Chứng khoán Iceland rủi ro nhất trên thị trường

Beta là một khái niệm đo lường mức độ biến động của cổ phiếu so với thị trường tổng thể. Cổ phiếu có hệ số beta cao có thể là tài sản tốt cho các nhà đầu tư có khả năng chấp nhận rủi ro cao, vì rủi ro đó có nghĩa là chúng cũng mang tiềm năng tạo ra lợi nhuận cao. Iceland đủ linh hoạt để cung cấp một số lượng lớn cổ phiếu như vậy - Tất nhiên, đầu tư vào chúng có thể mang lại hiệu quả, nhưng hãy nhớ rằng lợi và hại là hai mặt của cùng một đồng tiền, vì vậy hãy hành động cẩn thận và có lý trí.

Ticker
Thử nghiệm 1 Năm
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Volume * Price 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
MARELMAREL HF.
1.43570ISK0.35%2ISK
Mua
946.326K539.406M428.266BISK42.9813.18ISKSản xuất Chế tạo
KVIKAKVIKA BANKI HF.
1.3220.6ISK−0.48%−0.1ISK
Mua
3.107M63.998M101.888BISK17.151.23ISK331Tài chính
EIMEIMSKIPAFELAG ISLANDS HF.
1.32540ISK0.00%0ISK
Theo dõi
64.774K34.978M93.429BISK61.73ISK1.624KVận chuyển
ICEAIRICELANDAIR GROUP HF.
1.311.850ISK−0.54%−0.010ISK
Mua
15.323M28.348M76.484BISKVận chuyển
ORIGOORIGO HF.
1.2085.5ISK−0.58%−0.5ISK
Mua
501.524K42.88M37.41BISK537Dịch vụ Phân phối
PLAYFLY PLAY HF.
1.1013.10ISK2.75%0.35ISK
Bán
4.625M60.593M8.964BISK−7.24ISK150Vận chuyển
SJOVASJOVA-ALMENNAR TRYGGINGAR HF.
1.0634.6ISK0.00%0.0ISK
Mua
524.846K18.16M40.583BISK13.062.65ISKTài chính
VISVATRYGGINGAFELAG ISLANDS HF.
1.0118.5ISK0.54%0.1ISK
Mua
8.162M151.004M32.2BISK22.570.82ISKTài chính
HAGAHAGAR HF.
0.9474.0ISK−0.67%−0.5ISK
Mua
2.221M164.376M84.384BISK17.824.28ISK2.483KBán Lẻ
EIKEIK FASTEIGNAFELAG HF
0.9012.7ISK−0.78%−0.1ISK
Bán
1.681M21.353M43.713BISK5.122.50ISK46Tài chính
REITIRREITIR FASTEIGNAFELAG HF
0.8992.5ISK−1.07%−1.0ISK
Mua
223.874K20.708M71.353BISK7.3512.71ISK21Tài chính
BRIMBRIM HF.
0.8890.0ISK−1.64%−1.5ISK
Mua
500K45M175.77BISK11.867.71ISKCông nghiệp Chế biến
ICESEAICELAND SEAFOOD INTERNATIONAL HF.
0.856.75ISK1.50%0.10ISK
Bán
4.575M30.881M18.051BISK−0.07ISK944Hàng tiêu dùng không lâu bền
REGINNREGINN HF.
0.8028.6ISK−0.69%−0.2ISK
Bán
70K2.002M52.507BISK3.50ISKTài chính
FESTIFESTI HF.
0.76186ISK−1.06%−2ISK
Bán
145.543K27.071M57.877BISK12.4115.15ISK1.176KBán Lẻ
SVNSILDARVINNSLAN HF.
0.69117.0ISK−1.68%−2.0ISK
Bán
792.668K92.742M202.287BISK19.536.09ISKHàng tiêu dùng không lâu bền
SIMINNSIMINN HF.
0.5811.0ISK0.00%0.0ISK
Theo dõi
1.64M18.037M48.061BISK1.199.25ISK308Truyền thông
SOLIDSOLID CLOUDS HF.
0.458.10ISK9.46%0.70ISK
Mua
64.846K525.253K1.363BISK−0.26ISKDịch vụ Công nghệ
NOVANOVA KLUBBURINN HF.
0.383.82ISK−1.04%−0.04ISK
Bán Mạnh
1.444M5.515M14.735BISKBán Lẻ
HAMPHAMPIÐJAN HF.
0.28114ISK0.88%1ISK
Mua
102K11.628M55.321BISK26.344.29ISKSản xuất Chế tạo
OLGERDOLGERÐIN EGILL SKALLAGRIMSSON HF.
0.2310.80ISK0.00%0.00ISK
Mua
453.516K4.898M30.315BISK349Hàng tiêu dùng không lâu bền