Các công ty của Hungary nắm giữ nhiều tiền mặt nhất

Chúng ta đều biết rằng sở hữu lượng tiền mặt lớn có thể là một biện pháp bảo đảm đã được thử nghiệm khi đối mặt với biến động. Và những công ty này đang rất coi trọng những kiến thức đó, vì họ hiện đang xử lý kho dự trữ tiền mặt. Mặt khác, có lẽ các doanh nghiệp này đang tích trữ vốn thay vào đó họ nên sử dụng nó để tối đa hóa giá trị cổ phiếu. Dù bạn chọn cách nào, đây là danh sách Các công ty Hungary nắm giữ nhiều tiền mặt nhất.

Lượng tiền mặt nắm giữ
(FQ)
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
(TTM)
Tăng trưởng EPS pha loãng %
(TTM so với cùng kỳ năm ngoái)
Tỷ suất cổ tức %
(TTM)
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
MOLMOL SHARE
510.685B HUF2794 HUF0.50%684.105K1.802T HUF2.91959.47 HUF−15.60%5.43%Năng lượng Mỏ
Mua
OPUSOPUS SHARE
212.061B HUF367.5 HUF3.96%1.271M250.612B HUF12.1830.17 HUF−3.97%0.00%Công nghệ Điện tử
RICHTERRICHTER GEDEON SHARE
119.286B HUF8915 HUF−0.67%204.609K1.655T HUF10.50848.76 HUF5.25%4.37%Công nghệ Sức khỏe
Mua
4IG4IG SHARE
47.078B HUF840 HUF−1.75%65.462K250.503B HUF−61.26 HUF−204.17%3.45%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
WABERERSWABERER`S SHARE
44.387B HUF2550 HUF−0.78%6.137K44.572B HUF3.97%Vận chuyển
ALTEOALTEO SHARE
25.074B HUF2850 HUF0.00%2.407K54.671B HUF4.12691.55 HUF21.32%3.61%Công ty dịch vụ công cộng
AUTOWALLISAUTOWALLIS SHARE
17.896B HUF115.5 HUF2.67%242.093K50.092B HUF0.00%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
MTELEKOMMAGYAR TELEKOM SHARE
11.923B HUF540 HUF−0.74%404.975K524.642B HUF7.7669.61 HUF5.48%5.67%Truyền thông
Sức mua mạnh
APPENINNAPPENINN SHARE
7.399B HUF260 HUF−1.14%70.792K12.316B HUF0.00%Tài chính
DUNAHOUSEDUNA HOUSE SHARE
7.218B HUF558 HUF0.00%1318.888B HUF6.5285.61 HUF11.53%19.38%Tài chính
RABARÁBA SHARE
6.817B HUF1285 HUF3.21%2.627K17.158B HUF0.00%Sản xuất Chế tạo
MASTERPLASTMASTERPLAST SHARE
5.142B HUF2720 HUF−0.55%68145.834B HUF−299.53 HUF2.02%Công nghiệp Chế biến
ANYANY SHARE
4.69B HUF1760 HUF0.86%1.398K25.249B HUF9.15%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
GSPARKGRAPHISOFT PARK SE SHARE
4.441B HUF8.60 EUR0.47%4.378K34.305B HUF9.41343.09 HUF−13.96%6.26%Tài chính
Sức mua mạnh
BETBUDAPEST STOCK EX
4.07B HUF2765.0 HUF0.00%2514.968B HUF0.00%Tài chính
ZWACKZWACK UNICUM SHARE
3.757B HUF17850 HUF0.28%5735.7B HUF9.52%Hàng tiêu dùng không lâu bền
PANNERGYPANNERGY SHARE
2.797B HUF1300 HUF−0.76%4.41K20.308B HUF11.81110.10 HUF127.05%1.39%Công ty dịch vụ công cộng
AKKOAKKO INVEST SHARE
2.687B HUF225 HUF−0.44%31.5K7.462B HUF7.6629.36 HUF156.99%0.00%Tài chính
KULCSSOFTKEY-SOFT SHARE
614.067M HUF1960 HUF0.00%45011.76B HUF7.65%Dịch vụ Công nghệ
BIFBIF SHARE
545.85M HUF446 HUF−4.70%21.15K112.251B HUF11.7537.95 HUF109.34%7.85%Tài chính
ESENTESENSE HUMAN RES
524.834M HUF525 HUF0.96%115.25B HUF−2.07 HUF0.00%Dịch vụ Thương mại
ORMESTERŐRMESTER SHARE
324.97M HUF394 HUF0.00%3521.024B HUF0.00%Dịch vụ Thương mại
DMKERDM-KER SHARE
265.446M HUF33.5 HUF1.52%7K4.229B HUF−0.80 HUF−131.08%0.60%Dịch vụ Phân phối
GOPDGOPD SHARE
125.104M HUF5500 HUF0.00%15137.5B HUF3111.391.77 HUF−69.48%0.00%Khách hàng Lâu năm
CHOMECHAMELEON SMART HO
99.109M HUF150.00 HUF0.00%1.852K4.244B HUF0.00%Công nghệ Điện tử
EPDUFERRÉPDUFERR SHARE
61.479M HUF42.6 HUF0.00%102.946B HUF−0.48 HUF2.70%Khách hàng Lâu năm
AMIXAAMIXA HOLDING PLC
1.247M HUF404 HUF−1.46%100536.196M HUF−10.28 HUF17.88%0.00%Tài chính
OXOTHOXO TECHNOLOGIES H
6.90 EUR−1.43%56Tài chính
FORRAS/TFORRÁS "A" SHARE
1630 HUF−1.21%8208.15B HUFTài chính
DELTADELTA TECHNOLOGIES SHARE
37.7 HUF−0.79%474.973K14.439B HUF0.00%Dịch vụ Công nghệ
NATURNATURLAND HOLDING
2140 HUF−2.73%26Tài chính
UBMUBM HOLDING PUBLIC
1370 HUF0.00%87Công nghiệp Chế biến
ASTRAASTRASUN SOLAR ZRT
318 HUF−3.64%1.91K7.512B HUF0.00%Công nghệ Điện tử
NAPNAP NYRT. ORDINARY SHARE
986 HUF3.79%4.435KCông ty dịch vụ công cộng
OTPOTP BANK SHARE
13300 HUF2.23%483.154K3.579T HUF4.133222.09 HUF214.39%2.26%Tài chính
Mua
PENSUMPENSUM SHARE
1900 HUF0.00%20Dịch vụ Thương mại
CIGPANNONIACIG PANNONIA SHARE
262 HUF−1.13%61624.616B HUF6.87%Tài chính
Sức mua mạnh
NORDTELEKOMNORDTELEKOM SHARE
9.60 HUF0.00%10KTruyền thông
CIVTACIVITA GROUP NYRT
810.0 HUF−2.41%200Công nghiệp Chế biến
FUTURAQUAFUTURAQUA SHARE
21.8 HUF−0.46%4.5K642.977M HUF0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
POLYDUCTPOLYDUCT NYRT. ORDINARY SHARE
10500 HUF5.00%25Khoáng sản phi năng lượng
MEGAKRANMEGAKRAN SHARE
3.90 HUF−0.76%443.205KBán Lẻ
MKBBANKMKB BANK SHARE
4540 HUF8.10%2.764K1.464T HUF10.32440.12 HUF−9.19%1.72%Tài chính
NAVIGNAVIGATOR INVESTME
75.0 HUF0.00%100Tài chính
Sức mua mạnh
VVTVIVETECH PLC
130 HUF−0.76%60Dịch vụ Thương mại
HU0000009907KARPOTLASI JEGY
400 HUF0.00%58
NUTEXNUTEX PLC
11.85 HUF1.72%360.501K1.755B HUF0.00%Công nghệ Sức khỏe
ENEFIENEFI SHARE
140 HUF4.48%4.897K1.561B HUF0.00%Công ty dịch vụ công cộng
GLOSTERGLOSTER SHARE
976 HUF−1.41%1.613K17.514B HUF0.00%Dịch vụ Công nghệ