Vật liệu Xây dựng (Công nghiệp)

39
Cổ phiếu
7314.060B
Giá trị vốn hóa thị trường
837.039K
Khối lượng
+0.42%
Thay đổi
+6.08%
Hiệu suất Tháng
+15.89%
Hiệu suất Năm
+16.36%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ACCACC LTD
1871.80 INR+0.15%398.562K1.26350.89B INR29.3063.88 INR+38.15%0.50%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
ACLANDHRA CEMENTS LTD
94.85 INR−0.89%29.636K0.958.779B INR0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AMBUJACEMAMBUJA CEMENTS LTD
435.65 INR+1.03%4.082M1.85856.21B INR33.1313.15 INR+34.33%0.58%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
APCLANJANI PRTLND CEMT
205.85 INR+0.37%15.941K0.456.01B INR−21.04 INR−221.12%1.38%Khoáng sản phi năng lượng
ARENTERPRAJDARSHAN INDUSTR
36.80 INR−0.54%1.595K0.58112.676M INR28.421.29 INR+21.15%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AROGRANITEARO GRANITE INDUS
48.45 INR−0.10%10.873K0.59743.58M INR−3.23 INR−368.44%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
BIGBLOCBIGBLOC CONSTRUCTI
152.55 INR−0.07%79.126K1.6110.802B INR40.183.80 INR−6.41%0.26%Khoáng sản phi năng lượng
BIRLACORPNBIRLA CORP
1368.80 INR+0.01%147.245K1.37105.524B INR68.8419.88 INR−13.49%0.18%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
BURNPURBURNPUR CEMENT LTD
7.05 INR+4.44%312.55K0.29577.894M INR−8.15 INR−15.94%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
BVCLBARAK VALLEY CEMEN
48.60 INR−2.90%37.142K0.731.104B INR12.213.98 INR0.00%Khoáng sản phi năng lượng
DECCANCEDECCAN CEMENT
507.90 INR+0.69%6.912K0.617.014B INR17.3929.21 INR−25.11%0.75%Khoáng sản phi năng lượng
Bán Mạnh
GRASIMGRASIM INDUSTRIES
2003.25 INR+1.38%820.956K1.581.297T INR19.87100.80 INR−11.22%0.51%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
GSLSUGLOBAL SURFACES LTD
207.55 INR+0.90%272.518K1.138.726B INR0.00%Khoáng sản phi năng lượng
HEIDELBERGHEIDELBERGCEMENT I
191.35 INR+0.55%201.511K0.8343.113B INR33.705.68 INR−29.56%3.68%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
HINDCONHINDCON CHEMICALS LTD
37.05 INR−3.52%156.814K0.591.966B INR23.121.60 INR+60.65%0.26%Khoáng sản phi năng lượng
HPALHP ADHESIVES LTD
95.30 INR+0.74%252.919K0.818.691B INR52.331.82 INR+148.83%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
INDIACEMINDIA CEMENTS
233.05 INR+1.46%5.586M2.0171.199B INR−8.42 INR−845.21%0.44%Khoáng sản phi năng lượng
Bán
JKCEMENTJK CEMENTS LTD
3544.95 INR−0.73%71.969K0.78275.616B INR61.6957.47 INR−28.26%0.42%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
JKLAKSHMIJK LAKSHMI CEMENT
782.45 INR−1.09%94.722K0.3293.171B INR25.7530.39 INR−14.88%0.47%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
KAKATCEMKAKATIYA CEM SUGAR
221.35 INR−0.25%8.792K0.621.726B INR472.360.47 INR−25.65%1.35%Khoáng sản phi năng lượng
MADHAVMADHAV MARB & GRAN
51.10 INR+1.79%33.283K0.70448.334M INR−2.27 INR+30.59%0.50%Khoáng sản phi năng lượng
MANGLMCEMMANGALAM CEMENT
480.30 INR+5.71%743.514K6.5212.5B INR30.9815.50 INR+26.03%0.33%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
MCONMCON RASAYAN INDIA
140.00 INR−0.78%3K0.60889.459M INR56.822.46 INR0.00%Khoáng sản phi năng lượng
NCLINDNCL INDUSTRIES
220.00 INR−0.97%197.711K1.3410.037B INR13.3616.46 INR+63.17%1.35%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
NUVOCONUVOCO VISTAS CORP LTD
356.25 INR−2.01%116.869K0.44129.916B INR89.763.97 INR0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
ORIENTALTLORIENTAL TRIMEX
7.70 INR−1.28%497.516K4.03232.577M INR−0.60 INR+64.37%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ORIENTCEMORIENT CEMENT LTD
254.60 INR+2.68%2.867M1.6950.715B INR33.327.64 INR+8.10%0.61%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
PRSMJOHNSNPRISM JOHNSON LTD
172.15 INR−2.27%558.172K0.4088.666B INR56.193.06 INR0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
RAMCOCEMRAMCO CEMENTS(THE)
993.25 INR+2.23%651.708K1.88229.192B INR67.2814.76 INR+13.90%0.21%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
RAMCOINDRAMCO INDUSTRIES
216.65 INR+0.35%168.943K0.3718.738B INR19.1311.33 INR−35.65%0.46%Khoáng sản phi năng lượng
SAGCEMSAGAR CEMENTS
270.20 INR+4.12%905.821K2.9233.925B INR116.412.32 INR0.27%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
SAHYADRISAHYADRI INDUSTRIES LTD
388.00 INR−2.98%10.843K0.634.379B INR14.9825.91 INR−41.81%1.00%Khoáng sản phi năng lượng
SANGHIINDSANGHI INDUSTRIES
115.55 INR−1.99%599.652K1.0630.431B INR−18.61 INR−637.64%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
SHREDIGCEMSHREE DIGVIJAY CEMENT
87.60 INR+0.63%210.069K0.8212.76B INR21.674.04 INR+36.10%4.60%Khoáng sản phi năng lượng
SHREECEMSHREE CEMENT LTD
26106.90 INR+0.15%15.622K0.71941.614B INR51.56506.30 INR+14.03%0.38%Khoáng sản phi năng lượng
Bán
SPRL.STSP REFRACTORIES LI
91.80 INR−4.97%1.6K0.04159.892M INR0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ULTRACEMCOULTRATECH CEMENT
8732.75 INR+0.07%207.727K0.942.517T INR44.24197.39 INR−14.59%0.44%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
VESUVIUSVESUVIUS INDIA
3668.70 INR−2.51%15.968K1.0076.309B INR40.5890.42 INR+79.40%0.22%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
VISHNUINFRVISHNUSURYA PROJEC
282.85 INR+4.99%160K0.986.63B INR0.00%Khoáng sản phi năng lượng