Nhôm (Công nghiệp)

6
Cổ phiếu
1106.931B
Giá trị vốn hóa thị trường
14.881M
Khối lượng
−1.61%
Thay đổi
+3.28%
Hiệu suất Tháng
−12.94%
Hiệu suất Năm
−12.15%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
EUROBONDEURO PANEL PRODUCT
186.45 INR+1.33%38K1.574.568B INR34.325.43 INR0.00%Khoáng sản phi năng lượng
MAANALUMAAN ALUMINIUM LTD
128.80 INR+0.23%75.345K0.886.972B INR14.988.60 INR+38.43%0.78%Khoáng sản phi năng lượng
NATIONALUMNATIONAL ALUMINUM
97.45 INR−1.62%24.783M1.93178.998B INR14.076.93 INR−49.88%4.62%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
ORIENTCERORIENT CERATECH LTD
53.35 INR−2.56%161.788K1.146.423B INR35.751.49 INR+97.58%0.47%Khoáng sản phi năng lượng
PRECISIONPRECISION METALIKS
36.00 INR−2.96%28K0.82Khoáng sản phi năng lượng
VEDLVEDANTA LTD
244.80 INR−1.63%13.225M1.34909.97B INR17.6113.90 INR−67.99%36.15%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi