Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ (Công nghiệp)

255
Cổ phiếu
145.308B
Giá trị vốn hóa thị trường
85.712M
Khối lượng
−0.70%
Thay đổi
+0.78%
Hiệu suất Tháng
+13.91%
Hiệu suất Năm
+4.60%
Hiệu suất YTD
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
          
1062 CDB INT'L INV
0.14-6.00%-0.01Bán640.000K435.332M8.200.02
1140 WEALTHKING INV
0.795.33%0.04Mua104.000K2.176B-0.4243.00
1697 SDITC
0.681.49%0.01Mua190.800K3.121B4.480.15235.00
204 CHINA INV DEV
0.20-2.46%-0.01Bán8.100M386.650M-0.027.00
2312 CH FIN LEASING
0.060.00%0.00Mua1.620M127.196M-0.015.00
2800 TRACKER FUND
28.86-1.03%-0.30Bán128.111M96.782B-0.55
2801 ISHARES CHINA
33.96-0.82%-0.28Bán91.000K
2802 ISHARES EM ASIA
70.56-1.15%-0.82Bán19.200K
2803 PP BEDROCK
8.77-2.56%-0.23Bán500
2804 PREMIA VIET
101.300.05%0.05Mua2.650K
2805 VANGUARDASXJP
30.88-0.06%-0.02Bán259.300K
2806 GX CN CONSUME
79.80-0.75%-0.60Bán61.450K
2807 GX CN ROBO&AI
64.880.68%0.44Mua28.297K
2809 GX CN CLN EN
121.952.78%3.30Sức mua mạnh184.229K
2810 PREMIAEMASEAN
72.70-1.76%-1.30Mua50
2811 HT CSI300 ETF
22.42-1.58%-0.36Mua2.800K
2812 SAMSUNGCDGN
19.97-0.75%-0.15Bán151.400K
2813 CAM CTPB BOND
125.65-0.28%-0.35Bán250
2814 SAMSUNG FANG
20.74-0.38%-0.08Mua71.000K
2817 PP CGOVT BOND
121.55-0.25%-0.30Bán9.000K
2819 ABF HK IDX ETF
101.35-0.05%-0.05Sức bán mạnh1.100K2.315B
2820 GX CN BIOTECH
134.001.28%1.70Mua124.044K
2821 ABF PAIF
122.10-0.33%-0.40Sức bán mạnh30029.420B15.8659.96
2822 CSOP A50 ETF
19.35-0.87%-0.17Bán6.096M
2823 ISHARES A50
19.70-0.81%-0.16Bán11.124M
2824 LIPPO HK&M PROP
81.26-2.00%-1.66Bán200
2825 WISECSIHK100ETF
30.641.26%0.38Mua1.800K
2826 GX CN CLOUD
112.000.72%0.80Theo dõi42.805K
2827 WISE CSI300 ETF
50.02-0.68%-0.34Bán6.600K
2828 HSCEI ETF
106.95-0.74%-0.80Bán9.693M
2832 BOSERA STAR50
12.672.76%0.34Sức mua mạnh87.900K
2833 HS HSI ETF
28.92-0.75%-0.22Bán325.300K
2834 ISHARESND100
264.00-0.71%-1.90Mua3.507K
2836 ISHARES INDIA
31.280.51%0.16Mua52.600K
2838 HS FCI50 ETF
202.001.10%2.20Bán500
2840 SPDR GOLD TRUST
1293.50-0.92%-12.00Bán33.903K
2843 AMUNDI A50
20.72-0.77%-0.16Bán7.000K
2845 GX CN EV BATT
149.300.64%0.95Mua379.417K
2846 ISHARESCSI300
39.64-0.65%-0.26Bán9.000K
2848 TRMSCIKOREA
833.60-1.14%-9.60Theo dõi150
3001 PP CNUSDPROP
385.800.27%1.05Mua2.960K
3005 CSOPCSI500ETF
21.840.37%0.08Mua1.400K
3007 TRFXIC50
336.40-0.68%-2.30Mua80
3010 ISHARES AXJ
68.54-0.55%-0.38Bán70.325K
3011 A ICBCCICCUSD
7983.150.07%5.80Mua4
3012 AMUNDI HK35
