Công ty dịch vụ công cộng (Khu vực)

5
Cổ phiếu
11629.916B
Giá trị vốn hóa thị trường
650
Khối lượng
−1.10%
Thay đổi
+4.58%
Hiệu suất Tháng
+34.76%
Hiệu suất Năm
+13.95%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
Công nghiệp
Vốn hóa
Tỷ lệ cổ tức FWD %
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Cổ phiếu
Sản xuất Năng lượng Thay thế20.308B HUF−0.76%4.41K2
Công ty Điện lực11.61T HUF4.53%−1.11%6443