Vận tải hàng không/Chuyển phát nhanh (Công nghiệp)

20
Cổ phiếu
1730.814B
Giá trị vốn hóa thị trường
27.858M
Khối lượng
−0.75%
Thay đổi
+0.47%
Hiệu suất Tháng
+56.17%
Hiệu suất Năm
+64.49%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ACCURACYACCURACY SHIPPING LTD
8.65 INR+4.85%297.302K0.481.302B INR0.58%Vận chuyển
AMIABLEAMIABLE LOGISTICS
80.00 INR−5.83%6.4K1.38139.856M INR12.826.24 INR0.00%Vận chuyển
ASPINWALLASPINWALL AND COMP
250.35 INR−2.53%7.13K0.271.957B INR33.937.38 INR−85.17%2.40%Vận chuyển
AVGAVG LOGISTICS LTD
344.80 INR−2.80%159.518K0.764.059B INR0.29%Vận chuyển
BLUEDARTBLUE DART EXPRESS
7384.05 INR+1.19%16.55K1.10175.243B INR59.91123.25 INR−38.15%0.41%Vận chuyển
Mua
DELHIVERYDELHIVERY LTD
384.85 INR−0.49%2.819M2.49282.544B INR−7.49 INR0.00%Vận chuyển
Mua
DESTINYDESTINY LOGISTICS
40.00 INR−4.08%3K0.19Vận chuyển
FMNLFUTURE MKT NETWORK
5.75 INR+4.55%51.514K2.00328.578M INR−4.07 INR+3.66%0.00%Vận chuyển
FSCFUTURE SUPPLY CHAI
10.25 INR+1.49%22.215K1.25460.339M INR0.00%Vận chuyển
JALANJALAN TRANSOLUTION
4.40 INR−3.30%30K1.2363.964M INR−7.82 INR+29.78%0.00%Vận chuyển
MAHESHWARIMAHESHWARI LOGISTI
81.40 INR−0.67%19.513K0.342.409B INR17.874.56 INR−21.39%0.61%Vận chuyển
MAHLOGMAHINDRA LOGISTICS
381.35 INR+5.96%2.888M15.3327.489B INR−3.32 INR−154.90%0.66%Vận chuyển
Mua
SCISHIPPING CP INDIA
161.05 INR+1.29%5.422M0.8975.017B INR8.3719.25 INR+27.70%0.27%Vận chuyển
SINDHUTRADSINDHU TRADE LINKS LTD
28.15 INR−2.09%514.949K0.2443.313B INR46.960.60 INR+565.26%0.00%Vận chuyển
SVLLSHREE VASU LOGISTICS LTD
168.50 INR−3.44%5030.511.932B INR0.00%Vận chuyển
TCIEXPTCI EXPRESS LTD
1404.10 INR+0.52%48.712K1.6053.806B INR39.0535.96 INR−0.50%0.57%Vận chuyển
Mua
TIMESCANTIMESCAN LOGISTICS
155.10 INR−0.23%2K0.59Vận chuyển
TOTALTOTAL TRANSPORT SYS LTD
124.60 INR−0.88%19.58K0.922.009B INR189.420.66 INR−85.74%0.60%Vận chuyển
TVSSCSTVS SUPPLY CHAIN SOL L
206.60 INR−0.63%691.754K1.01Vận chuyển
Sức mua mạnh
ZOMATOZOMATO LTD
119.95 INR−1.44%44.213M0.561.044T INR−0.59 INR+46.71%0.00%Vận chuyển
Mua