Các Ngân hàng lớn (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
239.840B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.922M
Khối lượng
−0.94%
Thay đổi
−8.12%
Hiệu suất Tháng
+16.54%
Hiệu suất Năm
−16.80%
Hiệu suất YTD
           
ARION ARION BANKI HF.
158.50-0.94%-1.50Bán Mạnh1.922M304687244.50237.591B9.3917.76751.00
Tải thêm