Kỹ sư & Xây dựng (Công nghiệp)

207
Cổ phiếu
7557.389B
Giá trị vốn hóa thị trường
686.272K
Khối lượng
+1.05%
Thay đổi
+4.88%
Hiệu suất Tháng
+74.87%
Hiệu suất Năm
+24.86%
Hiệu suất YTD
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Dùng thử miễn phí
          
A2ZINFRA A2Z INFRA ENGINEERING LIMITED
5.83-2.67%-0.16Mua135.435K1.083B-19.19196.00
A2ZINFRA A2Z INFRA ENGINEER
5.90-0.84%-0.05Mua484.651K1.083B-19.19196.00
ABHIINFRA ABHISHEK INFRAVENTURES LIMITED
4.41-2.00%-0.09Bán1.101K
ABMINTLTD ABM INTERNATIONAL
73.80-1.34%-1.00Mua10.845K
ACROW ACROW INDIA LTD.
145.10-0.34%-0.50Mua30189.152M-2.86
AGIIL AGI INFRA LIMITED
100.10-2.91%-3.00Mua4.612K1.264B6.6415.53334.00
AHLUCONT AHLUWALIA CONTRACTS (INDIA) LT
326.651.92%6.15Sức mua mạnh1.115K21.376B46.446.902093.00
AHLUCONT AHLUWALIA CONT LTD
329.002.78%8.90Sức mua mạnh45.253K21.376B46.386.902093.00
AKASH AKASH INFRA-PROJECTS LTD
224.500.22%0.50Mua91.341K3.657B20.00
ANUBHAV ANUBHAV INFRASTRUCTURE LIMITED
4.994.83%0.23Mua176
ARSSINFRA ARSS INFRASTRUCTUR
31.05-0.64%-0.20Mua7.035K716.246M-14.62
ARSSINFRA ARSS INFRASTRUCTURE PROJECTS L
30.50-1.61%-0.50Bán1.247K716.246M-14.62
ARTEFACT ARTEFACT PROJECTS LTD.
36.95-6.46%-2.55Bán4.874K230.260M372.00
ARTSONEN ARTSON ENGINEERING LTD.
47.500.96%0.45Mua7.406K1.728B-1.54
ASHOKA ASHOKA BUILDCON LTD.
105.451.93%2.00Mua263.229K28.493B10.529.84
ASHOKA ASHOKA BUILDCON LTD
105.401.84%1.90Mua3.651M28.493B10.529.84
ATLANTA ATLANTA LTD
13.35-2.55%-0.35Mua39.067K1.135B-97.7014.00
ATLANTA ATLANTA LTD.
13.10-4.66%-0.64Mua13.001K1.135B-97.7014.00
BCPL BCPL RAILWAY INFRASTRUCTURE LI
49.65-0.70%-0.35Sức bán mạnh63.845K827.820M12.344.05
BGRENERGY BGR ENERGY SYSTEMS LTD.
70.50-0.63%-0.45Mua33.498K5.206B-42.011813.00
BGRENERGY BGR ENERGY SYSTEMS
70.65-0.42%-0.30Mua158.329K5.206B-42.011813.00
BLKASHYAP B.L. KASHYAP & SON
25.15-4.91%-1.30Mua228.498K6.346B-2.121281.00
BLKASHYAP B.L.KASHYAP AND SONS LTD.
25.45-4.86%-1.30Mua3.683K6.346B-2.121281.00
BRAHMINFRA BRAHMAPUTRA INFRASTRUCTURE LTD
18.32-3.53%-0.67Mua13.826K526.684M-0.9593.00
BRNL BHARAT ROAD NETWORK LIMITED
33.60-0.59%-0.20Mua6.797K2.858B-14.331442.00
BRNL BHARAT ROAD NETWOR
33.60-1.32%-0.45Mua64.557K2.858B-14.331442.00
CANDC C & C CONSTRUCTION
4.75-4.04%-0.20Bán58.938K124.682M
CANDC C & C CONSTRUCTIONS LTD.
