
1106 SINO HAIJING
0.06-78.52%-0.21Sức bán mạnh5.291B3.465B-0.00684.00Vật liệu cơ bản
1129 WATER INDUSTRY
1.10-8.33%-0.10Sức bán mạnh1.584M1.964B67.320.021277.00Công ty dịch vụ công cộng
1146 CH OUTFITTERS
0.20-4.31%-0.01Sức bán mạnh322.000K695.981M9.800.022578.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1151 ELEC & ELTEK
9.76-0.41%-0.04Sức bán mạnh10.000K1.918B7.101.458700.00Công nghệ
1160 GRAND INV INTL
1.60-9.09%-0.16Mua600.000K304.128M-0.069.00Tài chính
1166 SOLARTECH INT'L
0.13-5.88%-0.01Bán50.100M370.427M-0.04500.00Công nghiệp
1195 KINGWELL GROUP
0.07-4.11%-0.00Sức bán mạnh2.060M210.539M-0.0132.00Công nghệ
1213 MOBICON GROUP
1.00-4.76%-0.05Bán4.000K200.000M-0.09418.00Công nghệ
1221 SINO HOTELS
3.180.32%0.01Bán8.000K3.453B17.390.18343.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1251 SPT ENERGY
0.55-1.79%-0.01Sức bán mạnh6.626M1.091B13.740.043677.00Năng lượng
1252 CHINA TIANRUI
6.430.78%0.05Bán194.000K18.805B14.410.447609.00Vật liệu cơ bản
1312 TONGFANG KONTA
0.273.92%0.01Bán6.396M1.621B-0.001572.00Vật liệu cơ bản
1348 QUALI-SMART
0.59-1.67%-0.01Bán424.000K869.797M-0.0262.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1367 SFUND INTL HLDG
4.840.21%0.01Bán248.000K2.323B-0.21216.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1389 MAJOR HLDGS
0.07-2.86%-0.00Sức bán mạnh1.004M175.200M26.450.0040.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
139 CH SOFT POWER
0.04-2.38%-0.00Bán34.913M618.099M71.00Công nghệ
1399 SCUD GROUP
0.27-3.57%-0.01Bán5.394M305.200M-0.013353.00Công nghiệp
1400 MOODY TECH HLDG
0.04-6.82%-0.00Bán3.915M81.840M-0.54516.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1419 HUMAN HEALTH
1.53-1.29%-0.02Sức bán mạnh86.000K556.713M23.090.07392.00Chăm sóc sức khỏe
1426 SPRING REIT
3.70-3.65%-0.14Bán802.000K5.051B14.800.27Tài chính
1468 UKF
0.230.90%0.00Sức bán mạnh460.000K1.062B-0.0074.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
149 CH AGRI-PROD EX
0.033.33%0.00Bán5.355M308.545M-0.141316.00Tài chính
1499 LEAP HLDGS GP
0.57-1.72%-0.01Bán260.000K3.052B120.080.00109.00Công nghiệp
1526 RICI HEALTH
1.470.00%0.00Sức bán mạnh2.198M2.356B-0.065125.00Chăm sóc sức khỏe
1555 MIE HOLDINGS
0.15-5.00%-0.01Bán2.034M493.684M-0.371460.00Năng lượng
1557 K.H. GP HLDGS
2.49-4.60%-0.12Mua11.820M
157 NATURAL BEAUTY
0.85-5.56%-0.05Bán30.000K1.802B18.770.05517.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
1611 PANTRONICS HLDG
3.28-10.14%-0.37Bán7.080M1.121B274.090.01819.00Công nghiệp
164 CHINA BAOLI TEC
0.26-42.05%-0.18Bán26.355M1.619B-0.09239.00Công nghệ
1647 GRANDSHORES
1.09-0.91%-0.01Bán1.215M
1658 PSBC
4.682.41%0.11Sức bán mạnh16.497M640.796B6.460.72168580.00Tài chính
1699 PUTIAN FOOD
0.34-1.43%-0.01Bán1.108M651.705M-0.01608.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
1706 SHUANG YUN HLDG
0.28-1.79%-0.01Bán3.765M
1746 MAN SHUN GP
0.201.01%0.00Bán1.352M200.000M79.00Công nghiệp
1751 KINGLAND GROUP
0.280.00%0.00Sức bán mạnh90.000K
1808 ENTERPRISE DEV
0.382.74%0.01Bán1.200M197.441M-0.09134.00Công nghệ
181 FUJIAN HOLDINGS
0.194.32%0.01Bán80.000K219.945M25.400.0195.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1878 SOUTHGOBI-S
0.740.00%0.00Bán21.850K169.821M-1.54403.00Năng lượng
1938 CHU KONG PIPE
0.58-1.69%-0.01Sức bán mạnh70.000K586.462M-0.921200.00Năng lượng
1999 MAN WAH HLDGS
3.20-6.98%-0.24Bán33.835M13.954B9.940.3715985.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
201 MAGNIFICENT
0.181.13%0.00Sức bán mạnh1.800M1.602B8.360.02Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2011 KEE
0.59-1.67%-0.01Sức bán mạnh6.000K278.882M6.470.09595.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
205 SEEC MEDIA
0.020.00%0.00Sức bán mạnh2.500M108.350M-0.02427.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2080 AUX INTL
0.81-33.06%-0.40Bán14.036M457.480M-0.07113.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2083 NATURE HOME
1.450.00%0.00Bán470.000K2.101B14.790.103145.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2100 BAIOO
0.43-2.27%-0.01Sức bán mạnh448.000K1.239B14.060.03554.00Công nghệ
211 STYLAND HOLD
0.05-1.92%-0.00Bán998.333K308.639M-0.01110.00Tài chính
2112 CAA RESOURCES
1.44-5.88%-0.09Sức bán mạnh180.000K2.370B95.130.0249.00Vật liệu cơ bản
2178 PETRO-KING
0.28-6.78%-0.02Bán257.457K509.369M-0.11317.00Năng lượng
2211 UNI HEALTH
0.070.00%0.00Sức bán mạnh2.483M228.040M-0.336161.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2212 FB MINING
0.160.62%0.00Bán19.320M650.160M-0.0145.00Vật liệu cơ bản
2213 YI HUA HLDG
0.90-1.10%-0.01Bán234.000K912.874M-0.041445.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
224 PIONEER GLOBAL
1.650.00%0.00Bán36.000K1.904B3.050.5417.00Tài chính
228 CHINA ENERGY
0.110.00%0.00Bán3.014M1.093B-0.0138.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2303 HENGXING GOLD
6.06-0.49%-0.03Bán96.000K5.643B20.570.30378.00Vật liệu cơ bản
2310 FOREBASE INTL
0.26-3.70%-0.01Sức bán mạnh100.000K163.923M-0.051196.00Công nghệ
2312 CH FIN LEASING
0.29-11.94%-0.04Bán17.940M570.361M9.00Tài chính
2322 NOBLE CENTURY
0.600.00%0.00Bán3.768M2.356B-0.0159.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2323 HKBRIDGE FIN
0.90-5.26%-0.05Bán114.000K
2326 NPE HOLDINGS
0.040.00%0.00Bán6.810M
2330 CHINA UPTOWN
0.15-6.17%-0.01Sức bán mạnh408.000K291.950M-0.0166.00Tài chính
2366 SMI CULTURE
0.14-6.90%-0.01Bán995.000K189.505M-0.1423.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2386 SINOPEC SEG
6.99-1.96%-0.14Sức bán mạnh5.334M32.900B20.840.3618288.00Công nghiệp
2399 FORDOO
7.110.00%0.00Bán103.000K3.424B-0.141598.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2633 JACOBSON PHARMA
1.57-1.88%-0.03Bán264.000K3.205B14.270.111743.00Chăm sóc sức khỏe
266 TIAN TECK LAND
8.50-1.16%-0.10Bán6.912K4.035B37.320.2338.00Tài chính
274 C BILLION RES
0.02-4.55%-0.00Bán16.490M403.534M-0.00269.00Vật liệu cơ bản
280 KING FOOK HOLD
0.28-1.75%-0.01Bán100.000K260.390M-0.02194.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
286 CS HEALTH
0.66-4.35%-0.03Bán10.318M2.097B945.950.00270.00Chăm sóc sức khỏe
289 WING ON CO
26.00-0.19%-0.05Bán1.000K7.654B3.447.58697.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
294 YANGTZEKIANG
2.881.77%0.05Bán29.000K583.029M15.950.183600.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
30 BAN LOONG HOLD
0.181.12%0.00Bán946.000K1.002B-0.0027.00Công nghiệp
315 SMARTONE TELE
9.840.41%0.04Bán1.894M11.407B18.360.551898.00Dịch vụ Viễn thông
32 CROSS-HAR(HOLD)
13.04-0.15%-0.02Bán27.386K4.860B9.831.33552.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
332 YUANHENG GAS
0.70-4.11%-0.03Sức bán mạnh2.720M4.778B29.910.02450.00Năng lượng
335 UPBEST GROUP
1.04-1.89%-0.02Bán1.666M2.843B17.380.0641.00Vật liệu cơ bản
3395 PERSTA
1.79-10.05%-0.20Bán841.000K553.790M-0.1110.00Năng lượng
340 TONGGUAN GOLD
0.470.00%0.00Bán973.000K1.364B-0.01105.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
343 CULTURECOM HOLD
0.30-3.17%-0.01Sức bán mạnh1.592M438.057M-0.0457.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3633 ZHONGYU GAS
5.28-1.12%-0.06Bán1.064M13.714B16.550.333644.00Công ty dịch vụ công cộng
3686 CLIFFORDML
0.551.85%0.01Bán190.000K558.360M6.690.08767.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
374 FOUR SEAS MER
3.36-4.00%-0.14Sức bán mạnh20.000K1.291B3.710.903700.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
381 KIU HUNG INT'L
0.010.00%0.00Bán50.220M129.766M-0.01564.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3813 POU SHENG INT'L
1.490.00%0.00Bán349.000K7.907B17.190.0930500.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3866 BQD
6.30-0.00%-0.00Bán9.000K67.979B11.680.543566.00Tài chính
39 CH BEIDAHUANG
0.190.00%0.00Bán868.000K1.095B8.520.02156.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
399 INNOVATIVE PHAR
0.390.00%0.00Bán1.060M600.319M-0.1622.00Công nghiệp
3990 MIDEA REAL EST
15.00-5.06%-0.80Bán82.800K18.763B5.183.04Công nghiệp
41 GREAT EAGLE H
33.80-2.45%-0.85Sức bán mạnh843.276K24.591B2.8512.466591.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
434 BOYAA
1.723.61%0.06Bán567.000K1.226B4.080.42420.00Công nghệ
444 SINCEREWATCH HK
0.09-7.37%-0.01Sức bán mạnh1.510M574.175M-0.01173.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
458 TRISTATE HOLD
1.671.21%0.02Sức bán mạnh100.000K453.584M-0.2710680.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
474 HAO TIAN DEV
0.220.00%0.00Bán42.800K1.117B-0.09281.00Tài chính
479 CIL HOLDINGS
0.050.00%0.00Bán240.000K195.082M-0.0350.00Công nghệ
487 SUCCESSUNIVERSE
0.25-3.85%-0.01Sức bán mạnh544.000K1.281B29.280.01105.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
493 GOME RETAIL
0.701.45%0.01Bán51.169M14.875B-0.0641840.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
495 PALADIN
0.17-12.18%-0.02Sức bán mạnh46.250K248.446M27.900.0120.00Tài chính
524 GREAT WALL B&R
0.290.00%0.00Bán3.160M304.581M4.190.0779.00Dịch vụ Viễn thông
526 LISI GP HOLD
0.970.00%0.00Bán502.000K7.242B-0.182076.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
531 SAMSON HOLDING
0.600.00%0.00Bán5.973M1.840B2.770.216900.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
556 PAN ASIA ENVIRO
1.00-11.50%-0.13Bán4.712M840.000M-0.02130.00Công nghiệp
559 DETAI NEWENERGY
0.03-3.03%-0.00Sức bán mạnh11.070M533.648M-0.0386.00Công nghiệp
565 ART GROUP HOLD
0.275.88%0.01Bán30.000K685.645M10.150.03170.00Tài chính
572 FUTURE WORLD FH
0.063.33%0.00Bán17.226M706.398M3.440.0214.00Tài chính
577 SOUTH SHORE HLD
0.33-2.99%-0.01Bán4.310M349.469M-5.631690.00Công nghiệp
58 SUNWAY INT'L
0.14-4.64%-0.01Bán820.000K98.614M-0.01400.00Vật liệu cơ bản
585 IMAGI INT'L
