Cổ phiếu tăng nhiều nhất trong 52 tuần — Thị trường Chứng khoán Iceland

Mức đỉnh trong 52 tuần có thể được coi là chỉ báo kỹ thuật phản ánh giá tối đa của cổ phiếu trong một năm, thường là ngưỡng kháng cự mạnh. Có rất nhiều chiến lược đầu tư dựa trên giá trị của mức đỉnh trong 52 tuần. Một chiến lược như vậy là khi bạn mua và giữ cổ phiếu đang đạt mức đỉnh mới trong khoảng thời gian 52 tuần mới hoặc không thực hiện được việc bán cổ phiếu.

           
KVIKA KVIKA BANKI HF.
27.400.74%0.20Sức mua mạnh14.153M133.310B13.712.13160.00Tài chính
ORIGO ORIGO HF.
65.503.15%2.00Sức mua mạnh3.243M28.492B44.931.44Dịch vụ Công nghệ
SJOVA SJA³VA¡-ALMENNAR TRYGGINGAR HF.
39.601.02%0.40Sức mua mạnh801.120K51.144B5.537.09Tài chính
SVN SA­LDARVINNSLAN HF.
89.20-0.45%-0.40Mua1.159M151.623BHàng tiêu dùng không lâu bền
VIS VA¡TRYGGINGAFA©LAG ASLANDS HF.
21.401.90%0.40Sức mua mạnh27.376M38.981B3.91Tài chính
Tải thêm