Thực phẩm: Đặc sản/Kẹo (Công nghiệp)

33
Cổ phiếu
2791.352B
Giá trị vốn hóa thị trường
618.068K
Khối lượng
+0.72%
Thay đổi
+7.04%
Hiệu suất Tháng
+21.73%
Hiệu suất Năm
+23.28%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ADFFOODSADF FOODS LTD
209.25 INR−1.13%157.224K0.9923.297B INR35.425.91 INR+35.15%0.47%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
ADVENZYMESADVANCED ENZYME TE
359.50 INR+9.06%4.571M13.0836.812B INR32.2211.16 INR+30.17%1.52%Hàng tiêu dùng không lâu bền
ANNAPURNAANNAPURNA SWADISHT
353.35 INR−0.62%47.5K0.38Hàng tiêu dùng không lâu bền
AVTNPLAVT NATURAL PROD
89.55 INR−1.21%332.042K1.1613.792B INR25.633.49 INR−42.36%1.10%Hàng tiêu dùng không lâu bền
BECTORFOODMRS BECTORS FOOD SPE LTD
1137.00 INR−2.40%204.941K0.9768.564B INR52.4321.69 INR+111.34%0.26%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
BIKAJIBIKAJI FOODS INTERN LTD
547.55 INR+0.95%354.318K1.31135.623B INR78.726.96 INR0.14%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
BRITANNIABRITANNIA INDS
5003.15 INR+1.11%295.686K0.981.192T INR47.52105.29 INR+60.34%2.60%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
CCLCCL PRODUCTS(IND)
668.65 INR+1.67%353.357K2.4987.253B INR31.7821.04 INR+26.27%0.84%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
DANGEEDANGEE DUMS LTD
11.40 INR−0.87%181.367K0.653.472B INR−0.03 INR−125.59%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
DIAMONDYDPRATAAP SNACKS LTD
1070.50 INR+3.13%256.158K1.0924.818B INR43.9824.34 INR0.10%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
DYNPRODYNEMIC PRODUCTS L
285.50 INR+2.94%62.605K2.223.328B INR126.142.26 INR0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
EIFFLEURO (I) FRESH FOODS LTD
149.60 INR−0.76%24.6K0.833.739B INR201.640.74 INR+53.22%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
FOODSINFOODS & INNS LTD
172.85 INR−2.26%272.101K0.799.505B INR19.129.04 INR+224.95%0.11%Hàng tiêu dùng không lâu bền
GAELGUJARAT AMBUJA EXP
380.45 INR+3.47%2.547M5.7483.96B INR28.6013.30 INR−30.21%0.19%Hàng tiêu dùng không lâu bền
GOYALSALTGOYAL SALT LTD
157.00 INR+1.29%78K2.832.775B INR0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
GULPOLYGULSHAN POLYOLS LTD
226.95 INR+1.77%277.793K0.9313.937B INR42.075.40 INR−35.46%0.22%Hàng tiêu dùng không lâu bền
HNDFDSHINDUSTAN FOODS LTD
546.75 INR−1.51%57.681K0.8962.589B INR72.237.57 INR+45.44%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
KRITIKRITI INDUSTRIES IND LTD
105.50 INR−0.89%130.017K0.855.263B INR16.936.23 INR0.19%Hàng tiêu dùng không lâu bền
MANORAMAMANORAMA INDUSTRIES LTD
1969.40 INR−2.16%20.159K2.2723.891B INR62.9231.30 INR+48.45%0.10%Hàng tiêu dùng không lâu bền
MAWANASUGMAWANA SUGARS LTD
100.50 INR−2.33%470.222K2.584.019B INR12.937.77 INR+1484.51%2.92%Hàng tiêu dùng không lâu bền
MCLEODRUSSMCLEOD RUSSEL INDI
22.35 INR+4.93%624.607K0.652.23B INR−111.11 INR−706.22%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
NGILNAKODA GROUP OF IND. LTD
39.25 INR−1.38%30.316K0.47508.751M INR440.020.09 INR−92.89%0.38%Hàng tiêu dùng không lâu bền
NORBTEAEXPNORBEN TEA & EXPOR
11.75 INR−1.67%2.231K0.23141.705M INR116.570.10 INR+295.29%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
PALASHSECUPALASH SECURITIES
120.95 INR−0.04%5.19K1.181.22B INR−15.22 INR−76.22%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
SSFLSRIVARI SPICES
197.75 INR−2.92%66K0.721.455B INR0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
SUKHJITSSUKHJIT STARCH & CHEM LTD
466.15 INR−2.58%36.176K0.987.452B INR14.2832.64 INR−41.92%1.68%Hàng tiêu dùng không lâu bền
TAPIFRUITTAPI FRUIT PROCESS
149.00 INR0.00%2.25K0.83621.255M INR225.350.66 INR0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
TASTYBITETASTY BITE EATABLE
14621.90 INR−1.13%1.517K0.6338.015B INR82.24177.79 INR+138.17%0.01%Hàng tiêu dùng không lâu bền
TATACONSUMTATA CONSUMER PRODUCT LTD
951.70 INR+0.17%982.484K0.89882.004B INR69.3013.73 INR+18.73%0.89%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
UNITEDTEAUNITED NILGIRI TEA
325.50 INR+0.26%8.134K1.931.622B INR11.3128.78 INR+72.17%0.83%Hàng tiêu dùng không lâu bền
VADILALINDVADILAL INDUSTRIES
2425.05 INR+0.98%2.497K0.4117.269B INR13.56178.86 INR+33.79%0.06%Hàng tiêu dùng không lâu bền
VIDHIINGVIDHI SPECIALTY FO
434.70 INR−2.41%17.981K0.4222.338B INR64.216.77 INR−34.98%0.18%Hàng tiêu dùng không lâu bền
YASHOYASHO INDUSTRIES LTD
1590.15 INR+0.17%6.059K0.6918.095B INR34.4646.14 INR−24.83%0.03%Hàng tiêu dùng không lâu bền