Năng lượng Mỏ (Khu vực)

1
Cổ phiếu
2355.586B
Giá trị vốn hóa thị trường
243.229K
Khối lượng
−0.41%
Thay đổi
+3.96%
Hiệu suất Tháng
+23.03%
Hiệu suất Năm
+17.52%
Hiệu suất YTD
           
MOL MOL SHARE
2922.00-0.95%-28.00Mua311.484K910156248.002355.586B2.951000.9224291.00
Tải thêm