4.79-6.45%-0.33Bán40.696K124.682M
CAPACITE CAPACIT'E INFRAPROJECTS LIMITE
192.60-1.33%-2.60Bán28.614K13.392B871.040.22
CAPACITE CAPACIT'E INFRAPRO
193.10-1.23%-2.40Bán236.261K13.392B872.380.22
CATVISION CATVISION LIMITED
7.637.01%0.50Mua4.856K40.902M99.730.0879.00
CCCL CONS CONSTRUCT CON
0.650.00%0.00Mua297.973K239.107M-3.61645.00
CCCL CONSOLIDATED CONSTRUCTION CONS
0.635.00%0.03Mua1.989K239.107M-3.61645.00
CCLINTER CCL INTERNATIONAL LTD.
21.005.00%1.00Sức mua mạnh8.150K375.215M
CEINSYSTECH CEINSYS TECH LIMITED
134.95-0.77%-1.05Bán1.459K1.551B75.761.80
CONART CONART ENGINEERS LTD.
31.452.44%0.75Mua2.959K99.538M9.323.29
COROENGG COROMANDEL ENGINEERING COMPANY
33.60-4.27%-1.50Mua11.183K1.200B-2.40
DARJEELING DARJEELING ROPEWAY COMPANY LIM
4.280.00%0.00Mua1.018K
DBL DILIP BUILDCON LIMITED
559.00-1.45%-8.25Mua15.609K81.668B23.5824.06
DBL DILIP BUILDCON LTD
558.60-1.38%-7.80Mua224.760K81.668B23.5424.06
DHRUV DHRUV CONSULTANCY SERVICES LIM
26.35-1.13%-0.30Bán2.000K380.988M18.181.47317.00
DIAMANT DIAMANT INFRASTRUCTURE LIMITED
0.343.03%0.01Mua39.492K11.969M
DRA DRA CONSULTANTS LIMITED
12.11-7.98%-1.05Mua2.500K
ELNET ELNET TECHNOLOGIES LTD.
165.05-3.00%-5.10Mua8.334K672.601M5.9428.639.00
ENGINERSIN ENGINEERS INDIA LTD.
81.000.19%0.15Mua56.682K45.835B20.243.99
ENGINERSIN ENGINEERS INDIA
80.900.06%0.05Bán1.086M45.835B20.243.99
ETT ETT LTD
27.20-4.73%-1.35Sức bán mạnh105
GALLOPENT GALLOPS ENTERPRISE LTD.
4.180.00%0.00Bán10
GAMMNINFRA GAMMON INFRASTRUCT
2.60-3.70%-0.10Mua3.685M3.033B4.060.662.00
GAMMNINFRA GAMMON INFRASTRUCTURE PROJECTS
2.91-4.90%-0.15Mua157.301K3.033B4.600.662.00
GAYAHWS GAYATRI HIGHWAYS L
0.905.88%0.05Mua307.334K208.497M-13.56
GAYAHWS GAYATRI HIGHWAYS LTD
0.83-4.60%-0.04Bán29.801K208.497M-13.56
GAYAPROJ GAYATRI PROJECTS
31.950.31%0.10Bán350.208K6.056B13.872.30
GAYAPROJ GAYATRI PROJECTS LTD.
31.95-0.00%-0.00Bán72.284K6.056B13.912.30
GENESYS GENESYS INTL
117.950.81%0.95Mua11.745K3.657B-8.381652.00
GENESYS GENESYS INTERNATIONAL CORPORAT
117.500.86%1.00Mua2.087K3.657B-8.381652.00
GENSOL GENSOL ENGINEERING LIMITED
66.00-13.84%-10.60Sức bán mạnh8.000K
GEPIL GE POWER INDIA LTD
331.95-0.46%-1.55Mua287.441K22.666B32.3510.312542.00
GEPIL GE POWER INDIA LTD
332.30-0.18%-0.60Mua23.374K22.666B32.2910.312542.00
GISOLUTION GI ENGINEERING SOLUTIONS LTD.
