Tài chính (Khu vực)

456
Cổ phiếu
26183.996B
Giá trị vốn hóa thị trường
69.573M
Khối lượng
+4.25%
Tỷ suất Cổ tức
+2.40%
Thay đổi
−0.09%
Hiệu suất Tháng
−0.35%
Hiệu suất Năm
+3.45%
Hiệu suất YTD
           
1 CKH HOLDINGS
70.152.11%1.45Mua6.828M270.515B6.8810.19187222.00Công ty mẹ
10 HANG LUNG GROUP
18.881.29%0.24Bán21.474M25.707B4.324.374636.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
1009 INT'L ENT
0.50-7.41%-0.04Bán6.000K684.579M629.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
101 HANG LUNG PPT
18.042.62%0.46Mua5.425M81.144B11.751.544530.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
1030 FUTURE LAND
7.264.01%0.28Mua31.511M42.827B6.071.2528275.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
1031 KINGSTON FIN
1.180.00%0.00Mua60.000K15.657B19.930.06880.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
1036 VANKE PPT OVS
4.173.73%0.15Bán27.500K1.624B2.781.503.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
1041 LAMTEX HLDGS
0.210.00%0.00Mua250.500K369.786M-0.0418.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
105 ASSO INT HOTELS
20.40-3.77%-0.80Bán6.000K7.344B49.460.4136.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
1051 G-RESOURCES
0.051.96%0.00Bán19.860M1.407B4.120.0167.00Công ty mẹ
106 LANDSEA GREEN
0.881.15%0.01Mua420.000K4.156B3.390.281469.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
1062 CDB INT'L INV
0.140.00%0.00Bán200.000K449.843M12.650.017.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
1064 ZHONG HUA INT'L
0.173.64%0.01Mua10.820K103.560M7.570.0230.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
1073 DA YU FIN
0.545.88%0.03Mua5.608M615.238M-0.1410.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
108 GR PROPERTIES
1.231.65%0.02Mua1.056M3.935B282.760.01538.00Dịch vụ Bất động sản
109 GOODRESOURCES
0.12-1.57%-0.00Bán560.463K893.116M12.220.0132.00Công ty mẹ
1098 ROAD KING INFRA
13.523.05%0.40Mua769.000K10.131B3.324.074284.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
11 HANG SENG BANK
163.503.48%5.50Bán3.003M312.586B12.7312.8510371.00Ngân hàng
1107 MODERN LAND
1.071.90%0.02Sức bán mạnh132.000K2.991B3.920.271903.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
1109 CHINA RES LAND
35.653.78%1.30Mua12.425M247.088B7.974.4748852.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
111 CINDA INTL HLDG
0.402.60%0.01Bán56.000K253.276M4.170.09140.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
1111 CHONG HING BANK
13.500.75%0.10Mua24.772K13.129B7.391.83Ngân hàng
1113 CK ASSET
52.753.74%1.90Bán6.298M194.827B6.398.2518500.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
112 LERTHAI GROUP
3.1711.62%0.33Bán120.000K2.433B25.510.25267.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
1124 COASTAL GL
0.104.17%0.00Bán1.930M414.602M3.160.03152.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
1125 LAI FUNG HOLD
7.562.72%0.20Mua1.825K2.450B2.762.721400.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
1140 OP FINANCIAL
1.59-0.62%-0.01Bán528.000K4.612B18.470.0947.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
1141 CMBC CAPITAL
0.16-1.23%-0.00Bán21.564M7.680B25.800.0180.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
115 GRAND FIELD GP
0.11-1.74%-0.00Mua697.000K276.800M1.930.0883.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
1160 YOUTH CHAMP
1.860.54%0.01Bán200.000K321.408M-0.059.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
1168 SINOLINK HOLD
0.481.05%0.01Bán7.196M1.700B-0.14786.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
1176 ZHUGUANG HOLD
1.110.91%0.01Mua3.664M7.986B20.500.05344.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
119 POLY PROPERTY
2.770.73%0.02Mua8.508M10.142B1.901.4611448.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
12 HENDERSON LAND
37.353.75%1.35Theo dõi7.500M180.826B7.654.888614.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
120 COSMOPOL INT'L
1.17-1.68%-0.02Bán668.000K5.164B-0.02110.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
