Sản phẩm Điện (Công nghiệp)

61
Cổ phiếu
7639.093B
Giá trị vốn hóa thị trường
8.118M
Khối lượng
+0.64%
Thay đổi
+13.89%
Hiệu suất Tháng
+83.49%
Hiệu suất Năm
+86.34%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ABBABB INDIA LTD
4387.25 INR−0.74%150.704K0.74929.578B INR76.9257.04 INR+97.80%0.13%Sản xuất Chế tạo
Mua
ARE_MAMARA RAJA ENERGY MOB LTD
769.20 INR+8.33%7.992M9.09131.295B INR16.8545.65 INR+35.05%1.04%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
BBLBHARAT BIJLEE
3825.85 INR+0.88%14.904K0.4421.622B INR20.96182.55 INR+69.74%1.05%Sản xuất Chế tạo
BHAGYANGRBHAGYANAGAR INDIA
68.90 INR−1.64%25.573K1.612.189B INR4.4815.39 INR+773.62%0.00%Sản xuất Chế tạo
BHELBHARAT HEAVY ELECT
170.50 INR+0.03%37.624M0.78593.344B INR832.110.20 INR−90.66%0.23%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
BIRLACABLEBIRLA CABLE LTD
264.50 INR+0.92%54.954K0.787.905B INR21.0612.56 INR+39.14%0.95%Sản xuất Chế tạo
CGPOWERCG POWER AND INDUS
455.95 INR+1.46%2.797M0.39695.983B INR63.307.20 INR+12.68%0.33%Sản xuất Chế tạo
Mua
CMICABLESCMI
6.05 INR−4.72%24.882K0.9297.126M INR−68.69 INR+22.96%0.00%Sản xuất Chế tạo
CORDSCABLECORDS CABLE INDUST
111.35 INR−1.68%60.467K0.591.44B INR18.815.92 INR+11.74%0.00%Sản xuất Chế tạo
DCXINDIADCX SYSTEMS LTD
356.00 INR−1.15%370.266K0.1534.434B INR38.549.24 INR0.00%Sản xuất Chế tạo
DIACABSDIAMOND POWER INFRA LTD
110.40 INR+1.99%430.17286.568M INRSản xuất Chế tạo
DYCLDYNAMIC CABLES LTD
404.35 INR+1.77%45.47K1.328.88B INR26.9015.03 INR+3.52%0.12%Sản xuất Chế tạo
ELECONELECON ENGINEERING
936.85 INR−0.64%271.707K0.43105.143B INR35.9726.04 INR+58.25%0.21%Sản xuất Chế tạo
Mua
ESABINDIAESAB INDIA
5874.35 INR−0.74%2.915K0.4890.553B INR56.88103.27 INR+62.52%1.36%Sản xuất Chế tạo
EVEREADYEVEREADY INDUSTRIE
347.40 INR+2.60%286.493K2.9725.226B INR61.075.69 INR+89.00%0.00%Sản xuất Chế tạo
FINCABLESFINOLEX CABLES
1024.45 INR+6.01%969.408K2.29156.579B INR24.3342.10 INR+18.71%0.68%Sản xuất Chế tạo
Mua
FOCUSFOCUS LIGHTG
184.45 INR−0.14%165.446K1.0412.074B INR32.115.74 INR+134.57%0.16%Sản xuất Chế tạo
GET_DGE T&D INDIA LTD
417.25 INR−2.04%19.577K0.18106.157B INR194.962.14 INR0.00%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
GODHAGODHA CABCON INSULAT LTD
0.50 INR−9.09%5.022M0.81333.12M INR−0.08 INR−133.71%0.00%Sản xuất Chế tạo
GOLDSTAR.STGOLDSTAR POWER LTD
15.85 INR+0.32%360K2.163.514B INR89.200.18 INR+112.56%0.00%Sản xuất Chế tạo
HAVELLSHAVELLS INDIA
1312.45 INR+0.75%406.906K0.72822.271B INR69.8218.80 INR+8.16%0.57%Sản xuất Chế tạo
Mua
HBLPOWERHBL POWER SYSTEMS
383.80 INR+6.66%5.104M3.20106.36B INR59.456.46 INR+81.86%0.12%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
HIRECTHIND RECTIFIERS LTD
608.80 INR−0.61%23.61K0.6410.434B INR178.993.40 INR0.07%Sản xuất Chế tạo
HONDAPOWERHONDA INDIA POWER
2352.10 INR−2.26%45.96K4.1523.842B INR27.7984.64 INR−0.35%0.70%Sản xuất Chế tạo
IKIOIKIO LIGHTING LTD
340.45 INR+0.07%128.683K0.4226.303B INR0.00%Sản xuất Chế tạo
Bán Mạnh
INDLMETERIMP POWERS LTD
6.95 INR+4.51%23.109K1.9658.038M INR−62.39 INR+72.45%0.00%Sản xuất Chế tạo
INDOTECHINDO TECH TRANFORM
571.40 INR+2.00%5.125K0.646.07B INR17.9831.78 INR+123.21%0.00%Sản xuất Chế tạo
INOXWINDINOX WIND LTD
287.90 INR+2.64%3.931M1.3893.824B INR−16.73 INR+29.69%0.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
KECLKIRLOSKAR ELECTRIC
116.80 INR−1.02%403.212K0.747.78B INR36.213.23 INR−80.83%0.00%Sản xuất Chế tạo