3.51-4.88%-0.18Mua3.000K30.228M-2.702.00
GISOLUTION GI ENGINEERING SOL
3.450.00%0.00Mua50030.228M-2.702.00
GPTINFRA GPT INFRAPROJECTS
82.801.66%1.35Mua418.248K2.487B11.736.95
GPTINFRA GPT INFRAPROJECTS LTD.
82.801.91%1.55Mua97.320K2.487B11.706.95
GTV GTV ENGINEERING LIMITED
22.40-0.22%-0.05Bán3.240K
GVKPIL GVK POWER & INFRASTRUCTURE LTD
2.324.98%0.11Mua3.125M3.664B
GVKPIL GVK POWER & INFRAS
2.105.00%0.10Bán709.611K3.664B
GYTRIPA GAYATRI TISSUE & PAPERS LTD.
85.000.00%0.00Sức mua mạnh61127.500M526.970.16
HCC HINDUSTAN CONSTRUCTION CO.LTD.
12.53-3.84%-0.50Mua3.183M20.744B-3.011380.00
HCC HINDUSTAN CONSTRUC
12.55-3.46%-0.45Mua14.937M20.744B-3.011380.00
HGINFRA H.G. INFRA ENGINEERING LIMITED
381.705.43%19.65Mua22.618K23.621B9.9736.31
HGINFRA H.G. INFRA ENGINEE
381.705.91%21.30Mua435.241K23.621B9.9236.31
IISL ISHAAN INFRASTRUCTURE AND SHEL
4.44-4.52%-0.21Sức bán mạnh63.348K
IL_FSENGG IL&FS ENGINEERING AND CONSTRUC
4.755.56%0.25Sức mua mạnh35.301K595.290M-8.90406.00
IL_FSENGG IL&FS ENGINEERING
4.751.06%0.05Sức mua mạnh92.812K595.290M-8.90406.00
IL_FSTRANS IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS
2.97-5.71%-0.18Mua54.714K1.000B
IL_FSTRANS IL&FS TRANSP NTWK
2.950.00%0.00Mua40.517K1.000B
INDINFRA INDIA INFRASPACE LTD.
5.160.00%0.00Mua113.928M-6.202.00
INTLCOMBQ INTERNATIONAL COMBUSTION (INDI
211.65-1.42%-3.05Bán1.085K508.651M-17.04496.00
IRB IRB INFRASTRUCTURE DEVELOPERS
161.65-3.26%-5.45Mua201.811K57.339B50.183.33
IRB IRB INFRASTRUCTURE
161.70-3.14%-5.25Mua2.400M57.339B50.133.33
IRCON IRCON INTERNATIONAL LTD
47.800.00%0.00Mua195.850K45.427B13.383.571385.00
IRCON IRCON INTERNATIONA
47.800.10%0.05Mua957.736K45.427B13.363.571385.00
ITDCEM ITD CEMENTATION IN
82.900.00%0.00Mua307.733K14.456B90.050.92
ITDCEM ITD CEMENTATION INDIA LTD.
82.85-0.30%-0.25Mua26.259K14.456B90.270.92
JKIL J KUMAR INFAPROJEC
188.550.56%1.05Mua108.324K14.236B22.208.44
JKIL J.KUMAR INFRAPROJECTS LTD.
188.50-0.26%-0.50Mua8.883K14.236B22.388.44
JMCPROJECT JMC PROJECTS IND
113.500.93%1.05Mua182.244K18.696B-1.564636.00
JMCPROJECT JMC PROJECTS (INDIA) LTD.
