Sản xuất Thiết bị ĐIện (Công nghiệp)

12
Cổ phiếu
923.643B
Giá trị vốn hóa thị trường
312.262K
Khối lượng
+0.05%
Thay đổi
+7.97%
Hiệu suất Tháng
+90.89%
Hiệu suất Năm
+97.78%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
APOLLOAPOLLO MICRO SYSTE
122.05 INR−0.57%831.905K0.5031.913B INR129.040.95 INR+21.16%0.02%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
AVALONAVALON TECHNOLOGIES LTD
514.35 INR+0.82%377.961K1.1033.676B INR0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
CYIENTDLMCYIENT DLM LTD
640.70 INR0.00%100.91K0.5850.772B INR0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
DATAPATTNSDATA PATTERNS INDIA LTD
2001.10 INR−1.06%82.156K0.41112.119B INR72.6127.56 INR+33.86%0.22%Công nghệ Điện tử
Mua
DIXONDIXON TECHNOLOGIES
5964.90 INR−0.39%193.098K0.36356.689B INR116.0151.42 INR+32.52%0.05%Công nghệ Điện tử
Mua
ELINELIN ELECTRONICS LTD
152.75 INR−1.93%115.881K0.687.566B INR50.603.02 INR0.66%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
KAYNESKAYNES TECHNOLOGY IND LTD
2361.60 INR−0.43%133.232K1.61137.402B INR113.3820.83 INR0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
MRO_TEKMRO-TEK REALTY LTD
59.30 INR−0.42%34.64K1.091.141B INR−2.63 INR+20.49%0.00%Công nghệ Điện tử
NELCONELCO
794.45 INR+6.23%1.027M15.7518.175B INR82.109.68 INR+26.31%0.25%Công nghệ Điện tử
PGELPG ELECTROPLAST LTD
2271.65 INR+1.29%44.907K0.5859.092B INR52.7643.06 INR+68.72%0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
SYRMASYRMA SGS TECHNOLOGY LTD
619.85 INR+1.96%1.165M1.43109.996B INR83.077.46 INR0.24%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
VINYASVINYAS INNOVATIVE
431.15 INR−4.18%27.2K1.435.426B INR0.00%Công nghệ Điện tử