Truyền thông máy tính (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
8.698B
Giá trị vốn hóa thị trường
20.280K
Khối lượng
+1.97%
Thay đổi
−10.53%
Hiệu suất Tháng
+66.75%
Hiệu suất Năm
+105.46%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
KERNEXKERNEX MICROSYSTEM
575.30 INR+1.97%20.28K0.628.698B INR−12.15 INR+15.89%0.00%Công nghệ Điện tử