Các công ty lớn nhất theo giá trị vốn hóa thị trường — Thị trường Chứng khoán Hungary

Giá trị vốn hóa thị trường cho thấy giá trị của một công ty khi lấy giá cổ phiếu nhân với số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Tại đây bạn có thể thấy các công ty có giá trị vốn hóa thị trường lớn nhất. Các cổ phiếu vốn hóa lớn thường là những công ty dẫn đầu ngành và lĩnh vực, đồng thời đại diện cho các công ty lâu đời, nổi tiếng.

Vốn hóa
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
P/E
EPS pha loãng
(TTM)
Tăng trưởng EPS pha loãng %
(TTM so với cùng kỳ năm ngoái)
Tỷ suất cổ tức %
(TTM)
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
OTPOTP BANK SHARE
3.501T HUF13300 HUF2.23%483.154K4.133222.09 HUF214.39%2.31%Tài chính
Mua
MOLMOL SHARE
1.793T HUF2794 HUF0.50%684.105K2.91959.47 HUF−15.60%5.46%Năng lượng Mỏ
Mua
RICHTERRICHTER GEDEON SHARE
1.666T HUF8915 HUF−0.67%204.609K10.50848.76 HUF5.25%4.35%Công nghệ Sức khỏe
Mua
MKBBANKMKB BANK SHARE
1.355T HUF4540 HUF8.10%2.764K10.32440.12 HUF−9.19%1.86%Tài chính
MTELEKOMMAGYAR TELEKOM SHARE
528.528B HUF540 HUF−0.74%404.975K7.7669.61 HUF5.48%5.63%Truyền thông
Sức mua mạnh
4IG4IG SHARE
254.976B HUF840 HUF−1.75%65.462K−61.26 HUF−204.17%3.39%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
OPUSOPUS SHARE
241.065B HUF367.5 HUF3.96%1.271M12.1830.17 HUF−3.97%0.00%Công nghệ Điện tử
GOPDGOPD SHARE
137.5B HUF5500 HUF0.00%153111.391.77 HUF−69.48%0.00%Khách hàng Lâu năm
BIFBIF SHARE
117.788B HUF446 HUF−4.70%21.15K11.7537.95 HUF109.34%7.48%Tài chính
ALTEOALTEO SHARE
54.671B HUF2850 HUF0.00%2.407K4.12691.55 HUF21.32%3.61%Công ty dịch vụ công cộng
AUTOWALLISAUTOWALLIS SHARE
48.791B HUF115.5 HUF2.67%242.093K0.00%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
MASTERPLASTMASTERPLAST SHARE
46.086B HUF2720 HUF−0.55%681−299.53 HUF2.01%Công nghiệp Chế biến
WABERERSWABERER`S SHARE
44.921B HUF2550 HUF−0.78%6.137K3.94%Vận chuyển
ZWACKZWACK UNICUM SHARE
35.6B HUF17850 HUF0.28%579.55%Hàng tiêu dùng không lâu bền
GSPARKGRAPHISOFT PARK SE SHARE
34.146B HUF8.60 EUR0.47%4.378K9.41343.09 HUF−13.96%6.29%Tài chính
Sức mua mạnh
ANYANY SHARE
25.033B HUF1760 HUF0.86%1.398K9.23%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
CIGPANNONIACIG PANNONIA SHARE
24.898B HUF262 HUF−1.13%6166.79%Tài chính
Sức mua mạnh
PANNERGYPANNERGY SHARE
20.464B HUF1300 HUF−0.76%4.41K11.81110.10 HUF127.05%1.38%Công ty dịch vụ công cộng
DUNAHOUSEDUNA HOUSE SHARE
18.888B HUF558 HUF0.00%136.5285.61 HUF11.53%19.38%Tài chính
GLOSTERGLOSTER SHARE
17.765B HUF976 HUF−1.41%1.613K127.957.63 HUF−27.31%0.00%Dịch vụ Công nghệ
RABARÁBA SHARE
16.624B HUF1285 HUF3.21%2.627K0.00%Sản xuất Chế tạo
BETBUDAPEST STOCK EX
14.968B HUF2765.0 HUF0.00%250.00%Tài chính
DELTADELTA TECHNOLOGIES SHARE
14.554B HUF37.7 HUF−0.79%474.973K10.743.51 HUF−94.47%0.00%Dịch vụ Công nghệ
APPENINNAPPENINN SHARE
12.458B HUF260 HUF−1.14%70.792K0.00%Tài chính
KULCSSOFTKEY-SOFT SHARE
11.76B HUF1960 HUF0.00%4507.65%Dịch vụ Công nghệ
FORRAS/TFORRÁS "A" SHARE
8.25B HUF1630 HUF−1.21%820Tài chính
ASTRAASTRASUN SOLAR ZRT
7.796B HUF318 HUF−3.64%1.91K0.00%Công nghệ Điện tử
AKKOAKKO INVEST SHARE
7.495B HUF225 HUF−0.44%31.5K7.6629.36 HUF156.99%0.00%Tài chính
ESENTESENSE HUMAN RES
5.2B HUF525 HUF0.96%11−5.09 HUF0.00%Dịch vụ Thương mại
CHOMECHAMELEON SMART HO
4.244B HUF150.00 HUF0.00%1.852K0.00%Công nghệ Điện tử
DMKERDM-KER SHARE
4.166B HUF33.5 HUF1.52%7K−0.80 HUF−131.08%0.61%Dịch vụ Phân phối
EPDUFERRÉPDUFERR SHARE
2.946B HUF42.6 HUF0.00%10−0.48 HUF2.70%Khách hàng Lâu năm
NUTEXNUTEX PLC
1.725B HUF11.85 HUF1.72%360.501K0.00%Công nghệ Sức khỏe
ENEFIENEFI SHARE
1.561B HUF140 HUF4.48%4.897K0.00%Công ty dịch vụ công cộng
ORMESTERŐRMESTER SHARE
1.024B HUF394 HUF0.00%3520.00%Dịch vụ Thương mại
FUTURAQUAFUTURAQUA SHARE
645.926M HUF21.8 HUF−0.46%4.5K0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
AMIXAAMIXA HOLDING PLC
536.196M HUF404 HUF−1.46%100−10.28 HUF17.88%0.00%Tài chính
POLYDUCTPOLYDUCT NYRT. ORDINARY SHARE
10500 HUF5.00%25Khoáng sản phi năng lượng
NAPNAP NYRT. ORDINARY SHARE
986 HUF3.79%4.435KCông ty dịch vụ công cộng
NATURNATURLAND HOLDING
2140 HUF−2.73%26Tài chính
OXOTHOXO TECHNOLOGIES H
6.90 EUR−1.43%56Tài chính
VVTVIVETECH PLC
130 HUF−0.76%60Dịch vụ Thương mại
MEGAKRANMEGAKRAN SHARE
3.90 HUF−0.76%443.205KBán Lẻ
HU0000009907KARPOTLASI JEGY
400 HUF0.00%58
NORDTELEKOMNORDTELEKOM SHARE
9.60 HUF0.00%10KTruyền thông
CIVTACIVITA GROUP NYRT
810.0 HUF−2.41%200Công nghiệp Chế biến
NAVIGNAVIGATOR INVESTME
75.0 HUF0.00%100Tài chính
Sức mua mạnh
UBMUBM HOLDING PUBLIC
1370 HUF0.00%87Công nghiệp Chế biến
PENSUMPENSUM SHARE
1900 HUF0.00%20Dịch vụ Thương mại