1200 MIDLAND HOLDING
0.990.00%0.00Bán96.915K710.866M572.250.006710.00Dịch vụ Bất động sản
1207 SRE GROUP
0.074.69%0.00Bán60.076K1.378B-0.01437.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
1216 ZYBANK
1.180.85%0.01Bán1.662M23.689B8.150.1413361.00Ngân hàng
1218 EASYKNIT INT'L
3.80-5.00%-0.20Bán8.093K347.018M1.103.4657.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
1222 WANG ON GROUP
0.094.76%0.00Mua5.883M1.531B3.890.02920.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
1224 C C LAND
1.810.00%0.00Bán3.620M7.027B37.510.05128.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
1226 CH INV FIN GP
0.054.00%0.00Bán230.000K112.883M-0.0410.00Quỹ Đầu tư
1227 NATIONAL INV
0.155.76%0.01Mua4.790M134.450M-0.1631.00Công ty mẹ
123 YUEXIU PROPERTY
1.751.74%0.03Mua19.844M27.094B6.270.288450.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
1232 GW TIANDI
0.51-7.27%-0.04Bán70.000K919.253M2.550.20680.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
1233 TIMES CHINA
12.843.72%0.46Mua14.715M24.933B4.482.8712692.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
1238 POWERLONG
5.770.52%0.03Mua8.673M23.064B6.550.9111033.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
124 GD LAND
1.19-2.46%-0.03Sức bán mạnh18.000K2.054B16.050.07253.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
1240 CNQC INT'L
1.200.00%0.00Bán1.123M1.822B10.040.122196.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
1243 WANG ON PPT
0.93-4.12%-0.04Sức bán mạnh196.000K14.136B28.260.03120.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
127 CHINESE EST H
5.321.92%0.10Bán159.000K10.149B4.561.17474.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
1270 LANGHAM-SS
2.111.44%0.03Bán566.500K4.506B17.550.121380.00Quỹ REIT Chuyên biệt
1273 HK FINANCE GP
0.45-8.16%-0.04Sức bán mạnh164.000K186.750M4.430.1040.00Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
1275 NEW CENT REIT
1.621.25%0.02Mua4.000K1.554B283.560.01Quỹ REIT Chuyên biệt
1278 CHINANEWTOWN
0.14-6.54%-0.01Bán90.968K1.391B6.110.02138.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
1288 ABC
3.131.95%0.06Mua90.257M1338.177B4.800.65464454.00Ngân hàng
129 ASIA STANDARD
1.231.65%0.02Bán312.130K1.623B1.171.05350.00Công ty mẹ
1290 CHINA HUIRONG
1.000.00%0.00Bán6.000K1.087B14.830.07168.00Cho vay Tiêu dùng
1299 AIA
73.252.16%1.55Bán38.245M885.498B23.443.1322000.00Bảo hiểm Nhân thọ & Sức khỏe
131 CHEUK NANG HOLD
3.80-2.06%-0.08Bán30.000K2.263B3.890.9889.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
1319 OIWAHPAWN
0.271.89%0.01Mua192.000K523.386M5.280.0550.00Cho vay Tiêu dùng
1321 CHINA NEWCITY
0.971.04%0.01Bán38.000K1.953B-0.131588.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
1329 CAPITAL GRAND
1.08-20.59%-0.28Bán4.000K1.038B-0.081244.00Dịch vụ Bất động sản
133 CHINA MERCHANTS
9.350.00%0.00Bán124.000K1.424B2.533.701.00Công ty mẹ
1336 NCI
31.902.41%0.75Bán6.819M148.317B7.134.4736815.00Bảo hiểm Nhân thọ & Sức khỏe
1339 PICC GROUP
3.244.18%0.13Mua53.403M372.149B7.050.46198457.00Bảo hiểm Tài sản và Tai nạn
1359 CHINA CINDA
1.611.90%0.03Bán30.761M185.280B5.060.3216579.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
1375 CC SECURITIES
1.582.60%0.04Bán1.713M16.740B34.450.052835.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
1383 SUNCITY GROUP
1.772.31%0.04Mua4.680M11.801B-0.17153.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
1398 ICBC
5.371.90%0.10Mua237.208M1913.902B5.780.93439150.00Ngân hàng
14 HYSAN DEV
29.904.91%1.40Bán3.797M31.290B5.395.55508.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
141 SKYCHINAFORTUNE
0.59-1.67%-0.01Bán20.000K203.771M-0.0419.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
1417 RIVERINE CHINA
2.11-15.26%-0.38Bán28.000K854.550M34.570.061399.00Dịch vụ Bất động sản
1426 SPRING REIT
3.341.83%0.06Mua22.000K4.283B27.650.12REITs thương mại
1428 BRIGHT SMART
1.312.34%0.03Bán1.412M2.223B5.040.26283.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
