Truyền thông (Khu vực)

3
Cổ phiếu
42742.074B
Giá trị vốn hóa thị trường
10.930K
Khối lượng
+1.23%
Thay đổi
+6.75%
Hiệu suất Tháng
+10.69%
Hiệu suất Năm
+9.41%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
DEUTSCHETELDEUTSCHE TELEKOM AG ORD SHARE
8350 HUF+1.21%1048.0642.155T HUF5.341563.10 HUF+144.24%3.15%Truyền thông
Sức mua mạnh
MTELEKOMMAGYAR TELEKOM SHARE
617 HUF+2.15%788.631K1.97586.822B HUF8.0676.57 HUF+16.38%5.07%Truyền thông
Sức mua mạnh
NORDTELEKOMNORDTELEKOM SHARE
17.00 HUF−3.13%31.353K0.07Truyền thông