Tập đoàn Tài chính (Công nghiệp)

23
Cổ phiếu
5015.804B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.527M
Khối lượng
+0.85%
Thay đổi
−3.24%
Hiệu suất Tháng
+22.01%
Hiệu suất Năm
+14.19%
Hiệu suất YTD
Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch
           
AAVAS AAVAS FINANCIERS L
2809.05-0.01%-0.30Mua24.082K67647542.10221.558B68.6441.267022.00
BAJAJHLDNG BAJAJ HLDG & INVES
5347.003.10%160.55Sức mua mạnh178.403K953920841.00577.224B14.40360.1918.00
BALAXI BALAXI PHARMACEUTI
538.500.94%5.00Bán1.532K824982.005.335B12.6842.0938.00
BFINVEST BF INVESTMENT LTD
316.550.33%1.05Bán12.894K4081595.7011.848B3.9180.652.00
CORALFINAC CORAL INDIA FIN
39.101.96%0.75Bán20.530K802723.001.540B9.883.885.00
DHUNINV DHUNSERI INVESTMEN
611.85-0.46%-2.85Bán2.887K1766410.953.739B1.81340.394.00
GANGESSECU GANGES SECURITIES
79.85-3.15%-2.60Sức bán mạnh8.577K684873.45
INDBANK INDBANK MERCH BANK
21.600.47%0.10Bán18.234K393854.40951.912M19.171.1292.00
INDIGRID INDIA GRID TRUST
143.770.93%1.33Sức mua mạnh88.304K12695466.0899.502B28.145.06700.00
INTELLECT INTELLECT DESIGN A
637.301.15%7.25Bán160.451K102255422.3084.451B27.8523.584260.00
KOTAKBANK KOTAK MAHINDRA BAN
1964.250.56%10.90Bán1.933M3796755788.253875.784B38.9350.3973000.00
LFIC LAKSHMI FINANCE &
170.20-5.00%-8.95Mua2.182K371376.40197.250M5.0035.859.00
MASFIN MAS FINANCIAL SERV
711.400.41%2.90Bán22.499K16005788.6038.490B26.1627.091292.00
MOTOGENFIN MOTOR & GEN FINANC
26.155.02%1.25Sức mua mạnh28.411K742947.65968.180M543.670.0519.00
NBIFIN N.B.I. INDUSTRIAL
2298.950.09%2.15Mua49112648.555.643B117.2019.605.00
NDGL NAGA DHUNSERI GROU
1262.35-4.70%-62.20Bán200252470.001.325B1.65800.459.00
RANEHOLDIN RANE HOLDINGS LTD
599.150.33%1.95Bán42.583K25513604.458.529B23.9424.95145.00
RELIGARE RELIGARE ENTERPRIS
162.40-1.28%-2.10Bán590.592K95912140.8052.343B-16.8038.00
RPSGVENT RPSG VENTURES LTD
729.159.11%60.90Mua263.222K191928321.3017.690B-24.5087.00
SILINV SIL INVESTMENTS
311.650.60%1.85Theo dõi1.300K405145.003.279B10.4129.754.00
SREINFRA SREI INFRASTRUCTUR
5.151.98%0.10Bán530.683K2733017.452.561B-165.6664.00
STEL STEL HOLDINGS LTD
161.755.55%8.50Mua85.317K13800024.752.847B20.777.383.00
WEALTH WEALTH FRST PORT. MG. LTD
250.000.00%0.00Mua5513750.00
Tải thêm