KEIKEI INDUSTRIES
2870.55 INR−0.35%135.852K0.32258.691B INR49.1158.45 INR+23.49%0.10%Sản xuất Chế tạo
Mua
KELKUNDAN EDIFICE LIM
150.95 INR−5.00%108K0.591.551B INR0.00%Sản xuất Chế tạo
KIRLOSENGKIRLOSKAR OIL ENGI
583.65 INR−2.34%283.778K0.7384.571B INR22.8825.51 INR+39.30%0.86%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
LGBBROSLTDLG BALAKRISHNA & B
1185.05 INR+0.76%71.041K0.8437.162B INR14.4582.02 INR−0.96%1.35%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
MAKS.STMAKS ENERGY SOLUTI
111.00 INR−0.45%9K0.87Sản xuất Chế tạo
MARCOMARCO CABLES & CON
59.00 INR−1.01%18K0.281.103B INR0.00%Sản xuất Chế tạo
NIPPOBATRYINDO NATIONAL LTD
703.15 INR+1.99%6.565K1.015.25B INR9875.700.07 INR0.71%Sản xuất Chế tạo
PARACABLESPARAMOUNT COMMUNIC
63.05 INR−2.47%616.123K1.6615.458B INR21.132.98 INR+112.68%0.00%Sản xuất Chế tạo
PLAZACABLEPLAZA WIRES LTD
108.10 INR−1.10%121.05K0.223.292B INR0.00%Sản xuất Chế tạo
POLYCABPOLYCAB INDIA LTD
5234.55 INR−0.63%433.155K0.38785.752B INR48.90107.04 INR+53.96%0.38%Sản xuất Chế tạo
Mua
PRECWIREPRECISION WIRES IN
119.00 INR+0.17%517.141K1.1421.198B INR34.663.43 INR−12.34%0.81%Sản xuất Chế tạo
RAMRATRAM RATNA WIRES LTD
284.90 INR−2.63%99.982K0.8612.564B INR24.8111.49 INR−11.98%0.88%Sản xuất Chế tạo
RISHABHRISHABH INSTRUMENTS LTD
528.20 INR+0.98%277.943K1.68Sản xuất Chế tạo
RRKABELR R KABEL LTD
1650.05 INR+1.25%292.178K0.49186.179B INR0.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
SAAKSHISAAKSHI MEDTECH AN
235.00 INR+0.38%28.8K0.48Sản xuất Chế tạo
SALZERELECSALZER ELECTRONICS
382.40 INR+0.20%79.72K0.786.379B INR16.6023.04 INR+26.56%0.58%Sản xuất Chế tạo
SERVOTECHSERVOTECH POWER SYS LTD.
77.80 INR−0.70%193.633K0.2816.545B INR96.540.81 INR+230.97%0.28%Sản xuất Chế tạo
SHERASHERA ENERGY LTD
167.60 INR+1.27%33K1.203.819B INR39.294.27 INR0.00%Sản xuất Chế tạo
SIEMENSSIEMENS INDIA LTD
3753.10 INR+2.61%401.008K1.231.337T INR68.1555.07 INR+65.11%0.27%Sản xuất Chế tạo
Mua
SUZLONSUZLON ENERGY LTD
39.40 INR−3.31%63.577M0.35535.137B INR86.500.46 INR−78.95%0.00%Sản xuất Chế tạo
Mua
SWELECTESSWELECT ENERGY SYS
506.95 INR−3.80%70.018K2.027.674B INR37.5413.51 INR−39.63%0.24%Sản xuất Chế tạo
S_SPOWERS & S POWER SWITCH
134.80 INR+1.89%1.938K1.05827.7M INR7.6517.63 INR0.00%Sản xuất Chế tạo
TARAPURTARAPUR TRANSFORME
5.75 INR+4.55%106.044K11.25110.76M INR−11.90 INR−436.05%0.00%Sản xuất Chế tạo
TDPOWERSYSTD POWER SYSTEMS P
276.50 INR−0.20%149.589K0.4443.15B INR37.587.36 INR+33.72%0.36%Sản xuất Chế tạo
TNTELETAMILNADU TELECOMM
9.60 INR+1.05%115.36K2.37443.106M INR−2.85 INR−24.96%0.00%Sản xuất Chế tạo
TRILTRANSFORM & RECTIF
186.50 INR+1.22%409.985K0.7124.677B INR209.170.89 INR−51.48%0.08%Sản xuất Chế tạo
URAVIURAVI T AND WEDG LAMP LTD
280.50 INR+0.95%8.084K2.013.115B INR355.110.79 INR0.00%Sản xuất Chế tạo
VETOVETO SWITCHGEARS A
124.45 INR+2.64%742.629K3.182.382B INR13.599.15 INR−34.01%0.80%Sản xuất Chế tạo
VGUARDV-GUARD INDUSTRIES
296.90 INR−1.56%165.031K0.62128.65B INR60.354.92 INR−10.87%0.44%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
VMARCINDV MARC INDIA LTD
205.35 INR−2.52%183K1.294.679B INR34.545.95 INR0.00%Sản xuất Chế tạo
VOLTAMPVOLTAMP TRANSFORME
5728.60 INR+4.10%92.201K2.8882.939B INR23.51243.69 INR+59.48%0.61%Sản xuất Chế tạo
Mua
WSIWS INDUSTRIES(IND)
118.50 INR+1.72%24.432K0.505.54B INR30.783.85 INR0.00%Sản xuất Chế tạo