Ngân hàng khu vực (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
3923.026B
Giá trị vốn hóa thị trường
360
Khối lượng
+0.22%
Thay đổi
+11.71%
Hiệu suất Tháng
+43.18%
Hiệu suất Năm
+17.06%
Hiệu suất YTD
           
COMMERZBANK COMMERZBANK AG ORD SHARE
2961.000.22%6.50Mua3601065960.003923.026B5.82507.9046218.00
Tải thêm