Các Ngân hàng lớn (Công nghiệp)

18
Cổ phiếu
6085.355B
Giá trị vốn hóa thị trường
81.114M
Khối lượng
−2.45%
Thay đổi
+6.32%
Hiệu suất Tháng
−7.17%
Hiệu suất Năm
−9.43%
Hiệu suất YTD
           
1288 AGRICULTURAL BANK OF CHINA
2.47-3.14%-0.08Mua71.293M176094609.081078.490B2.970.83455174.00
1398 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BK OF CHINA
3.76-2.34%-0.09Mua168.772M634583129.841605.504B3.171.21434089.00
1658 POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO
4.42-4.12%-0.19Theo dõi34.026M150392776.30446.206B4.471.03193946.00
1916 JIANGXI BANK CO LTD
0.82-2.38%-0.02Bán710.000K582200.005.060B2.070.415365.00
1963 BANK OF CHONGQING CO LTD
3.92-1.75%-0.07Mua1.083M4243400.0020.887B1.664714.00
2016 CHINA ZHESHANG BANK CO. LTD
2.99-6.27%-0.20Mua2.717M8123830.0070.721B4.180.7617288.00
2066 SHENGJING BANK
6.000.00%0.00Bán120.000K720000.0052.780B139.210.048099.00
23 BANK OF EAST ASIA LIMITED
8.63-0.80%-0.07Mua449.101K3875741.6323.411B7.651.148824.00
2388 BOC HONG KONG(HLDGS) LTD
24.20-3.59%-0.90Bán4.964M120140585.40265.377B11.122.2614553.00
2888 STANDARD CHARTERED PLC
54.60-1.62%-0.90Mua95.573K5218285.80161.415B8.876.3881957.00
3698 HUISHANG BANK CORPORATION LTD
2.490.40%0.01Mua207.500K516675.0034.586B2.441.0210701.00
3988 BANK OF CHINA LTD
2.67-2.55%-0.07Theo dõi120.270M321120034.92949.145B2.980.88306322.00
416 BANK OF JINZHOU
1.38-1.43%-0.02Mua45.000K62100.0019.295B31.040.056012.00
5 HSBC HOLDINGS PLC
45.60-0.87%-0.40Mua10.645M485425087.20928.443B11.194.14220000.00
6138 HARBIN BANK CO LTD
0.34-5.63%-0.02Bán2.225M745375.003.903B-0.056910.00
6818 CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD
2.26-2.59%-0.06Mua6.077M13734020.00163.026B2.900.9746175.00
9668 CHINA BOHAI BANK
1.02-2.86%-0.03Bán14.180M14463600.0018.650B2.290.4611826.00
998 CHINA CITIC BANK CORPORATION LTD
3.30-3.23%-0.11Mua16.085M53081763.90238.457B2.741.4955419.00
Tải thêm