Tập đoàn Tài chính (Công nghiệp)

19
Cổ phiếu
2702.490B
Giá trị vốn hóa thị trường
10.979M
Khối lượng
−1.57%
Thay đổi
+11.60%
Hiệu suất Tháng
+8.69%
Hiệu suất Năm
+12.16%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
BAJAJHLDNGBAJAJ HLDG & INVES
7984.25 INR−1.19%27.621K0.48889.319B INR16.02498.24 INR+27.25%1.54%Tài chính
BFINVESTBF INVESTMENT LTD
512.75 INR−1.34%44.988K0.8719.31B INR6.4779.31 INR+42.12%0.00%Tài chính
CONSOFINVTCONSOLIDATED FINVE
273.65 INR−1.12%27.772K0.152.65103.40 INR+486.29%Tài chính
GANGESSECUGANGES SECURITIES
124.35 INR−1.85%15.075K0.291.251B INR30.734.05 INR0.00%Tài chính
IITLINDUSTRIAL INV TRU
185.75 INR+1.06%16.364K0.204.089B INR16.9210.98 INR−64.71%0.00%Tài chính
INDIGRIDINDIA GRID TRUST
129.10 INR+0.92%566.633K1.0594.34B INR34.293.76 INR−32.76%10.65%Tài chính
Theo dõi
JINDALPHOTJINDAL PHOTO LTD
667.05 INR+1.95%16.304K0.866.839B INR3.94169.48 INR+8.72%0.00%Tài chính
JIOFINJIO FIN SERVICES LTD
244.25 INR−1.97%19.057M0.641.552T INR0.00%Tài chính
KICLKALYANI INVESTMENT
3274.80 INR−1.11%3.358K0.4314.274B INR23.82137.50 INR+4.11%0.00%Tài chính
LFICLAKSHMI FINANCE &
161.30 INR+0.40%4.873K0.10483.9M INR8.9717.98 INR1.24%Tài chính
NBIFINN.B.I. INDUSTRIAL
1815.85 INR−3.75%3130.554.461B INR66.6727.24 INR+38.98%0.02%Tài chính
NSILNALWA SONS INVEST
3148.30 INR−0.64%1.897K0.2116.162B INR32.9895.46 INR−48.44%0.00%Tài chính
PILANIINVSPILANI INVESTMENT
2923.85 INR+0.03%8.096K0.6232.45B INR16.98172.16 INR−14.17%0.51%Tài chính
RPSGVENTRPSG VENTURES LTD
737.75 INR−2.36%94.894K0.2821.766B INR−11.47 INR−133.49%0.00%Tài chính
SILINVSIL INVESTMENTS
395.40 INR−3.89%3.232K0.334.217B INR14.2627.73 INR+9.02%0.63%Tài chính
STELSTEL HOLDINGS LTD
276.80 INR−2.59%12.331K0.575.105B INR39.237.06 INR+7.69%0.00%Tài chính
SUNDARMHLDSUNDARAM FINANCE H
157.50 INR−2.11%132.713K0.7634.981B INR10.7814.61 INR+73.69%1.90%Tài chính
TIMESGTYTIMES GUARANTY
71.90 INR−1.78%12.019K0.52647.417M INR37.091.94 INR+53.16%0.00%Tài chính
WILLAMAGORWILLIAMSON MAGOR &
33.20 INR+3.27%253.256K2.99362.656M INR5.486.06 INR+157.16%0.00%Tài chính