Truyền thông (Khu vực)

3
Cổ phiếu
37958.002B
Giá trị vốn hóa thị trường
3.857K
Khối lượng
+2.13%
Thay đổi
+3.49%
Hiệu suất Tháng
+20.34%
Hiệu suất Năm
+26.68%
Hiệu suất YTD
           
DEUTSCHETEL DEUTSCHE TELEKOM AG ORD SHARE
7458.002.63%191.00Sức mua mạnh967122.0037636.146B13.37543.59216528.00
MTELEKOM MAGYAR TELEKOM SHARE
322.000.62%2.00Bán285.321K91873362.00321.856B4.6768.51
NORDTELEKOM NORDTELEKOM SHARE
11.10-6.72%-0.80Bán1.010K11211.00
Tải thêm