Các cổ phiếu đạt mức đỉnh hàng tháng — Thị trường Chứng khoán Ấn Độ

Bảng dưới đây hiển thị danh sách cổ phiếu đang ở mức đỉnh hàng tháng. Các cổ phiếu có biến động giá cao nhất hàng tháng cho thấy có sự quan tâm không ngừng của các bên tham gia thị trường. Sự biến động giá như vậy có thể tiếp diễn khi các phương pháp phân tích cơ bản mạnh mẽ.

           
5PAISA 5PAISA CAPITAL LIMITED
240.854.99%11.45Sức mua mạnh4.299K5.862B-7.93Tài chính
5PAISA 5PAISA CAPITAL LTD
241.655.00%11.50Mua39.318K5.862B-7.93Tài chính
AARCOM AAR COMMERCIAL COMPANY LIMITED
5.750.00%0.001
ACC ACC LIMITED
1612.851.13%18.10Sức mua mạnh665.001K299.474B18.5786.066731.00Vật liệu cơ bản
ACC ACC LTD.
1612.151.13%18.05Sức mua mạnh66.169K299.474B18.5786.066731.00Vật liệu cơ bản
ADVITIYA ADVITIYA TRADE INDIA LIMITED
75.000.00%0.00Mua32.000K743.400M210.290.36Vật liệu cơ bản
AJEL AJEL LTD.
5.480.00%0.0030
AMBUJACEM AMBUJA CEMENTS LTD
219.900.14%0.30Mua3.228M436.048B19.1211.505058.00Vật liệu cơ bản
AMBUJACEM AMBUJA CEMENTS LTD.
219.900.11%0.25Mua182.032K436.048B19.1211.505058.00Vật liệu cơ bản
AMFL A & M FEBCON LIMITED
8.459.17%0.71Mua24.000K
ANKITMETAL ANKIT METAL & POWE
0.45-10.00%-0.05Bán13.494K70.555M-6.54558.00Vật liệu cơ bản
APOLLOTRI APOLLO TRICOAT TUBES LIMITED
203.150.74%1.50Mua18.007K6.058B234.481.02Vật liệu cơ bản
ARCFIN ARC FINANCE LIMITED
1.321.54%0.02Mua1.084K65.644M-0.12Tài chính
ARTEFACT ARTEFACT PROJECTS LTD.
33.554.35%1.40Mua217177.629M13.422.39162.00Công nghiệp
ARYAVAN ARYAVAN ENTERPRISE LIMITED
24.100.42%0.10Mua1.955K
ASITCFIN ASIT C.MEHTA FINANCIAL SERVICE
35.95-2.84%-1.05Mua138183.245M-10.21Công nghệ
AUNDEFAZE AUNDE FAZE THREE AUTOFAB LIMIT
18.704.47%0.80Mua400191.945M-10.560.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AVANCE AVANCE TECHNOLOGIES LTD.
0.190.00%0.00Bán70.000K37.656MCông nghệ
BAGADIA BAGADIA COLOURCHEM LTD.
12.391.06%0.13Mua645.239MVật liệu cơ bản
BAROEXT BARODA EXTRUSION LTD.
0.333.13%0.01Mua1
BATLIBOI BATLIBOI LTD.
15.769.07%1.31Sức mua mạnh6.151K414.945M-4.70468.00Công nghiệp
BEDMUTHA BEDMUTHA INDUSTRIE
17.704.73%0.80Mua20.965K414.584M210.00Vật liệu cơ bản
BENGALT BENGAL TEA & FABRICS LTD.
36.001.69%0.60Mua45318.812M-0.782056.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BIOCON BIOCON LTD.
258.102.16%5.45Mua85.807K299.108B33.287.655443.00Chăm sóc sức khỏe
BIOCON BIOCON
258.152.16%5.45Mua2.314M299.108B33.287.655443.00Chăm sóc sức khỏe
BIOPAC BIOPAC INDIA CORPORATION LTD.
4.741.07%0.05Mua21.640K80.903M-13.40Vật liệu cơ bản
BIRLACOT BIRLA COTSYN (INDIA) LTD.
0.080.00%0.00Mua5.048K214.926M-0.481300.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BITL BRONZE INFRA-TECH LTD.
0.464.55%0.02Sức mua mạnh7.052K7.602M-0.037.00Công nghiệp
BPCAP B. P. CAPITAL LTD
12.600.00%0.00Mua210
CADILAHC CADILA HEALTHCARE LTD.
245.202.87%6.85Mua138.926K243.954B13.1918.0611819.00Chăm sóc sức khỏe
CADILAHC CADILA HEALTHCARE
245.102.85%6.80Mua2.929M243.954B13.1918.0611819.00Chăm sóc sức khỏe
CALSOFT CALIFORNIA SOFTWAR
17.700.00%0.00Mua52.246K218.861M50.210.35204.00Công nghệ
CAMSONBIO CAMSON BIO TECHNOLOGIES LTD
13.001.96%0.25Sức mua mạnh11.776K382.498M42.590.60200.00Vật liệu cơ bản
CAMSONSEEDS CAMSON SEEDS LIMITED
4.580.00%0.00Mua3.962K137.399M-2.02Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CANDC C & C CONSTRUCTIONS LTD.
8.124.91%0.38Mua4.103K201.018M-11.901043.00Công nghiệp
CANDC C & C CONSTRUCTION
8.254.43%0.35Mua20.861K201.018M-11.901043.00Công nghiệp
CJGEL C.J.GELATINE PRODUCTS LTD.
9.404.44%0.40Mua1
COCHINM COCHIN MINERALS & RUTILE LTD.
191.2519.98%31.85Sức mua mạnh32.179K1.248B22.806.99318.00Vật liệu cơ bản
COMBDRG COMBAT DRUGS LTD.
27.305.00%1.30Sức mua mạnh5
CONFINT CONFIDENCE FINANCE AND TRADING
0.741.37%0.01Mua7
CREATIVE CREATIVE CASTINGS LIMITED
390.001.25%4.80Sức mua mạnh59500.760M14.4526.66152.00Vật liệu cơ bản
CRESSAN CRESSANDA SOLUTIONS LTD.
0.200.00%0.00Mua50560.715M-0.00Công nghệ
CROWNTOURS CROWN TOURS LTD
22.500.00%0.00Bán10.050K
DABUR DABUR INDIA LTD
425.003.48%14.30Sức mua mạnh3.400M725.730B50.448.177144.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
DABUR DABUR INDIA LTD.
424.803.48%14.30Sức mua mạnh399.342K725.730B50.448.177144.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
DHANBANK DHANLAXMI BANK LTD
18.45-0.27%-0.05Mua380.766K4.681B40.220.461883.00Tài chính
DIVINUS DIVINUS FABRICS LTD
24.400.41%0.10Mua40.543K108.305M283.850.09Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
DIVISLAB DIVI'S LABORATORIE
1648.602.12%34.20Sức mua mạnh398.822K428.572B10658.00Chăm sóc sức khỏe
DIVISLAB DIVIS LABORATORIES LTD.
1647.702.12%34.15Sức mua mạnh56.612K428.572B10658.00Chăm sóc sức khỏe
DRREDDY DR.REDDYS LABORATORIES LTD.
2677.851.97%51.80Mua16.483K435.908B22.38117.5521966.00Chăm sóc sức khỏe
DRREDDY DR REDDYS LABS
2676.501.86%48.90Mua592.280K435.908B22.38117.5521966.00Chăm sóc sức khỏe
EASUNREYRL EASUN REYROLLE LTD.
5.12-0.97%-0.05Mua18.133K150.891M-22.04367.00Vật liệu cơ bản
EASUNREYRL EASUN REYROLLE LTD
5.002.04%0.10Mua47.364K150.891M-22.04367.00Vật liệu cơ bản
ECOPLAST ECOPLAST LTD.
115.000.00%0.00Sức mua mạnh1.206K
ELDEHSG ELDECO HOUSING & INDUSTRIES LT
2063.75-0.99%-20.70Mua3.099K4.099B11.18186.4167.00Tài chính
ELEFLOR ELEGANT FLORICULTURE & AGROTEC
7.600.00%0.003152.000M-0.04Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
EMAMILTD EMAMI LTD.
319.601.30%4.10Mua34.519K143.171B47.226.683292.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
EMAMILTD EMAMI LTD
319.901.43%4.50Mua672.396K143.171B47.226.683292.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
EMBASSY EMBASSY OFFICE PARKS REIT
383.902.51%9.40Mua2.800K289.043B79.124.7360.00Tài chính
EMBASSY.RR EMBASSY OFFICE PAR
381.991.98%7.42Mua35.600K289.043B79.124.7360.00Tài chính
ENERGYDEV ENERGY DEVELOPMENT COMPANY LTD
5.69-3.56%-0.21Bán8.451K277.875M2.142.7484.00Công nghiệp
EVERLON EVERLON SYNTHETICS LTD.
14.270.00%0.00Mua12080.229MHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
EXCELINDUS EXCEL INDUSTRIES
939.704.27%38.50Bán108.757K11.329B-0.46904.00Vật liệu cơ bản
EXCELINDUS EXCEL INDUSTRIES LTD.
939.454.28%38.55Bán11.657K11.329B-0.46904.00Vật liệu cơ bản
FCSSOFT FCS SOFTWARE SOLUT
0.2525.00%0.05Mua1.810M341.911M-0.96981.00Công nghệ
FCSSOFT FCS SOFTWARE SOLUTIONS LTD.
0.244.35%0.01Sức mua mạnh267.350K341.911M-0.96981.00Công nghệ
FILATEX FILATEX INDIA LTD.
44.2519.59%7.25Mua2.057M8.128B19.922.071955.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
FILATEX FILATEX INDIA
44.2019.46%7.20Mua1.881M8.128B19.922.071955.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
FINKURVE FINKURVE FINANCIAL SERVICES LT
50.501.00%0.50Mua29.340K5.422BTài chính
FRASER FRASER AND COMPANY LIMITED
9.102.82%0.25Mua5.710K
FSC FUTURE SUPPLY CHAI
627.155.60%33.25Sức mua mạnh17.516K23.807B1905.00Công nghiệp
FSC FUTURE SUPPLY CHAIN SOLUTIONS
627.155.40%32.15Sức mua mạnh2.929K23.807B1905.00Công nghiệp
GBFL GOENKA BUSINESS & FINANCE LIMI
1.301.56%0.02Mua116.640M-0.68Tài chính
GGDANDE G.G.DANDEKAR MACHINE WORKS LTD
55.151.19%0.65Mua1.232K259.496M-8.74249.00Công nghiệp
GOLDSHARE UTI ASSET MANAGEME
3078.100.34%10.40Mua1.226K
GOLDTECH GOLDSTONE TECHNO
10.650.00%0.00Mua22.450K200.029M-0.47413.00Công nghệ
GOPALA GOPALA POLYPLAST LTD.
33.50-3.60%-1.25Mua3.924K353.282M3.0311.48Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
GPL GRANDEUR PRODUCTS LIMITED
370.000.14%0.50Mua1018.018B198.391.86Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
GREENCREST GREENCREST FINANCIAL SERVICES
1.041.96%0.02Mua2.731K372.818M50.400.02Tài chính
GSPL GUJARAT STATE PETRONET LTD.
211.953.97%8.10Sức mua mạnh126.809K115.087B21.079.69221.00Công ty dịch vụ công cộng
GSPL GUJARAT STATE PETR
211.753.77%7.70Sức mua mạnh1.202M115.087B21.079.69221.00Công ty dịch vụ công cộng
GUJCRAFT GUJARAT CRAFT INDUSTRIES LTD.
29.000.00%0.003
HDFCLIFE HDFC LIFE INSURANC
491.05-0.01%-0.05Sức mua mạnh2.189M990.507B89.465.5217601.00Tài chính
HDFCLIFE HDFC LIFE INSURANCE COMPANY LI
491.250.02%0.10Sức mua mạnh137.721K990.507B89.465.5217601.00Tài chính
HHOF1140DG HDFC MUTUAL FUND
10.100.00%0.00500
HINFLUR HINDUSTAN FLUOROCARBONS LTD.
12.204.99%0.58Mua2.169K227.742M17.770.65Vật liệu cơ bản
ICSA I.C.S.A (INDIA) LT
0.609.09%0.05Mua4.729K26.476M-24.441101.00Công nghiệp
IMCAP IM+ CAPITALS LIMITED
25.20-0.00%-0.00Mua39788.240MTài chính
INDIGRID INDIA GRID TRUST
89.70-0.02%-0.02Sức mua mạnh132.678K52.350B16.845.42Tài chính
INDINFO INDIAN INFOTECH & SOFTWARE LTD
0.190.00%0.00Bán300190.654M23.030.01Tài chính
INFY INFOSYS LTD
784.850.71%5.50Sức mua mạnh9.924M3328.380B21.7035.96229029.00Công nghệ
INOVSYNTH INNOVASSYNTH INVESTMENTS LTD.
7.000.29%0.02Mua801169.461M-0.22Tài chính
INTELLECT INTELLECT DESIGN ARENA LIMITED
283.950.18%0.50Mua16.979K37.351B28.6110.224344.00Tài chính
IPAPPM INTERNATIONAL PAPE
434.40-0.18%-0.80Mua59.217K17.308B8.6550.301900.00Vật liệu cơ bản
JAIHINDPRO JAIHIND PROJECTS LTD.
1.895.00%0.09Mua15.854M-355.101800.00Công nghiệp
JAYNECOIND JAYASWAL NECO IND
5.800.00%0.00Mua22.013K3.704B-6.95Vật liệu cơ bản
JMTAUTOLTD JMT AUTO LTD
2.00-4.76%-0.10Mua218.965K1.058B20.770.10612.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
JUNCTION JUNCTION FABRICS AND APPARELS
37.502.74%1.00Mua8.000K
JUNIORBEES RELIANCE NIPPON LI
282.571.32%3.67Mua17.144K
JVLAGRO JVL AGRO INDUSTRIES LTD.
1.412.92%0.04Mua14.701K226.719M0.304.51Năng lượng
JVLAGRO JVL AGRO IND
1.403.70%0.05Mua10.439K226.719M0.304.51Năng lượng
KAUSHALYA KAUSHALYA INFRASTR
0.550.00%0.00Mua9.931K19.047M0.311.78100.00Công nghiệp
KAYEL KAYEL SECURITIES LTD.
21.000.00%0.00Sức mua mạnh900
KHODAY KHODAY INDIA LTD.
66.000.00%0.00Mua3882.222B69.820.95Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
KHOOBSURAT KHOOBSURAT LTD
0.190.00%0.00Mua48.740K
KOTAKGOLD KOTAK MAHINDRA ASS
302.850.00%0.00Mua13.192K
KOTAKGOLD KOTAK MAHINDRA MUTUAL FUND - K
302.750.36%1.08Sức mua mạnh1.779K
KOTAKNIFTY KOTAK MAHINDRA ASS
119.930.33%0.39Bán36.224K
KRETTOSYS KRETTO SYSCON LIMITED
10.104.12%0.40Mua1138.267M71.790.14Chăm sóc sức khỏe
KRISHNA KRISHNA VENTURES LIMITED
9.50-5.00%-0.50Mua201108.000M-0.2112.00Tài chính
KSERASERA KSS LIMITED
0.190.00%0.00Bán8.095K320.381M-2.06Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
KSLIND KSL AND INDUSTRIES LTD.
1.630.00%0.00150164.089M0.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
LANDMARC LANDMARC LEISURE CORPORATION L
0.484.35%0.02Mua16.777K368.000M-0.03Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
LICNFNHGP LIC MUTUAL FUND
122.002.09%2.50Mua62
LWSKNIT LWS KNITWEAR LTD.
8.000.00%0.00Mua2.751K
MANAKSIA MANAKSIA LTD
35.900.42%0.15Bán17.292K2.343B3.1311.4080.00Vật liệu cơ bản
MANDHANA MANDHANA INDUSTRIES LTD
9.594.92%0.45Mua99038.280M-127.803393.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MCDOWELL_N UNITED SPIRITS
596.951.64%9.65Sức mua mạnh1.173M426.755B52.2011.254427.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
MEGRISOFT MEGRI SOFT LIMITED
16.900.60%0.10Mua196
MEHTAHG MEHTA HOUSING FINANCE LTD.
8.700.00%0.00Mua500
MENAMANI MENA MANI INDUSTRIES LIMITED
11.690.00%0.001117.306M-5.42Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MERCATOR MERCATOR LTD
1.902.70%0.05Mua218.640K559.625M-18.18425.00Năng lượng
MERCATOR MERCATOR LTD.
1.952.09%0.04Mua311.852K559.625M-18.18425.00Năng lượng
METROGLOBL METROGLOBAL LIMITED
59.952.22%1.30Mua3.366K723.411MTài chính
MIDWEST MIDWEST GOLD LTD.
11.000.00%0.0010
MIL MANDHANA INDUSTRIE
12.104.76%0.55Mua8.345K38.280M-127.803393.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MODWOOL MODELLA WOOLLENS LTD.
18.764.98%0.89Mua1.550K
N100 MOTILAL OSWAL MOST SHARES NASD
541.750.32%1.75Sức mua mạnh216
NCLRESE NCL RESEARCH & FINANCIAL SERVI
0.310.00%0.00Bán1045.082M35.630.015.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
NEXUSCOMMO NEXUS COMMODITIES & TECHNOLOGI
11.900.00%0.0030065.116M-0.22Công nghệ
NIHARINF NIHAR INFO GLOBAL LTD.
11.07-4.98%-0.58Mua40
NIRLON NIRLON LTD.
201.050.00%0.00Mua38318.118B28.447.073.00Tài chính
NOL NATIONAL OXYGEN LTD.
45.1011.36%4.60Sức mua mạnh5.399K194.492M5.477.41116.00Vật liệu cơ bản
NORRIS NORRIS MEDICINES LTD.
8.854.73%0.40Sức mua mạnh420
NUTEK NU TEK INDIA LTD.
0.350.00%0.002.600K46.356M-2.561083.00Dịch vụ Viễn thông
OBRSESY OVERSEAS SYNTHETICS LTD.
4.661.97%0.09Mua5.997K
OCTAVE PERFECT-OCTAVE MEDIA PROJECTS
2.080.97%0.02Mua3.500K71.482M0.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
OISL OCL IRON AND STEEL LTD.
8.674.96%0.41Sức mua mạnh34.813K1.140B9.380.91600.00Vật liệu cơ bản
OISL OCL IRON & STEEL L
8.904.71%0.40Sức mua mạnh121.027K1.140B9.380.91600.00Vật liệu cơ bản
OKPLA OK PLAY INDIA LTD.
30.604.97%1.45Mua16.193K559.917M9.913.25150.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
OMAXE OMAXE LTD
200.80-0.20%-0.40Theo dõi241.333K36.800B75.362.671071.00Tài chính
ONTIC ONTIC FINSERVE LIMITED
5.640.00%0.00Mua1
OSIAJEE OSIAJEE TEXFAB LIMITED
29.950.84%0.25Mua22.215K
OZONEWORLD OZONE WORLD LIMITED
46.502.20%1.00Sức mua mạnh2.000K
PANORAMA PANORAMA STUDIOS INTERNATIONAL
25.051.83%0.45Mua5
PDSMFL PDS MULTINATIONAL
372.4511.03%37.00Mua23.463K8.737B16.5320.3068.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PDSMFL PDS MULTINATIONAL FASHIONS LIM
373.2511.25%37.75Mua3.452K8.737B16.5320.3068.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PGHL PROCTER & GAMBLE HEALTH LIMITE
4709.558.80%381.00Mua6.632K71.770B56.0177.191544.00Chăm sóc sức khỏe
PGHL PROCTER & GAMBLE H
4714.659.04%391.00Mua65.479K71.770B56.0177.191544.00Chăm sóc sức khỏe
PICTUREHS PICTUREHOUSE MEDIA LTD.
2.084.52%0.09Mua4103.978M3.610.5526.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất