Dịch vụ Công nghệ (Khu vực)

5
Cổ phiếu
65708.500B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.736K
Khối lượng
+2.85%
Thay đổi
+10.97%
Hiệu suất Tháng
+24.17%
Hiệu suất Năm
+33.11%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
4IG4IG SHARE
792 HUF+2.06%504K1.83231.417B HUF−74.31 HUF−2440.35%3.74%Dịch vụ Công nghệ
DELTADELTA TECHNOLOGIES SHARE
36.8 HUF−0.54%50.764K0.1414.171B HUF64.810.57 HUF0.00%Dịch vụ Công nghệ
GLOSTERGLOSTER SHARE
940 HUF−1.26%9040.6017.083B HUF198.024.75 HUF−66.38%0.00%Dịch vụ Công nghệ
KULCSSOFTKEY-SOFT SHARE
1860 HUF0.00%1100.2811.16B HUF8.06%Dịch vụ Công nghệ
SAPSAP AG ORD SHARE
54400 HUF+2.85%60.4165.435T HUF63.85851.98 HUF−26.64%1.40%Dịch vụ Công nghệ
Mua