Tài chính (Khu vực)

9
Cổ phiếu
716.214B
Giá trị vốn hóa thị trường
8.481M
Khối lượng
+0.90%
Thay đổi
+5.17%
Hiệu suất Tháng
−11.09%
Hiệu suất Năm
−8.13%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ARIONARION BANKI HF.
138.0 ISK+0.73%9.835M2.81198.513B ISK8.6715.92 ISK6.20%Tài chính
Mua
EIKEIK FASTEIGNAFELAG HF
11.8 ISK+0.85%475.847K0.2439.956B ISK6.481.82 ISK−27.14%5.04%Tài chính
ISBISLANDSBANKI HF.
108.5 ISK+1.88%4.476M2.57213B ISK8.9012.19 ISK5.77%Tài chính
Theo dõi
KALDKALDALON HF.
16.44 ISK+0.06%1.213M0.3618.274B ISK0.00%Tài chính
KVIKAKVIKA BANKI HF.
15.30 ISK+0.66%36.727M0.8772.671B ISK17.600.87 ISK2.63%Tài chính
REGINNREGINN HF.
22.8 ISK−0.87%1.453M0.9641.62B ISK12.131.88 ISK0.00%Tài chính
REITIRREITIR FASTEIGNAFELAG HF
80.0 ISK−1.84%1.361M0.7360.77B ISK33.022.42 ISK−72.50%2.32%Tài chính
SJOVASJOVA-ALMENNAR TRYGGINGAR HF.
37.3 ISK+1.91%3.648M1.4541.57B ISK11.563.23 ISK+21.86%4.40%Tài chính
VISVATRYGGINGAFELAG ISLANDS HF.
16.1 ISK+2.88%5.472M0.8129.84B ISK12.691.27 ISK+55.59%3.54%Tài chính