Hóa chất: Nông nghiệp (Công nghiệp)

42
Cổ phiếu
2970.565B
Giá trị vốn hóa thị trường
2.322M
Khối lượng
−0.76%
Thay đổi
+7.06%
Hiệu suất Tháng
+74.06%
Hiệu suất Năm
+16.96%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
AGROPHOSAGRO PHOS INDIA LTD
39.00 INR−0.51%92.777K0.81794.745M INR17.582.22 INR−40.04%0.00%Công nghiệp Chế biến
ARIESARIES AGRO LTD
212.05 INR−0.52%167.422K1.032.768B INR21.249.98 INR−26.60%0.47%Công nghiệp Chế biến
ARISTOARISTO BIO-TECH AN
71.15 INR+3.12%12.8K0.71Công nghiệp Chế biến
ASTECASTEC LIFESCIENCES
1204.55 INR+1.12%10.668K0.6823.338B INR−13.14 INR−126.42%0.13%Công nghiệp Chế biến
ATULATUL LTD
6875.90 INR+0.66%129.145K2.76201.603B INR51.74132.90 INR−35.30%0.37%Công nghiệp Chế biến
Bán
ATUL.BOATUL LTD
6850.00 INR−0.15%10201.603B INR51.54132.90 INR−35.30%0.37%Công nghiệp Chế biến
Bán
BAYERCROPBAYER CROPSCIENCE
5476.30 INR+1.41%22.389K1.92242.91B INR29.15187.89 INR+20.17%2.50%Công nghiệp Chế biến
Mua
BHAGCHEMBHAGIRADHA CHEM & INDS L
1565.60 INR+0.81%12.439K0.4516.184B INR0.26%Công nghiệp Chế biến
BHARATRASBHARAT RASAYAN LTD
9432.60 INR+0.26%1.484K1.3839.178B INR50.83185.57 INR−54.91%0.02%Công nghiệp Chế biến
BOHRAINDBOHRA INDUSTRIES LTD
33.80 INR−0.88%41.66K0.82487.533M INR0.00%Công nghiệp Chế biến
BSHSLBOMBAY SUPER HYBRID SEEDS
237.05 INR+6.42%136.233K6.3823.375B INR119.281.99 INR+69.83%0.00%Công nghiệp Chế biến
CLSLCROP LIFE SCIENCE
40.75 INR−0.61%14K0.31702.74M INR8.934.57 INR0.00%Công nghiệp Chế biến
DEEPAKFERTDEEPAK FERTILISERS
655.55 INR−2.37%679.465K0.9084.75B INR12.2753.43 INR−43.16%1.49%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
DHARMAJDHARMAJ CROP GUARD LTD
255.15 INR−0.89%130.822K0.588.706B INR19.4713.10 INR0.00%Công nghiệp Chế biến
EIDPARRYE.I.D.-PARRY(INDIA
531.20 INR−6.00%3.347M1.22100.235B INR9.5355.73 INR−5.43%1.42%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
EPIGRALEPIGRAL LIMITED
929.75 INR−3.22%85.115K1.2540.117B INR17.2953.77 INR−39.31%0.52%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
EXCELINDUSEXCEL INDUSTRIES
874.80 INR+2.48%26.104K2.5910.72B INR38.5722.68 INR−84.31%1.32%Công nghiệp Chế biến
FACTFERTILIZERS & CHEM
781.90 INR−3.84%2.895M2.52526.231B INR99.517.86 INR−8.98%0.12%Công nghiệp Chế biến
GSFCGUJARAT STATE FER
226.50 INR+1.07%9.258M1.0389.319B INR8.5526.51 INR−9.12%4.46%Công nghiệp Chế biến
Mua
HERANBAHERANBA INDUSTRIES LTD
359.05 INR−0.46%116.432K1.0514.431B INR31.8711.27 INR−74.48%0.35%Công nghiệp Chế biến
INSECTICIDINSECTICIDES INDIA