113.350.62%0.70Mua46.323K18.696B-1.564636.00
JPINFRATEC JAYPEE INFRATECH L
2.95-4.84%-0.15Bán934.714K4.361B-14.14
JPINFRATEC JAYPEE INFRATECH LTD
2.85-4.68%-0.14Bán1.450M4.361B-14.14
KALPATPOWR KALPATARU POWER TR
426.70-2.54%-11.10Mua292.818K62.616B9.8444.50
KALPATPOWR KALPATARU POWER TRANSMISSION L
426.95-2.14%-9.35Mua25.499K62.616B9.8044.50
KAUSHALYA KAUSHALYA INFRASTRUCTURE DEVEL
2.150.00%0.00Mua14.801K75.148M-0.546.00
KAUSHALYA KAUSHALYA INFRASTR
2.15-2.27%-0.05Mua10.950K75.148M-0.546.00
KEC KEC INTERNATIONAL LTD.
450.20-0.09%-0.40Mua38.487K112.618B20.9621.50
KEC KEC INTERNATIONAL
450.15-0.10%-0.45Mua382.840K112.618B20.9621.50
KIRLOSIND KIRLOSKAR IND LTD
1695.851.35%22.55Mua1.899K16.175B10.21168.70
KIRLOSIND KIRLOSKAR INDUSTRIES LTD
1662.80-0.13%-2.20Mua49716.175B10.16168.70
KNRCON KNR CONSTRUCTIONS LTD.
221.800.18%0.40Mua4.731K62.378B15.2914.48
KNRCON KNR CONSTRUCTIONS
221.750.27%0.60Mua119.915K62.378B15.2714.48
LIKHITHA LIKHITHA INFRASTRUCTURE LIMITE
408.00-0.24%-1.00Mua5.769K8.047B27.1616.05
LIKHITHA LIKHITHA INFRASTRUC LTD
408.00-0.85%-3.50Bán38.638K8.047B27.3216.05
LT LARSEN & TOUBRO LTD.
1524.901.38%20.80Mua141.882K2078.534B13.80109.07
LT LARSEN & TOUBRO
1525.001.39%20.95Sức mua mạnh1.648M2078.534B13.80109.07
LTTS L&T TECHNOLOGY SERVICES LIMITE
2912.601.60%45.85Mua23.644K296.813B45.6263.2617560.00
LTTS L&T TECHNOLOGY SER
2915.002.11%60.35Mua392.411K296.813B45.4363.2617560.00
MADHUCON MADHUCON PROJECTS LTD.
6.45-2.27%-0.15Mua8.853K502.544M-120.11
MADHUCON MADHUCON PROJECTS
6.50-1.52%-0.10Mua37.891K502.544M-120.11
MAINFRA MARUTI INFRASTRUCTURE LTD.
29.50-1.50%-0.45Mua1.844K342.500M113.320.2624.00
MANINFRA MAN INFRACONSTRUCTION LTD.
59.002.43%1.40Sức mua mạnh82.888K14.293B44.801.29
MANINFRA MAN INFRACONSTRUCT
58.952.34%1.35Sức mua mạnh556.880K14.293B44.801.29
MARG MARG LTD.
6.78-4.91%-0.35Mua9.740K344.549M-4.5635.00
MBECL MCNALLY BHARAT ENGINEERING COM
8.60-1.15%-0.10Bán1.368K1.537B-10.61554.00
MBECL MCNALLY BHARAT ENG
8.70-0.57%-0.05Mua27.521K1.537B-10.61554.00
MBLINFRA MBL INFRASTRUCTURE
26.25-4.89%-1.35Mua94.637K3.033B0.7039.25306.00
MBLINFRA MBL INFRASTRUCTURES LTD
26.20-4.90%-1.35Mua16.869K3.033B0.7039.25306.00
MEFCOM MEFCOM AGRO INDUSTRIES LTD.
1.201.69%0.02Bán24.190K
MODISNME MODISON METALS LTD
77.20-1.15%-0.90Mua130.349K2.632B11.296.92
MODISNME MODISON METALS LTD.
