Vận tải hàng không/Chuyển phát nhanh (Công nghiệp)

15
Cổ phiếu
835.189B
Giá trị vốn hóa thị trường
632.524K
Khối lượng
+0.70%
Thay đổi
+18.53%
Hiệu suất Tháng
+29.70%
Hiệu suất Năm
+21.60%
Hiệu suất YTD
           
ASPINWALL ASPINWALL AND COMP
211.25-0.96%-2.05Mua7.883K1665283.751.652B10.9219.53
AVG AVG LOGISTICS LTD
53.10-3.45%-1.90Bán6.000K318599.99625.268M408.00
BLUEDART BLUE DART EXPRESS
8859.75-0.08%-6.95Mua16.134K142943206.50209.534B44.79197.9712288.00
DELHIVERY DELHIVERY LTD
633.701.94%12.05Mua1.027M651084292.10460.059B
DESTINY DESTINY LOGISTICS
15.954.93%0.75Bán12.000K191400.00
FMNL FUTURE MKT NETWORK
4.85-1.02%-0.05Bán Mạnh60.237K292149.45278.515M-4.91
FSC FUTURE SUPPLY CHAI
28.451.07%0.30Bán26.294K748064.301.262B-159.03
JALAN JALAN TRANSOLUTION
9.85-4.83%-0.50Bán6.000K59100.00143.192M-9.74
LANCER LANCER CONTAINER L
255.551.47%3.70Mua237.031K60573272.057.665B26.229.61
MAHESHWARI MAHESHWARI LOGISTI
73.75-2.19%-1.65Bán Mạnh29.726K2192292.502.183B13.045.78
MAHLOG MAHINDRA LOGISTICS
473.50-1.09%-5.20Bán46.682K22103927.0034.100B83.815.7422826.00
SCI SHIPPING CP INDIA
112.80-2.00%-2.30Mua896.097K101079741.6052.612B6.2018.58
SVLL SHREE VASU LOGISTI
135.000.75%1.00Mua1.000K135000.001.032B31.514.25
TCIEXP TCI EXPRESS LTD
1663.75-2.33%-39.65Bán23.866K39707057.5064.043B48.4235.362858.00
TOTAL TOTAL TRANSPORT SYS LTD
83.05-1.01%-0.85Mua15.596K1295247.80
Tải thêm