145 HK BLDG & LOAN
0.07-2.63%-0.00Bán952.000K170.681M-0.5734.00Cho vay Tiêu dùng
1456 GUOLIAN SEC
2.24-2.61%-0.06Bán387.500K4.261B14.140.161564.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
1461 LUZHENG FUTURES
0.831.22%0.01Bán168.000K831.577M11.670.07548.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
1469 GET NICE FIN
0.82-2.38%-0.02Bán897.750K2.050B15.410.0559.00Dịch vụ Đầu tư Đa dạng
147 IB SETTLEMENT
0.193.30%0.01Sức mua mạnh770.000K3.820B-0.01140.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
149 CH AGRI-PROD EX
0.06-3.12%-0.00Mua4.955M617.090M-0.011183.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
1508 CHINA RE
1.250.81%0.01Bán8.541M53.100B10.210.1260807.00Tái bảo hiểm
1538 ZHONG AO HOME
0.670.00%0.00Bán1.508M547.807M4.890.1415666.00Dịch vụ Bất động sản
1543 JOIN-SHARE
1.500.00%0.00Bán136.000K2.341B16.070.09298.00Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
1551 GRCB
3.700.00%0.00Bán115.000K36.291B4.850.7611302.00Ngân hàng
1559 KWAN ON HLDGS
0.40-1.23%-0.01Bán40.000K528.000M18.120.02397.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
156 LIPPO CHINA RES
0.171.23%0.00Bán370.000K1.516B-0.011051.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
1560 STAR PROPERTIES
0.551.85%0.01Bán250.000K352.824M1.700.3217.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
1563 IA FIN LEASING
1.35-2.17%-0.03Mua2.712M2.025B40.00Cho vay Tiêu dùng
1568 SUNDART HLDGS
3.77-0.79%-0.03Bán8.000K8.136B26.980.141507.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
1570 WEIYE HOLDINGS
5.16-6.18%-0.34Bán4.000K1.012B6.020.86497.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
1578 BANK OF TIANJIN
3.661.10%0.04Bán1.000K22.218B4.530.816744.00Ngân hàng
158 MELBOURNE ENT
210.001.45%3.00Mua2.500K5.250B3.7755.7418.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
16 SHK PPT
112.203.70%4.00Bán6.683M325.131B7.2415.5038000.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
160 HON KWOK LAND
3.271.24%0.04Bán32.000K2.356B2.031.61320.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
1606 CDB LEASING
1.19-0.83%-0.01Bán1.592M15.044B4.960.24336.00Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
1622 REDCO GROUP
3.923.43%0.13Mua3.440M13.922B12.170.321034.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
1628 YUZHOU PPT
3.202.56%0.08Bán8.286M16.101B3.640.895384.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
163 EMPEROR INT'L
1.762.33%0.04Mua1.188M6.472B2.060.851715.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
1638 KAISA GROUP
3.661.95%0.07Mua17.911M22.267B5.280.7014900.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
165 CHINA EB LTD
10.025.58%0.53Mua12.973M16.886B6.911.45363.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
1658 PSBC
4.800.00%0.00Mua31.613M673.006B6.440.75168315.00Ngân hàng
1663 S HARBOURHOLD
0.18-2.65%-0.01Bán74.000K453.376M19.850.01287.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
1668 CHINASOUTHCITY
0.951.06%0.01Bán10.634M7.702B2.360.405038.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
1669 GIC GROUP
0.635.00%0.03Bán24.000K252.000M3.490.1823.00Cho vay Tiêu dùng
169 WANDA HOTEL DEV
0.442.33%0.01Bán429.000K2.067B19.080.02666.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
1697 SDITC
0.911.11%0.01Sức bán mạnh172.800K4.240B0.891.03221.00Quỹ Đầu tư
17 NEW WORLD DEV
10.363.19%0.32Mua20.070M105.942B5.831.7843000.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
173 K. WAH INT'L
4.092.25%0.09Bán1.969M12.782B2.601.58926.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
1730 LHN
0.62-4.62%-0.03Bán166.000K249.516M7.470.08399.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
174 GEMINI INV
0.656.56%0.04Bán8.000K293.404M-0.4133.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
1755 S-ENJOY SERVICE
7.832.35%0.18Mua4.635M6.406B5324.00Dịch vụ Bất động sản
176 SUPERACTIVE GP
0.287.69%0.02Mua910.000K569.120M-0.08250.00Công ty mẹ
1776 GF SEC
8.611.89%0.16Mua3.135M105.264B10.670.8111798.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
1777 FANTASIA
1.191.71%0.02Bán4.298M6.862B8.580.1425877.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
1778 COLOUR LIFE
4.104.59%0.18Bán4.620M5.833B9.100.4513805.00Dịch vụ Bất động sản
1788 GUOTAI JUNAN I
1.300.78%0.01Bán5.437M10.030B10.730.12543.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
1813 KWG GROUP
7.422.77%0.20Mua13.311M23.557B2.732.729800.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
183 WINFULL GP
0.081.20%0.00Bán232.000K466.043M10.910.0113.00Dịch vụ Bất động sản
1835 REALWAY CAPITAL
4.904.26%0.20Bán400187.866M18.670.26143.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
1838 CHINAPROPERTIES
0.871.16%0.01Bán21.000K1.574B6.100.15356.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
1848 CALC
8.050.88%0.07Bán216.500K5.452B6.701.20184.00Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp
1862 JINGRUI HLDGS
2.520.00%0.00Mua2.034M3.528B3.090.822940.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
188 SUNWAH KINGSWAY
0.051.89%0.00Mua2.620M378.781M-0.00106.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
1881 REGAL REIT
1.771.72%0.03Bán1.486M5.766B6.100.290.00Quỹ REIT Chuyên biệt
19 SWIRE PACIFIC A
72.002.06%1.45Bán2.201M108.114B5.9812.0393000.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
190 HKC (HOLDINGS)
5.853.36%0.19Mua248.173K3.093B6.270.94240.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
1902 YINCHENG INTL
2.330.00%0.00Mua466.000K3.346B9.520.24882.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
1905 HAITONG UT
1.542.67%0.04Bán3.254M12.682B7.740.201525.00Cho vay Tiêu dùng
1908 C&D INTL GROUP
8.310.61%0.05Bán810.000K7.561B4.012.227118.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
191 LAI SUN INT'L
8.25-1.79%-0.15Bán18.000K3.192B0.6712.484000.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
1911 CR HOLDINGS
15.143.70%0.54Mua457.100K8.181B-0.85541.00Ngân hàng Đầu tư & Dịch vụ Môi giới
1915 TAIHE M-FIN
2.57-0.77%-0.02Bán16.000K1.542B21.720.1229.00Cho vay Tiêu dùng
1916 JIANGXI BANK
4.55-0.22%-0.01Bán103.000K27.410B8.870.514922.00Ngân hàng
1918 SUNAC
34.305.54%1.80Mua20.839M152.359B6.685.1943100.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
194 LIU CHONG HING
10.361.17%0.12Bán9.941K3.922B4.322.40467.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
1963 BCQ
4.380.92%0.04Bán772.125K41.544B3.451.274190.00Ngân hàng
1966 CHINA SCE GROUP
3.651.67%0.06Bán8.906M15.060B4.120.906646.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
1972 SWIREPROPERTIES
23.951.91%0.45Sức bán mạnh3.055M140.107B8.532.815000.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
1988 MINSHENG BANK
5.452.06%0.11Mua21.454M341.400B4.181.3057799.00Ngân hàng
1995 EVERSUNSHINE LS
4.173.73%0.15Sức mua mạnh7.392M6.407B34.240.126296.00Dịch vụ Bất động sản
1996 RSUN PPT
2.462.93%0.07Mua2.300M8.167B3.540.703089.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
1997 WHARF REIC
43.353.58%1.50Mua5.190M131.611B8.874.892800.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
20 WHEELOCK
46.404.86%2.15Mua1.385M95.053B5.618.2812500.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
2003 VCREDIT
7.310.14%0.01Bán329.400K3.653B-0.02703.00Cho vay Tiêu dùng
2007 COUNTRY GARDEN
10.481.75%0.18Mua39.072M226.997B5.651.92116608.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
2016 CZBANK
4.33-0.23%-0.01Mua1.000K165.903B5.870.7413827.00Ngân hàng
2019 DEXIN CHINA
3.334.39%0.14Sức mua mạnh587.000K8.995B3.460.961421.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
202 EVERCHINA INT'L
0.192.70%0.01Bán330.000K1.386B-0.10160.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
204 CHINA INV DEV
0.1310.26%0.01Mua2.070M136.506M-0.097.00Công ty mẹ
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Trung tâm Trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Đồng TradingView Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất