Chứng khoán Iceland rủi ro nhất trên thị trường

Beta là một khái niệm đo lường mức độ biến động của cổ phiếu so với thị trường tổng thể. Cổ phiếu có hệ số beta cao có thể là tài sản tốt cho các nhà đầu tư có khả năng chấp nhận rủi ro cao, vì rủi ro đó có nghĩa là chúng cũng mang tiềm năng tạo ra lợi nhuận cao. Iceland đủ linh hoạt để cung cấp một số lượng lớn cổ phiếu như vậy - Tất nhiên, đầu tư vào chúng có thể mang lại hiệu quả, nhưng hãy nhớ rằng lợi và hại là hai mặt của cùng một đồng tiền, vì vậy hãy hành động cẩn thận và có lý trí.

Thử nghiệm 1N
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
(TTM)
Tăng trưởng EPS pha loãng %
(TTM so với cùng kỳ năm ngoái)
Tỷ suất cổ tức %
(TTM)
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
MARELMAREL HF.
1.65434 ISK−1.81%66.723K333.246B ISK56.397.70 ISK−51.87%0.53%Sản xuất Chế tạo
Mua
PLAYFLY PLAY HF.
1.057.75 ISK−0.64%15.542K6.715B ISK−367.15 ISK−4156.77%0.00%Vận chuyển
VISVATRYGGINGAFELAG ISLANDS HF.
0.8915.3 ISK−1.92%1.279M26.469B ISK28.290.54 ISK−87.10%3.55%Tài chính
SIMINNSIMINN HF.
0.809.40 ISK1.08%1.62M25.521B ISK1.28%Truyền thông
KVIKAKVIKA BANKI HF.
0.7415.25 ISK−2.24%3.424M74.584B ISK14.371.06 ISK−29.51%2.56%Tài chính
ICEAIRICELANDAIR GROUP HF.
0.701.470 ISK−2.00%126.659M61.68B ISK1336.360.00 ISK0.00%Vận chuyển
REITIRREITIR FASTEIGNAFELAG HF
0.6978.0 ISK−0.64%7.874K58.16B ISK16.554.71 ISK−62.94%2.42%Tài chính
SKELSKEL FJARFESTINGAFELAG HF.
0.6813.3 ISK1.53%2.514M23.183B ISK2.37%Dịch vụ Phân phối
EIKEIK FASTEIGNAFELAG HF
0.6311.9 ISK−1.65%260K40.639B ISK4.242.81 ISK14.30%4.96%Tài chính
EIMEIMSKIPAFELAG ISLANDS HF.
0.59494 ISK0.82%100.24K82.23B ISK7.3167.54 ISK4.10%Vận chuyển
SJOVASJOVA-ALMENNAR TRYGGINGAR HF.
0.5932.3 ISK0.94%1.931M36.686B ISK14.652.20 ISK−69.62%4.98%Tài chính
REGINNREGINN HF.
0.5523.6 ISK−0.84%22.8K43.067B ISK8.012.94 ISK3.45%Tài chính
KALDKALDALON HF.
0.481.55 ISK0.65%2M17.137B ISK0.00%Tài chính
HAMPHAMPIÐJAN HF.
0.43137 ISK0.00%39.277K85.7B ISK43.483.15 ISK−26.74%1.13%Sản xuất Chế tạo
FESTIFESTI HF.
0.35181.0 ISK−0.55%2.118K56.03B ISK19.049.51 ISK−44.83%1.65%Bán Lẻ
SYNSYN HF.
0.3544.8 ISK0.00%858.417K11.245B ISK9.674.63 ISK−50.18%2.50%Truyền thông
BRIMBRIM HF.
0.3574.4 ISK−0.00%4.035K142.921B ISK12.875.78 ISK−1.25%3.76%Công nghiệp Chế biến
ICESEAICELAND SEAFOOD INTERNATIONAL HF.
0.335.50 ISK3.77%4.048M15.182B ISK−1.20 ISK−871.08%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
HAGAHAGAR HF.
0.2768.5 ISK2.24%505K74.131B ISK16.824.07 ISK12.52%3.34%Bán Lẻ
OLGERDOLGERÐIN EGILL SKALLAGRIMSSON HF.
0.1912.05 ISK−0.82%149.737K34.101B ISK12.001.00 ISK48.45%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
NOVANOVA KLUBBURINN HF.
0.164.07 ISK0.00%298.708K15.459B ISK0.00%Bán Lẻ
SVNSILDARVINNSLAN HF.
0.14106.5 ISK0.00%57.087K196.581B ISK18.955.62 ISK−7.76%1.75%Hàng tiêu dùng không lâu bền
SOLIDSOLID CLOUDS HF.
0.055.00 ISK42.86%65K644.697M ISK−0.40 ISK0.00%Dịch vụ Công nghệ