77.55-1.27%-1.00Mua28.171K2.632B11.366.92
MOLDTECH MOLD-TEK TECHNOLO
68.704.17%2.75Sức mua mạnh1.023M1.712B18.423.58
MOLDTEK MOLD-TEK TECHNOLOGIES LTD.
69.001.77%1.20Sức mua mạnh211.545K1.712B18.943.58
MUKANDENGG MUKAND ENGINEERS
21.005.00%1.00Mua1.460K276.593M-24.58
MUKANDENGG MUKAND ENGINEERS LTD.
22.00-0.45%-0.10Mua3.368K276.593M-24.58
NCC NCC LTD
83.05-1.07%-0.90Bán1.641M51.532B19.114.40
NCC NCC LIMITED
83.05-1.37%-1.15Bán109.613K51.532B19.164.40
NILA NILA INFRASTRUCTURES LTD.
6.450.62%0.04Mua199.139K2.722B-0.01
NILAINFRA NILA INFRASTRUCTUR
6.501.56%0.10Mua1.647M2.722B-0.01
NIRAJ NIRAJ CEMENT STRUCTURALS LTD.
45.800.66%0.30Mua11.245K1.729B48.980.93
NIRAJ NIRAJ CEMENT STRUC LTD
45.15-1.42%-0.65Sức mua mạnh35.700K1.729B49.310.93
ONWARDTEC ONWARD TECHNOLOGIES LTD.
196.950.97%1.90Mua4.514K3.230B44.944.521175.00
ONWARDTEC ONWARD TECHNO
197.000.03%0.05Mua13.201K3.230B45.384.521175.00
PARAMONE PARAMONE CONCEPTS LIMITED
29.00-4.13%-1.25Bán2.485K436.431M-6.16
PATELENG PATEL ENGINEERING
18.60-2.36%-0.45Mua1.740M9.007B-6.79
PATELENG PATEL ENGINEERING LTD.
18.60-2.36%-0.45Mua235.382K9.007B-6.79
PBAINFRA PBA INFRASTRUCTURE LTD.
21.655.00%1.03Sức mua mạnh38.967K265.151M9.892.08124.00
PBAINFRA PBA INFRASTRUCTURE
21.005.00%1.00Sức mua mạnh10.843K265.151M9.602.08124.00
PNCINFRA PNC INFRATECH LIMITED
253.500.58%1.45Mua100.368K63.788B14.8017.038927.00
PNCINFRA PNC INFRATECH LTD
253.200.50%1.25Mua1.130M63.788B14.7917.038927.00
POPULARES POPULAR ESTATE MANAGEMENT LTD.
6.935.00%0.33Mua2.353K97.021M
POWERMECH POWER MECH PROJECTS LIMITED
667.15-0.80%-5.35Mua15.920K9.984B-31.00
POWERMECH POWER MECH PROJECT
668.95-0.89%-6.00Bán81.532K9.984B-31.00
PSPPROJECT PSP PROJECTS LTD
420.00-1.03%-4.35Bán81.525K15.314B18.7322.65
PSPPROJECT PSP PROJECTS LIMITED
420.20-1.22%-5.20Sức bán mạnh7.220K15.314B18.7822.65
PUNJLLOYD PUNJ LLOYD LTD
2.500.00%0.00Mua572.559K795.362M
PUNJLLOYD PUNJ LLOYD LTD.
2.46-0.81%-0.02Mua614.081K795.362M
PVVINFRA PVV INFRA LIMITED
5.62-4.75%-0.28Theo dõi21.910K34.807M
RAJABAH RAJA BAHADUR INTERNATIONAL LTD
5650.452.00%110.75Mua25
RAMKY RAMKY INFRASTRUCTURE LTD.
149.655.17%7.35Sức mua mạnh30.532K10.362B72.401.97
RAMKY RAMKY INFRASTRUCTU
149.954.97%7.10Mua253.022K10.362B72.681.97
RAUNAQEPC RAUNAQ EPC INTERNATIONAL LIMIT
25.80-5.84%-1.60Mua491
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Giới thiệu Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter