Sản xuất Chế tạo (Khu vực)

130
Cổ phiếu
1296.572B
Giá trị vốn hóa thị trường
5.751M
Khối lượng
+3.14%
Thay đổi
−3.95%
Hiệu suất Tháng
+95.54%
Hiệu suất Năm
+46.40%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
      
252.056B3.47%9.302M18
32.657B1.22%4.583M7
268.699B3.50%6.453M33
101.408B1.50%2.820M7
223.216B4.23%7.567M29
7.716B-0.48%683.854K7
79.126B2.72%1.406M16
349.323M0.00%1.256M1
331.176B2.26%14.702M12
Tải thêm