Các công ty lớn nhất theo vốn hóa thị trường — Sở giao dịch chứng khoán Hungary

Vốn hóa thị trường thể hiện giá trị của một công ty bằng cách nhân giá cổ phiếu với số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Các công ty được sắp xếp theo vốn hóa thị trường của họ. Bất kỳ công ty đại chúng nào có thị phần trên 10 tỷ USD thường được coi là công ty có vốn hóa lớn. Cổ phiếu vốn hóa lớn thường là các công ty đầu ngành và lĩnh vực và là các công ty đã được thành lập lâu đời và có tiếng trên thị trường.

Tổng quanHiệu suấtĐánh giáCổ tứcKý quỹThống kê Thu nhậpBảng cân đốiDao độngĐầu cơ theo Xu hướng
Ticker
Lần cuốiTh.đổi %Th.đổiĐánh giá kỹ thuậtKhối lượngKhối lượng*GiáGiá trị vốn hóa thị trường
P/EEPS (TTM)NHÂN VIÊNKhu vực
OTPOTP BANK SHARE
10800HUF2.81%295HUF
Theo dõi
291.412K3.147B2.827THUF8.841188.99HUF37.866KTài chính
MOLMOL SHARE
2872HUF2.57%72HUF
Theo dõi
398.618K1.145B2.236THUF3.47808.54HUFNăng lượng Mỏ
RICHTERRICHTER GEDEON SHARE
6700HUF1.44%95HUF
Bán
66.878K448.083M1.226THUF8.78751.88HUF12.262KCông nghệ Sức khỏe
MTELEKOMMAGYAR TELEKOM SHARE
414.0HUF0.49%2.0HUF
Mua
1.311M542.899M429.61BHUF7.0258.72HUFTruyền thông
OPUSOPUS SHARE
193.0HUF−0.31%−0.6HUF
Bán
13.024K2.514M132.023BHUF9.3120.80HUF3.083KHỗn hợp
4IG4IG SHARE
785HUF1.03%8HUF
Bán
9.405K7.383M79.527BHUF13.1559.53HUFDịch vụ Công nghệ
BIFBIF SHARE
278HUF−0.71%−2HUF
Mua
28178.118K70.472BHUF52Tài chính
MASTERPLASTMASTERPLAST SHARE
4100HUF2.24%90HUF
Bán
1.639K6.72M58.551BHUF411.50HUF1.379KDịch vụ Phân phối
ALTEOALTEO SHARE
2400HUF2.13%50HUF
Mua
4.373K10.495M43.799BHUF7.78312.21HUFCông ty dịch vụ công cộng
AUTOWALLISAUTOWALLIS SHARE
99.4HUF1.43%1.4HUF
Bán
20.292K2.017M40.826BHUF8.79HUFTài chính
WABERERSWABERER`S SHARE
2000HUF−0.50%−10HUF
Bán
4.231K8.462M35.133BHUF5.76349.04HUF5.8KVận chuyển
GSPARKGRAPHISOFT PARK SE SHARE
3540HUF2.61%90HUF
Bán
137484.98K34.785BHUF8.79392.56HUF24Tài chính
ZWACKZWACK UNICUM SHARE
17200HUF0.00%0HUF
Mua
117.2K34.4BHUF10.991564.50HUFHàng tiêu dùng không lâu bền
CIGPANNONIACIG PANNONIA SHARE
325HUF2.20%7HUF
Theo dõi
26.343K8.561M29.877BHUF17.8417.82HUFTài chính
ANYANY SHARE
1640HUF0.31%5HUF
Bán
4.158K6.819M23.455BHUF6.50251.41HUFDịch vụ Thương mại
GLOSTERGLOSTER SHARE
1100HUF0.00%0HUF
Bán
6066K18.672BHUFDịch vụ Công nghệ
DUNAHOUSEDUNA HOUSE SHARE
542HUF2.65%14HUF
Sức mua mạnh
2.552K1.383M17.872BHUF11.4945.96HUFTài chính
PANNERGYPANNERGY SHARE
984HUF−0.81%−8HUF
Bán
3.543K3.486M16.543BHUF18.3654.03HUF18Công ty dịch vụ công cộng
RABARÁBA SHARE
1165HUF0.87%10HUF
Bán
4.502K5.245M15.422BHUF95.26HUFSản xuất Chế tạo
DELTADELTA TECHNOLOGIES SHARE
40.80HUF2.00%0.80HUF
Bán
10.7K436.56K15.32BHUFDịch vụ Công nghệ
APPENINNAPPENINN SHARE
217HUF0.46%1HUF
Bán
580125.86K10.232BHUF37Tài chính
AKKOAKKO INVEST SHARE
297.0HUF2.41%7.0HUF
Bán
36.1K10.722M9.618BHUFHỗn hợp
KULCSSOFTKEY-SOFT SHARE
1600HUF0.63%10HUF
Bán Mạnh
308492.8K9.54BHUF11.98132.71HUF74Dịch vụ Công nghệ
EPDUFERRÉPDUFERR SHARE
44.0HUF−8.33%−4.0HUF
Bán
10K440K3.145BHUF5.917.61HUF31Khách hàng Lâu năm
ENEFIENEFI SHARE
243HUF−0.41%−1HUF
Bán
500121.5K2.721BHUFCông ty dịch vụ công cộng
NUTEXNUTEX SHARE
11.25HUF11.39%1.15HUF
Bán
126.07K1.418M1.496BHUFCông nghệ Sức khỏe
EHEPEHEP SHARE
1480HUF−7.50%−120HUF
Mua
5.436K8.045M1.01BHUF−29.75HUFHỗn hợp
FUTURAQUAFUTURAQUA SHARE
18.50HUF0.82%0.15HUF
Bán
16.463K304.566K438.737MHUFHàng tiêu dùng không lâu bền