1.401.45%0.02Bán724.085K989.448M-0.3627.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
59 SKYFAMEREAL-NEW
0.70-48.91%-0.67Bán461.196M10.364B16.190.08742.00Tài chính
592 BOSSINI INT'L
0.27-5.36%-0.01Bán508.000K443.323M-0.022100.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
593 DREAMEAST
8.00-1.84%-0.15Bán52.000K2.111B26.860.56468.00Chăm sóc sức khỏe
601 REMT
0.270.00%0.00Bán1.130M
6090 CENTURION CORP
2.33-3.32%-0.08Sức bán mạnh30.000K1.903B10.590.21700.00Tài chính
61 GREEN LEADER
0.05-3.57%-0.00Bán6.620M
6111 DAFA PPT
4.310.00%0.00Bán415.000K3.610BTài chính
6128 EARTHASIA
3.79-9.55%-0.40Bán2.994M1.824B-0.10508.00Công nghiệp
620 DTXS SILK ROAD
3.95-0.75%-0.03Bán278.060K2.202B-0.12159.00Công nghiệp
629 YUE DA MINING
0.49-2.00%-0.01Bán30.000K584.313M15.770.03333.00Vật liệu cơ bản
666 SHK HK IND
0.192.66%0.01Sức bán mạnh160.000K805.894M9.900.026.00Tài chính
678 GENTING HK
1.090.93%0.01Bán6.613M9.161B-0.1714939.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
682 CHAODA MODERN
0.072.82%0.00Bán1.574M250.464M-0.25465.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
6828 BG BLUE SKY
0.25-43.82%-0.20Bán2.193B6.036B250.000.00993.00Công ty dịch vụ công cộng
6878 DIFFER GROUP
0.490.00%0.00Sức bán mạnh13.394M2.718B10.010.05264.00Tài chính
693 TAN CHONG INT'L
2.37-5.20%-0.13Sức bán mạnh73.000K4.993B9.630.265732.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7 HK FINANCE INV
0.99-1.00%-0.01Bán9.562M
707 ATV HOLDINGS
0.295.36%0.01Mua156.158M
72 MODERN MEDIA
0.41-2.38%-0.01Bán70.000K179.725M-0.05703.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
721 C FIN INT INV
0.20-0.51%-0.00Bán4.270M2.139B-0.0111.00Tài chính
724 RUIXIN INT'L
0.019.09%0.00Bán2.170M166.670M-0.00605.00Công nghệ
725 PERENNIAL INT'L
0.88-2.22%-0.02Bán114.000K179.062M20.240.041150.00Công nghiệp
733 HOPEFLUENT
2.304.07%0.09Bán690.000K1.490B4.220.5322800.00Tài chính
755 SHANGHAI ZENDAI
0.11-3.45%-0.00Bán16.570M1.681B-0.011195.00Tài chính
764 ETERNITY INV
0.170.00%0.00Bán774.707K668.431M-0.0486.00Công nghiệp
775 CKLIFE SCIENCES
0.401.28%0.01Bán3.317M3.796B14.630.031783.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
798 CEOVU
0.410.00%0.00Sức bán mạnh2.596M3.238B8.010.056400.00Tài chính
8009 CHI ENGY HOLD
0.01-6.25%-0.00Bán2.442M37.696M-0.0010.00Năng lượng
8018 FINSOFT FIN
0.090.00%0.00Bán3.710M127.319M-0.0460.00Công nghệ
8033 VODATEL NETWORK
0.22-0.45%-0.00Bán2.000K135.176M110.550.00260.00Công nghệ
8037 CH BIOTECH SER
1.690.00%0.00Bán800.000K1.582B-0.11174.00Chăm sóc sức khỏe
8041 LUXEY INT'L
0.05-4.08%-0.00Sức bán mạnh896.800K334.610M-0.021206.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8047 CHINAOCEAN FISH
0.500.00%0.00Bán1.892M2.034B29.390.02119.00Công nghiệp
8056 DINING CONCEPTS
0.400.00%0.00Mua5.615M324.100M-0.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8059 GLORY FLAME
0.104.17%0.00Bán740.000K103.082M-0.1089.00Công nghiệp
8066 PHOENITRON HOLD
0.24-8.46%-0.02Bán180.000K136.836M-0.05204.00Công nghệ
8071 CH NETCOMTECH
0.08-2.38%-0.00Bán1.201M392.367M-0.0176.00Công nghệ
8072 ROMA GROUP
0.06-1.54%-0.00Sức bán mạnh1.280M198.027M-0.0163.00Công nghiệp
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất