Kỹ sư & Xây dựng (Công nghiệp)

98
Cổ phiếu
7883.601B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.164M
Khối lượng
−0.13%
Thay đổi
+8.52%
Hiệu suất Tháng
+58.28%
Hiệu suất Năm
+56.56%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
A2ZINFRAA2Z INFRA ENGINEER
10.75 INR−1.83%30.21K0.111.96B INR−6.68 INR−385.74%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
ABINFRAA B INFRABUILD LTD
46.30 INR−4.93%12K0.732.047B INR6.656.96 INR0.00%Dịch vụ Công nghiệp
ABMINTLLTDABM INTERNATIONAL LTD
44.40 INR−0.00%180.03417.715M INR−0.14 INR−101.38%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
ACCORD.STACCORD SYNERGY LTD
27.80 INR−4.96%2KDịch vụ Công nghiệp
AHLUCONTAHLUWALIA CONT LTD
843.20 INR+2.62%75.219K0.2556.166B INR25.4633.12 INR+37.37%0.05%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
AKASHAKASH INFRA-PROJECTS LTD
30.45 INR−1.14%13.038K0.18532.013M INR−0.30 INR−121.03%0.32%Dịch vụ Công nghiệp
ARSSINFRAARSS INFRASTRUCTUR
23.85 INR−4.98%1.15K0.03571.86M INR−4.90 INR+84.39%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
ASHOKAASHOKA BUILDCON LTD
135.50 INR+0.59%1.459M0.4638.277B INR10.7712.58 INR−56.75%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
ATLANTAATLANTA LTD
24.15 INR+1.26%267.538K1.561.879B INR0.7034.62 INR0.00%Dịch vụ Công nghiệp
BFUTILITIEBF UTILITIES LTD
653.85 INR−0.34%31.062K0.1425.124B INR18.5635.23 INR+22.47%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
BGRENERGYBGR ENERGY SYSTEMS
85.70 INR−0.35%185.075K0.096.318B INR−65.53 INR−38.64%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
BLKASHYAPB.L. KASHYAP & SON
64.35 INR−1.08%664.135K0.6215.089B INR54.501.18 INR−36.12%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
BMETRICSBOMBAY METRICS SUP
120.50 INR+0.58%4000.06730.831M INR70.491.71 INR0.34%Dịch vụ Công nghiệp
BRNLBHARAT ROAD NETWOR
41.65 INR+1.46%33.761K0.293.624B INR−31.07 INR+20.43%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
CAPACITECAPACIT'E INFRAPRO
248.35 INR−2.91%441.716K0.1919.066B INR20.5712.07 INR+11.74%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
CMMIPL.STCMM INFRAPROJECTS
5.25 INR−4.55%30K0.27Dịch vụ Công nghiệp
DBLDILIP BUILDCON LTD
400.80 INR+0.11%597.29K0.3660.365B INR49.178.15 INR0.02%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
DHRUVDHRUV CONSULTANCY SER LTD
59.20 INR−1.17%10.213K0.26905.76M INR20.212.93 INR+38.31%0.42%Dịch vụ Công nghiệp
EMSLIMITEDEMS LTD
438.50 INR−1.05%105.515K0.15Dịch vụ Công nghiệp
ENGINERSINENGINEERS INDIA
148.80 INR−0.43%3.364M0.8180.765B INR17.698.41 INR+81.96%2.09%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
GAYAHWSGAYATRI HIGHWAYS L
1.20 INR−4.00%85.674K0.05280.393M INR−6.42 INR+48.40%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
GAYAPROJGAYATRI PROJECTS
7.25 INR+2.11%398.827K2.161.271B INR0.00%Dịch vụ Công nghiệp
GENCONGENERIC ENG CONS PROJ LTD
43.60 INR+0.00%50.875K0.232.19B INR15.712.78 INR−17.45%0.12%Dịch vụ Công nghiệp
GENSOLGENSOL ENGINEERING LTD
774.00 INR−0.34%15.684K0.3928.997B INR107.317.21 INR+642.31%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
GEPILGE POWER INDIA LTD
226.90 INR−1.03%220.287K0.1015.082B INR−69.41 INR−21.26%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
GMRP_UIGMR POW AND URBAN INFRA L
43.65 INR−0.34%2.845M0.5225.291B INR2.4317.97 INR0.00%Dịch vụ Công nghiệp
GPTINFRAGPT INFRAPROJECTS
140.40 INR+0.25%16.2K0.307.999B INR18.267.69 INR+48.36%1.82%Dịch vụ Công nghiệp
GRINFRAG R INFRAPROJECTS LTD
1041.60 INR−0.94%19.382K0.53102.969B INR8.12128.28 INR+6.64%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
GTLINFRAGTL INFRASTRUCTURE
1.10 INR+4.76%8.837M0.3413.704B INR−1.17 INR+8.94%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
GVKPILGVK POWER & INFRAS
9.55 INR−4.02%2.179M0.2816.345B INR0.5018.92 INR0.00%Dịch vụ Công nghiệp
HCCHINDUSTAN CONSTRUC
29.25 INR−0.51%20.67M0.5345.89B INR−0.12 INR−115.00%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
HECPROJECTHEC INFRA PROJECTS LTD
55.65 INR−3.13%5.822K0.48555.066M INR41.941.33 INR0.00%Dịch vụ Công nghiệp
HGINFRAH.G. INFRA ENGINEE
851.50 INR−0.71%32.351K0.3856.324B INR10.1284.14 INR+38.50%0.14%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
IL_FSENGGIL&FS ENGINEERING
26.00 INR−1.89%2150.013.547B INR−6.92 INR+76.54%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
IL_FSTRANSIL&FS TRANSP NTWK
5.00 INR+1.01%3.462K0.121.612B INR0.00%Dịch vụ Công nghiệp
IRBIRB INFRASTRUCTURE
37.35 INR−0.80%9.025M0.21228.757B INR45.020.83 INR−32.74%0.53%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
IRCONIRCON INTERNATIONA
163.70 INR−1.50%5.862M0.37158.101B INR17.419.41 INR+27.06%1.78%Dịch vụ Công nghiệp
Theo dõi
ISGECISGEC HEAVY ENG LTD
913.00 INR−0.78%55.815K0.1467.162B INR25.8735.30 INR+96.52%0.33%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
ITDCEMITD CEMENTATION IN
271.60 INR+0.22%387.763K0.2346.666B INR25.9010.49 INR+109.85%0.28%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
JKILJ KUMAR INFAPROJEC
428.55 INR+2.17%88.5K0.5131.337B INR11.1438.49 INR+11.08%0.85%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
JSWINFRAJSW INFRASTRUCTURE LTD
210.50 INR−0.12%1.992M0.38423.509B INR0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
KAUSHALYAKAUSHALYA INFRASTR
6.90 INR0.00%1.877K0.07242.414M INR1.414.91 INR+768.06%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
KECKEC INTERNATIONAL
582.00 INR+0.31%75.573K0.14145.949B INR79.627.31 INR−35.62%0.53%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
KNRCONKNR CONSTRUCTIONS
289.25 INR+0.21%243.426K0.1281.389B INR15.1319.11 INR+36.45%0.09%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
KPILKALPATARU PROJECTS
653.00 INR+2.39%152.609K0.38102.934B INR21.6130.22 INR−17.27%1.10%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
LIKHITHALIKHITHA INFRASTRUC LTD
284.40 INR+0.11%50.329K0.4111.275B INR17.9015.88 INR+16.57%0.52%Dịch vụ Công nghiệp
LLOYDSENGGLLOYDS ENGG WORK LTD
45.50 INR+0.11%734.543K0.2850.503B INR95.330.48 INR+105.73%0.21%Dịch vụ Công nghiệp
LTLARSEN & TOUBRO
3081.30 INR−0.08%656.22K0.484.288T INR30.52100.97 INR+27.58%0.79%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
LTTSL&T TECHNOLOGY SER
4777.00 INR+2.17%165.671K1.10484.912B INR40.82117.02 INR+15.90%1.02%Dịch vụ Công nghiệp
Bán
MADHUCONMADHUCON PROJECTS
8.20 INR+4.46%207.21K1.20619.878M INR−21.36 INR−496.03%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
MANAVMANAV INFRA PROJEC
14.40 INR+4.73%8K0.54Dịch vụ Công nghiệp
MBECLMCNALLY BHARAT ENG
4.20 INR+5.00%129.569K0.41740.253M INR−66.82 INR−2.16%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
MBLINFRAMBL INFRASTRUCTURE
45.05 INR−4.15%48.196K0.144.686B INR−3.32 INR+26.60%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
MODISONLTDMODISON LTD
112.30 INR+0.49%43.369K0.433.677B INR21.765.16 INR+28.39%0.88%Dịch vụ Công nghiệp
MOLDTECHMOLD-TEK TECHNOLO
259.50 INR−0.38%49.925K0.357.47B INR22.1811.70 INR+105.37%1.29%Dịch vụ Công nghiệp
NILAINFRANILA INFRASTRUCTUR
7.00 INR+0.72%215.885K0.582.797B INR103.550.07 INR0.00%Dịch vụ Công nghiệp
NIRAJNIRAJ CEMENT STRUC LTD
42.40 INR−0.35%26.356K0.161.693B INR39.191.08 INR+59.01%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
OMINFRALOM INFRA LTD
118.45 INR−1.99%22.185K0.3011.478B INR20.995.64 INR+6484.60%0.42%Dịch vụ Công nghiệp
ORIANAORIANA POWER LTD
361.40 INR−0.18%53.4K0.647.416B INR0.00%Dịch vụ Công nghiệp
PATELENGPATEL ENGINEERING
48.80 INR−1.81%1.736M0.4738.944B INR20.362.40 INR+9.22%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
PIGLPOWER INSTRUMENT (G) LTD
40.20 INR−3.13%3.51K1.02522.536M INR0.48%Dịch vụ Công nghiệp
PNCINFRAPNC INFRATECH LTD
331.95 INR−0.98%153.028K0.4885.415B INR13.8623.94 INR−12.62%0.15%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
POWERMECHPOWER MECH PROJECT
4150.05 INR−0.28%8.709K0.2564.006B INR27.04153.50 INR+37.88%0.05%Dịch vụ Công nghiệp
PRAJINDPRAJ INDUSTRIES
645.25 INR+1.77%1.026M0.70114.205B INR43.6914.77 INR+47.36%0.72%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
PSPPROJECTPSP PROJECTS LTD
750.00 INR−0.88%31.359K0.6827.027B INR17.1243.81 INR+1.15%0.33%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
RAMKYRAMKY INFRASTRUCTU
730.65 INR−4.63%252.313K1.5452.967B INR3.90187.55 INR+67854.64%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
RBMINFRARBM INFRACON LTD
274.65 INR−2.42%11K0.352.39B INR0.00%Dịch vụ Công nghiệp
REPLRUDRABHISHEK ENTERP LTD
226.90 INR−0.77%14.746K0.164.058B INR30.067.55 INR−6.01%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
RILINFRARACHANA INFRA LTD
95.20 INR−0.26%7000.02Dịch vụ Công nghiệp
RKECRKEC PROJECTS LTD
75.40 INR+3.29%114.157K0.611.797B INR12.226.17 INR+428.45%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
RPPINFRAR.P.P.INFRA PROJEC
94.10 INR+1.95%38.464K0.343.435B INR6.9313.57 INR+1446.15%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
RVNLRAIL VIKAS NIGAM
164.45 INR−0.54%4.142M0.29346.322B INR23.197.09 INR+9.54%1.28%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
SADBHAVSADBHAV ENGINEERIN
21.70 INR+1.17%551.254K1.413.675B INR−21.99 INR+61.58%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
SADBHINSADBHAV INFRA PROJ
4.75 INR+1.06%48.604K0.311.659B INR−3.48 INR+65.97%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
SECLSALASAR EXTERIORS
22.45 INR−0.88%25K0.29Dịch vụ Công nghiệp
SEPCSEPC LTD
19.10 INR−1.29%8.823M0.2627.19B INR−0.05 INR+97.72%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
SETUINFRASETUBANDHAN INFRA LTD
0.70 INR0.00%182.143K1.1887.975M INR95.890.01 INR0.00%Dịch vụ Công nghiệp
SHRADHASHRADHA INFRAPROJECTS LTD
68.10 INR+9.49%2.014M4.631.084B INR7.089.62 INR+1720.86%2.33%Dịch vụ Công nghiệp
SIDDHIKASIDDHIKA COATINGS
181.25 INR−2.03%1K0.59559.972M INR12.2814.76 INR+192.65%1.66%Dịch vụ Công nghiệp
SIMPLEXINFSIMPLEX INFRASTRUC
80.65 INR+1.83%41.817K0.784.479B INR−68.54 INR+26.60%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
SKILSKIL INFRASTRUCTUR
5.80 INR+4.50%50.268K0.231.256B INR0.1154.04 INR0.00%Dịch vụ Công nghiệp
SONUINFRASONU INFRATECH LTD
63.70 INR−0.47%9K0.49494.55M INR17.533.63 INR0.00%Dịch vụ Công nghiệp
SPMLINFRASPML INFRA LTD
78.85 INR+1.94%2.725K0.023.748B INR38.702.04 INR0.00%Dịch vụ Công nghiệp
SUPREMEINFSUPREME INFRASTRUC
36.75 INR+1.94%8.596K0.45897.13M INR−439.33 INR−36.04%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
SWSOLARSTERLING & WILSON SO LTD
328.80 INR−2.77%291.939K0.3165.15B INR−35.24 INR+47.63%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
TARMATTARMAT LTD
82.05 INR+0.86%19.026K0.301.736B INR29.202.81 INR−3.99%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
TCLCONSTANTIA CONSTRUCTIONS LTD
25.30 INR−1.94%1.041K0.06495.047M INR20.711.22 INR−98.89%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
TECHNOETECHNO ELECTRIC &
708.75 INR−0.68%37.211K0.1174.645B INR41.1717.22 INR−23.13%0.87%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
TPHQTEAMO PRODUCTIONS HQ LTD
10.80 INR+0.93%36.418K0.14932.701M INR15.890.68 INR+671.51%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
TRANSWINDTRANSWIND INFRASTR
11.25 INR−4.66%24K1.03Dịch vụ Công nghiệp
UNIVASTUUNIVASTU INDIA LTD
104.10 INR−0.86%17.99K0.751.195B INR18.855.52 INR+42.72%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
USKUDAYSHIVAKUMAR INFRA LTD
37.30 INR−1.84%156.642K0.322.07B INR0.00%Dịch vụ Công nghiệp
VASCONEQVASCON ENGINEERS L
76.10 INR−0.07%1.382M0.7917.331B INR16.924.50 INR+34.25%0.32%Dịch vụ Công nghiệp
VINDHYATELVINDHYA TELELINKS
2335.25 INR−1.04%3.805K0.1028.075B INR11.77198.44 INR+60.89%0.63%Dịch vụ Công nghiệp
VIVIANAVIVIANA POWER TECH
156.55 INR−4.25%5K0.30Dịch vụ Công nghiệp
VPRPLVISHNU PRAKASH R PUNGLI L
202.35 INR−2.53%712.539K0.2626.562B INR0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
WABAGVA TECH WABAG LTD
606.80 INR−0.57%291.561K0.4137.445B INR81.617.44 INR−72.36%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
WELENTWELSPUN ENTERPRISE
331.65 INR−1.09%240.665K0.6144.922B INR7.0447.13 INR+175.13%0.31%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh