Phân phối Thực phẩm (Công nghiệp)

5
Cổ phiếu
48.138B
Giá trị vốn hóa thị trường
107.322K
Khối lượng
−1.29%
Thay đổi
−4.72%
Hiệu suất Tháng
+9.91%
Hiệu suất Năm
+12.03%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
HMAAGROHMA AGRO INDUSTRIES LTD
639.90 INR−1.41%69.138K1.0432.452B INR0.46%Dịch vụ Phân phối
PROVPROVENTUS AGROCOM
1215.00 INR−1.30%1.12K0.884.219B INR0.00%Dịch vụ Phân phối
SAKUMASAKUMA EXPORTS LTD
15.20 INR−0.65%208.878K1.233.612B INR14.431.05 INR−18.99%0.32%Dịch vụ Phân phối
SHANTHALASHANTHALA FMCG PRO
105.00 INR+0.82%27.6K0.72Dịch vụ Phân phối
STCINDIASTATE TRD CORP IND
129.50 INR−1.07%275.44K1.807.854B INR19.886.52 INR+165.39%0.00%Dịch vụ Phân phối