23.04-0.78%-0.18Bán500
3015 X TRNIFTY50
1594.50-0.47%-7.50Mua80
3016 TRMSCIPHIL
13.76-2.34%-0.33Mua4.800K
3019 X TRMSCIWORLD
68.30-1.07%-0.74Bán20.875K
3020 X TRMSCIUSA
968.400.19%1.80Mua30
3022 ISHARESMSCIEM
608.60-0.69%-4.20Bán130
3023 PA AI&ROBOTICS
138.85-1.73%-2.45Mua3.000K
3024 WISE SSE50ETF
36.08-1.80%-0.66Mua400
3027 X TRMSCIRUSSIA
23.72-1.33%-0.32Bán5.750K
3031 HT CH A ESG
13.110.31%0.04Bán29.900K
3032 HSTECH ETF
7.92-0.81%-0.07Bán1.431M
3033 CSOP HS TECH
7.88-0.88%-0.07Sức bán mạnh11.824M
3036 TRMSCITAIWAN
426.40-3.64%-16.10Mua50
3037 CSOP HSI ETF
28.64-0.90%-0.26Mua57.800K
3040 GX MSCI CHINA
43.60-0.77%-0.34Bán10.300K
3043 TRMSCIPACEXJ
59.800.03%0.02Mua1.900K
3047 F SSIFIRONORE
18.87-6.21%-1.25Bán67.501K
3048 TRMSCIBRAZIL
38.92-1.87%-0.74Mua27.100K
3049 X TRCSI300
12.18-0.73%-0.09Bán1.200K
3050 GX CN GL LEADER
64.80-0.28%-0.18Mua3.423K
3053 CSOP HKD MM
1033.65-0.11%-1.10Mua1.000K
3055 TRMSCICHINA
184.35-2.72%-5.15Bán50
3058 A GXCNINNOVATOR
63.780.09%0.06Mua10.937K
3065 TRMSCISG
12.19-1.06%-0.13Mua3.000K
3067 ISHARESHSTECH
16.59-1.43%-0.24Sức bán mạnh2.851M
3069 CAM HS BIOTECH
27.460.81%0.22Mua107.100K
3070 PING AN HKDIV
26.90-0.22%-0.06Bán158.300K
3071 A CICC HKD
1001.00-0.07%-0.75Sức bán mạnh215
3072 NIKKOAM INET
163.45-1.12%-1.85Mua310
3073 SPDR GREATCHINA
57.400.24%0.14Mua200
3074 ISHARESMSCITW
193.75-1.77%-3.50Bán5.000K
3077 PREMIA UST
3880.35-0.12%-4.65Bán15
3079 CICC CGB
134.10-0.63%-0.85Mua220
3080 PING AN CGB
132.500.26%0.35Mua300
3081 VALUEGOLD ETF
42.42-0.66%-0.28Bán30.900K
3082 TRMSCIMALAY
91.504.26%3.74Sức mua mạnh60
3085 VANGUARDAXJHY
25.86-0.69%-0.18Mua243.370K
3086 CAM NASDAQ100
28.38-0.63%-0.18Mua30.000K
3087 X TRFTSEVIET
337.90-1.49%-5.10Mua4.090K
3088 CAM HS TECH
10.02-0.99%-0.10Sức bán mạnh262.400K
3091 A NIKKOAMGAME
106.70-0.28%-0.30Mua4.600K
3092 TRMSCITHAI
187.05-0.93%-1.75Theo dõi1.250K
3093 CICCSELECT100
13.420.52%0.07Mua500
3096 CSOP USD MM
794.400.23%1.80Sức mua mạnh4.000K
3097 F GX OIL
3.821.33%0.05Sức mua mạnh64.000K
3099 X TRMSCIINDO
102.00-1.97%-2.05Sức bán mạnh3.050K
3100 EFUND CSI300
59.32-1.59%-0.96Bán4.000K
3101 VANGUARDDVEUR
22.761.16%0.26Mua245.546K
3108 HGI ESGLEADER
11.84-0.84%-0.10Mua1.540K
3109 CSOP STAR 50
16.411.30%0.21Sức mua mạnh185.300K
3110 GX HS HIGH DIV
28.660.21%0.06Bán16.100K
3115 ISHARESHSI
102.95-0.77%-0.80Bán11.200K
3118 HGI MSCI CN A
21.28-1.48%-0.32Mua5.000K
3121 CAM AP REAL EST
10.23-0.58%-0.06Mua1.600K
3122 CSOP RMB MM
187.35-1.00%-1.90Mua1.060K
