Bán lẻ Thực phẩm (Công nghiệp)

4
Cổ phiếu
19.929B
Giá trị vốn hóa thị trường
8.591M
Khối lượng
+5.85%
Thay đổi
+34.64%
Hiệu suất Tháng
+62.26%
Hiệu suất Năm
+74.18%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
FRETAILFUTURE RETAIL LTD
2.90 INR0.00%765.874K1.411.589B INR0.00%Bán Lẻ
MAGSONMAGSON RETAIL AND
120.10 INR−3.92%14K0.59942.785M INR0.00%Bán Lẻ
OSIAHYPEROSIA HYPER RETAIL LTD
52.55 INR−8.13%10.248M10.746.207B INR57.030.92 INR+63.43%0.00%Bán Lẻ
SPENCERSSPENCERS RETAIL
117.30 INR+16.54%9.502M3.8110.602B INR−28.54 INR−64.20%0.00%Bán Lẻ