In ấn thương mại /Theo mẫu (Công nghiệp)

5
Cổ phiếu
37.121B
Giá trị vốn hóa thị trường
11.196K
Khối lượng
−1.63%
Thay đổi
+6.13%
Hiệu suất Tháng
+52.13%
Hiệu suất Năm
+61.70%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
DGCONTENTDIGICONTENT LTD
19.60 INR−0.25%37.27K0.621.152B INR−0.28 INR−183.33%0.00%Dịch vụ Thương mại
DJMLDJ MEDIAPRINT & LOG LTD
155.85 INR+4.11%35.373K1.021.676B INR0.10%Dịch vụ Thương mại
INFOLLIONINFOLLION RESEARCH
243.25 INR−2.97%24K0.322.357B INR0.00%Dịch vụ Thương mại
REPROREPRO INDIA LTD
829.55 INR−0.84%7.798K0.4411.888B INR82.7710.02 INR0.00%Dịch vụ Thương mại
TCPLPACKTCPL PACKAGING LTD
2209.45 INR−2.50%8.188K0.7520.049B INR19.74111.95 INR+9.43%0.91%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh