Công ty Điện lực (Công nghiệp)

29
Cổ phiếu
1047.949B
Giá trị vốn hóa thị trường
12.258M
Khối lượng
+1.77%
Thay đổi
+8.06%
Hiệu suất Tháng
+28.73%
Hiệu suất Năm
+27.27%
Hiệu suất YTD
          
1038 CKI HOLDINGS
43.200.93%0.40Bán1.263M107.839B14.432.972195.00
1165 SFCE
0.134.96%0.01Bán1.722M602.867M-0.031045.00
1257 CEB GREENTECH
2.920.69%0.02Mua1.621M5.992B4.330.672800.00
1330 DYNAGREEN ENV
4.040.50%0.02Mua606.000K13.552B7.150.562636.00
1671 TIANBAO ENERGY
0.924.55%0.04Bán162.000K140.730M11.640.0869.00
1713 SICHUAN EN INV
1.70-1.16%-0.02Bán248.000K1.848B5.900.293006.00
1816 CGN POWER
2.042.00%0.04Mua33.654M162.719B8.750.2318264.00
1853 CHUNCHENG HEAT
1.96-1.01%-0.02Bán35.000K231.066M4.100.48
1933 ONEFORCE HLDGS
0.392.63%0.01Mua304.000K188.258M7.820.05111000.00
2 CLP HOLDINGS
75.250.00%0.00Bán3.683M190.115B18.903.988060.00
2380 CHINA POWER
3.306.45%0.20Sức mua mạnh55.725M30.401B14.080.2210520.00
257 EB ENVIRONMENT
5.86-0.17%-0.01Mua19.568M36.059B5.251.1212700.00
2638 HKELECTRIC-SS
7.650.66%0.05Bán4.299M67.155B23.970.321713.00
2798 PER ENERGY
1.58-1.25%-0.02Bán4.435M2.560B7.860.20
351 ASIA ENERGY LOG
0.47-1.06%-0.01Bán400.808K796.638M-0.0220.00
362 XINYANG MAOJIAN
0.20-2.45%-0.01Sức bán mạnh5.230M361.836M-0.30596.00
451 GCL NEWENERGY
0.33-1.52%-0.01Bán27.630M6.954B-0.081122.00
527 RUIFENG RENEW
0.20-1.94%-0.00Bán176.000K407.703M-0.13125.00
586 CONCH VENTURE
35.154.15%1.40Sức mua mạnh6.543M61.653B7.114.945459.00
6 POWER ASSETS
46.000.33%0.15Bán1.998M97.856B15.342.9913.00
622 OSHIDORI
0.512.00%0.01Bán1.587M3.057B0.820.6137.00
686 BJ ENERGY INTL
0.307.02%0.02Mua9.360M6.392B10.630.03436.00
8111 CT IND GROUP
0.290.00%0.00Sức bán mạnh10.000K132.212M1.690.1828.00
8326 TK NEW ENERGY
0.236.54%0.01Sức mua mạnh120.000K171.780M-0.0197.00
836 CHINA RES POWER
19.964.07%0.78Mua14.827M92.264B1.7021611.00
8631 SUN KONG HLDGS
0.11-0.92%-0.00Bán120.000K43.600M-0.0227.00
90 PUXING ENERGY
0.89-1.11%-0.01Bán74.000K412.740M2.930.31300.00
902 HUANENG POWER
3.943.41%0.13Mua13.422M106.093B-0.0757874.00
991 DATANG POWER
1.342.29%0.03Bán3.146M51.949B13.980.0933340.00
Tải thêm