Vận chuyển (Khu vực)

3
Cổ phiếu
4387.787B
Giá trị vốn hóa thị trường
57
Khối lượng
−2.34%
Thay đổi
+14.90%
Hiệu suất Tháng
+1.60%
Hiệu suất Năm
−2.32%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
        
4348.634B-2.35%502
39.153B-0.45%8931
Tải thêm