Thiết bị/ Công cụ điện (Công nghiệp)

12
Cổ phiếu
847.985B
Giá trị vốn hóa thị trường
82.601K
Khối lượng
−0.93%
Thay đổi
+0.89%
Hiệu suất Tháng
+109.95%
Hiệu suất Năm
+95.01%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
APARINDSAPAR INDUSTRY LTD
5297.50 INR−1.88%81.85K0.61212.91B INR25.86204.85 INR+116.16%0.75%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
DENORADE NORA INDIA
1650.55 INR−0.41%12.983K0.768.782B INR36.5045.21 INR+53.39%0.12%Công nghệ Điện tử
GENUSPOWERGENUS POWER INFRA
228.20 INR−1.91%722.292K0.9558.844B INR64.843.52 INR+51.50%0.33%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
HOLMARCHOLMARC OPTO-MECHA
113.50 INR+1.98%24K0.47Công nghệ Điện tử
HONAUTHONEYWELL AUTO IND
36266.90 INR−0.75%4.412K1.65320.746B INR72.31501.54 INR+15.99%0.26%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
HPLHPL ELECTRIC POWER
204.45 INR+0.15%225.958K1.0513.149B INR37.005.53 INR+0.67%0.49%Công nghệ Điện tử
NITIRAJNITIRAJ ENGINEERS LTD
120.05 INR+1.69%5.189K1.211.231B INR43.442.76 INR+101.38%0.00%Công nghệ Điện tử
POWERINDIAHITACHI ENERGY IND
4839.70 INR−0.34%24.765K0.39204.693B INR248.5019.48 INR−45.64%0.07%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
SHIGANSHIGAN QUANTUM TEC
102.50 INR−0.39%61.5K2.61Công nghệ Điện tử
SPECTRUMSPECTRUM ELECTRICA
1156.40 INR+2.29%3.375K0.9717.485B INR136.628.46 INR+21.04%0.00%Công nghệ Điện tử
TVSELECTTVS ELECTRONICS
348.35 INR−1.16%73.783K1.076.5B INR149.702.33 INR−73.21%0.57%Công nghệ Điện tử
WELWONDER ELECTRICALS LTD
264.45 INR+0.28%230.073.645B INR49.675.32 INR+6.26%0.00%Công nghệ Điện tử