655.80 INR−1.35%9.354K0.0719.542B INR35.9218.26 INR−51.21%0.91%Công nghiệp Chế biến
Mua
IPLINDIA PESTICIDES LTD
347.30 INR+1.71%10.443M2.8139.351B INR40.108.66 INR−34.45%0.22%Công nghiệp Chế biến
KHAICHEMKHAITAN CHEM & FERT LTD
66.80 INR−0.74%313.372K1.406.532B INR58.781.14 INR−79.96%0.45%Công nghiệp Chế biến
KRISHANAKRISHANA PHOSCHEM LTD
235.95 INR+1.79%23.533K0.6213.741B INR34.696.80 INR+18.22%0.11%Công nghiệp Chế biến
MADRASFERTMADRAS FERTILIZERS
100.55 INR−3.73%4.286M1.0216.842B INR18.435.46 INR−56.09%0.00%Công nghiệp Chế biến
MANGCHEFERMANGALORE CHEMICAL
117.10 INR−1.80%1.052M1.4114.139B INR5.3222.03 INR+937.09%1.26%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
MBAPLMADHYA BHARAT AGRO P. LTD
284.10 INR+1.54%15.044K0.4924.518B INR29.249.72 INR−15.41%0.09%Công nghiệp Chế biến
NACLINDNACL INDUSTRIES LTD
74.60 INR−0.33%177.961K0.9714.927B INR92.680.80 INR−79.92%0.93%Công nghiệp Chế biến
NAGAFERTNAGARJUNA FERTILIZ
9.80 INR+9.50%4.355M5.045.371B INR−25.28 INR−129.39%0.00%Công nghiệp Chế biến
NFLNATIONAL FERTI.LTD
77.80 INR−1.95%10.894M1.4238.898B INR34.842.23 INR−11.10%3.52%Công nghiệp Chế biến
PARADEEPPARADEEP PHOSPHATES LTD
68.15 INR−1.66%4.677M1.1756.527B INR34.741.96 INR0.72%Công nghiệp Chế biến
Mua
PUNJABCHEMPUNJAB CHEM&CROP
1246.40 INR−0.42%5.542K0.3715.34B INR24.1751.57 INR−20.02%0.24%Công nghiệp Chế biến
RALLISRALLIS INDIA LTD
250.80 INR−1.49%1.564M0.4849.453B INR49.565.06 INR−39.95%0.98%Công nghiệp Chế biến
Bán
RAMAPHORAMA PHOSPHATES LTD
216.60 INR+0.39%15.48K0.763.82B INR30.227.17 INR−77.61%0.46%Công nghiệp Chế biến
RCFRASHTRIYA CHEM & F
153.10 INR+0.13%19.965M1.8284.326B INR16.139.49 INR−42.89%2.68%Công nghiệp Chế biến
SHIVALIKSHIVALIK RASAYAN LTD
647.90 INR−1.05%11.522K0.3910.169B INR67.169.65 INR−44.04%0.08%Công nghiệp Chế biến
SIKKOSIKKO INDUSTRIES LTD
66.00 INR−2.08%43.559K0.721.132B INR38.211.73 INR+36.53%0.22%Công nghiệp Chế biến
SPICSOUTHERN PETROCHEM
75.20 INR+0.47%2.123M1.1515.234B INR6.9910.76 INR−12.45%2.01%Công nghiệp Chế biến
SUMICHEMSUMITOMO CHEMICAL IND LTD
415.00 INR+0.57%425.84K1.78206.097B INR56.337.37 INR−26.92%0.29%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
TATACHEMTATA CHEMICALS
1018.25 INR+0.63%796.187K0.80257.724B INR12.5980.86 INR+4.81%1.73%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
UPLUPL LTD
586.55 INR−0.34%1.825M0.83441.733B INR23.7124.74 INR−53.19%1.70%Công nghiệp Chế biến
Mua
ZUARIZUARI AGRO CHEMICA
185.90 INR+1.75%496.228K0.667.699B INR−106.95 INR−143.53%0.00%Công nghiệp Chế biến