Chuỗi Cải tạo Nhà Ở (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
16.286B
Giá trị vốn hóa thị trường
53.875K
Khối lượng
−1.26%
Thay đổi
−4.83%
Hiệu suất Tháng
−3.29%
Hiệu suất Năm
+4.46%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
SHANKARASHANKARA BUILDING
703.30 INR−1.26%53.875K0.7016.069B INR22.6331.07 INR+52.26%0.36%Bán Lẻ