Năng lượng Mỏ (Khu vực)

1
Cổ phiếu
1792.945B
Giá trị vốn hóa thị trường
144.179K
Khối lượng
0%
Thay đổi
−3.27%
Hiệu suất Tháng
−1.77%
Hiệu suất Năm
+6.51%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
MOLMOL SHARE
2780 HUF0.00%144.179K0.201.793T HUF5.46%Năng lượng Mỏ
Mua