3126 VANGUARDJAPAN
30.540.79%0.24Sức mua mạnh104.900K
3127 GX CSI300
21.48-2.89%-0.64Mua300
3128 HS AINDTOPETF
72.20-2.06%-1.52Bán2.300K
3130 HS CSI300
30.40-0.85%-0.26Sức bán mạnh1.300K
3134 CSOP CSI PV
8.082.41%0.19Bán148.100K
3140 VANGUARDSP500
29.60-1.00%-0.30Mua529.357K
3141 CAM ASIA IGB
16.200.06%0.01Mua169.200K
3143 CAM HK BANKS
7.26-1.56%-0.12Bán48.400K
3145 CAM ASIA HIGHDV
11.18-1.32%-0.15Bán8.000K
3147 CSOP CHINEXT
13.890.87%0.12Mua299.200K
3149 CSOP MSCI
17.50-2.29%-0.41Theo dõi200
3157 CAM SCSMALLCAP
31.363.50%1.06Mua3.800K
3160 CAM JAPAN HDG
13.02-1.74%-0.23Bán43.000K
3163 PA MULTI-FACTOR
43.840.27%0.12Mua100
3165 CAM EU QLTY HDG
15.52-1.15%-0.18Mua1.000K
3166 PA QLTY FACTOR
50.34-8.24%-4.52Mua1.000K
3167 ICBCCSOPCHINA
101.75-1.41%-1.45Sức bán mạnh15.250K
3169 VANGUARDCHINA
12.00-0.66%-0.08Sức bán mạnh127.400K
3170 ISHARESKS200
147.20-0.03%-0.05Mua1.000K
3173 PP CN NEWECON
12.500.00%0.00Mua9.500K
3175 F SAMSUNG OIL
4.701.56%0.07Sức mua mạnh2.902M
3181 PREMIAASIATEC
138.80-1.28%-1.80Mua2.400K
3182 WISE NEW ECON50
19.32-0.36%-0.07Mua500
3186 CICCKRANECNET
90.94-0.44%-0.40Bán200
3187 SAMSUNG REITS
22.500.27%0.06Theo dõi288.000K
3188 CAM CSI300
62.26-0.45%-0.28Bán3.871M
3191 GX CN SEMICON
62.10-2.85%-1.82Mua204.600K
3193 CSOP CSI 5G
7.740.19%0.02Sức mua mạnh100
3194 CSOP CLOUD ETF
17.350.46%0.08Mua51.700K
3197 CAM MSCI AINC
15.470.72%0.11Mua2.000K
3198 PING AN 5HANDL
94.00-0.15%-0.14Mua1.000K
3199 CSOP CTPBBOND
122.65-0.57%-0.70Bán12.860K
428 COCOON HOLDINGS
0.25-6.79%-0.02Sức bán mạnh4.884M114.393M-0.01
612 CHINA INV FUND
2.840.35%0.01Sức mua mạnh328.000K3.773B13.400.2135.00
7200 FL2 CSOP HSI
10.18-1.74%-0.18Bán21.130M
7226 XL2CSOPHSTECH
6.78-1.95%-0.13Sức bán mạnh9.107M
7230 FL2 GX HSCEI
7.46-1.65%-0.12Bán80.000K
7231 FL2 GX HSI
10.53-1.77%-0.19Bán7.900K
7233 XL2CSOPCSI300
10.54-0.57%-0.06Bán919.500K
7248 XL2 CSOP A50
6.67-1.19%-0.08Bán417.200K
7261 FL2CAMDXNNDQ100
22.02-1.17%-0.26Mua90.700K
7266 FL2CSOPNASDAQ
17.16-1.10%-0.19Mua7.200K
7272 XL2CAMCSI300
12.04-1.15%-0.14Bán26.100K
7288 FL2 CSOP HSCEI
7.42-1.46%-0.11Bán435.700K
7299 FL2CSOPGOLD
7.53-1.63%-0.12Bán5.945M
7300 FI CSOP HSI
4.490.85%0.04Mua1.807M
7322 XI GX S&P500
6.711.05%0.07Mua72.100K
7331 FICAMDXNNDQ100
4.050.55%0.02Bán42.200K
7333 XICSOPCSI300
6.72-0.37%-0.03Mua550.400K
7336 FI GX HSI
4.601.01%0.05Bán1.600K
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Giới thiệu Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter