Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị (Công nghiệp)

4
Cổ phiếu
24.665B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.175M
Khối lượng
+2.46%
Thay đổi
+12.73%
Hiệu suất Tháng
+48.39%
Hiệu suất Năm
+22.19%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
CRAYONSCRAYONS ADVERTISIN
164.60 INR+2.55%241K1.994.021B INR20.208.15 INR0.00%Dịch vụ Thương mại
NOIDATOLLNOIDA TOLL BRIDGE
13.25 INR−1.85%10.791K0.032.478B INR−1.97 INR+4.45%0.00%Dịch vụ Thương mại
SPCENETSPACENET ENTERPRIS
25.40 INR+4.53%2.05M1.3513.471B INR192.570.13 INR0.00%Dịch vụ Thương mại
VERTOZVERTOZ ADVERTISING LTD
340.95 INR−1.29%80.674K0.434.695B INR28.6611.90 INR+94.28%0.00%Dịch vụ Thương mại