Phân phối Điện tử (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
12.460B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.000K
Khối lượng
+2.30%
Thay đổi
−11.88%
Hiệu suất Tháng
+19.46%
Hiệu suất Năm
−10.10%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
Hệ số giá/lợi nhuận
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
ORIGOORIGO HF.
88.0 ISK−1.12%−1.0 ISK
Bán
10.228K900.064K ISK12.46B ISK537