Xây dựng nhà (Công nghiệp)

8
Cổ phiếu
204.288B
Giá trị vốn hóa thị trường
2.081M
Khối lượng
−0.22%
Thay đổi
+11.72%
Hiệu suất Tháng
+132.37%
Hiệu suất Năm
+114.89%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ANANTRAJANANT RAJ LTD
270.15 INR−0.57%727.251K0.6488.089B INR42.556.35 INR+114.75%0.18%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
ARTNIRMANART NIRMAN LTD
49.95 INR−1.58%4.977K0.431.267B INR109.420.46 INR0.00%Khách hàng Lâu năm
ATALREALATAL REALTECH LTD
12.50 INR−1.96%14.139K0.73940.667M INR0.00%Khách hàng Lâu năm
CHAVDACHAVDA INFRA LTD
89.10 INR+3.24%86K0.662.128B INR0.00%Khách hàng Lâu năm
NCCNCC LTD
170.15 INR−0.09%3.365M0.75106.891B INR17.829.55 INR+2.06%1.29%Khách hàng Lâu năm
Mua
NILASPACESNILA SPACES LTD
3.45 INR0.00%405.927K0.881.351B INR−0.12 INR−1273.81%0.00%Khách hàng Lâu năm
PRAENGPRAJAY ENGINEERS S
16.90 INR−1.46%51.39K0.691.182B INR−1.88 INR−65.26%0.00%Khách hàng Lâu năm
RVHLRAVINDER HEIGHTS LTD
42.10 INR+5.78%189.163K2.692.44B INR34.281.23 INR0.00%Khách hàng Lâu năm