In ấn thương mại /Theo mẫu (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
22.451B
Giá trị vốn hóa thị trường
380
Khối lượng
−0.95%
Thay đổi
+0.97%
Hiệu suất Tháng
+3.30%
Hiệu suất Năm
−0.32%
Hiệu suất YTD
           
ANY ANY SHARE
1565.00-0.95%-15.00Mua380594700.0022.451B5.36294.51
Tải thêm