Thiết bị ngoại vi máy tính (Công nghiệp)

6
Cổ phiếu
204.626B
Giá trị vốn hóa thị trường
2.479M
Khối lượng
−0.06%
Thay đổi
+17.09%
Hiệu suất Tháng
+2.61%
Hiệu suất Năm
+6.24%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
CEREBRAINTCEREBRA INTEGRATED
7.00 INR+1.45%198.108K1.18838.61M INR−2.15 INR−226.53%0.00%Công nghệ Điện tử
CONTROLPRCONTROL PRINT LTD
903.00 INR+0.23%41.497K1.5014.723B INR25.3635.61 INR+29.97%1.00%Công nghệ Điện tử
NETWEBNETWEB TECH INDIA LTD
995.00 INR−0.47%190.176K0.5155.905B INR0.00%Công nghệ Điện tử
PANACHEPANACHE DIGILIFE LTD
79.95 INR−1.96%5260.17959.4M INR115.770.69 INR−44.49%0.00%Công nghệ Điện tử
REDINGTONREDINGTON LTD
168.85 INR+0.09%3.762M2.04131.875B INR10.6315.89 INR−13.65%4.27%Công nghệ Điện tử
Mua
RICHARICHA INFO SYSTEMS
101.75 INR−4.73%3K0.23247.253M INR30.043.39 INR0.00%Công nghệ Điện tử