Khách sạn/Khu nghỉ dưỡng/Du thuyền (Công nghiệp)

20
Cổ phiếu
1181.767B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.440M
Khối lượng
−1.00%
Thay đổi
+6.28%
Hiệu suất Tháng
+36.90%
Hiệu suất Năm
+42.32%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ADVANIHOTRADVANI HOTELS & RE
111.15 INR−0.94%137.472K1.005.137B INR20.775.35 INR+15.29%3.06%Dịch vụ Khách hàng
AHLEASTASIAN HOTELS (EAST
149.35 INR+2.36%17.703K0.772.567B INR10.1914.65 INR1.68%Dịch vụ Khách hàng
APOLSINHOTAPOLLO SINDOORI HO
1607.60 INR−1.48%6890.424.18B INR26.5360.60 INR+4.18%0.09%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
ASIANHOTNRASIAN HOTELS(NORTH
225.25 INR−1.25%5.911K1.624.346B INR−33.20 INR+51.46%0.00%Dịch vụ Khách hàng
BLUECOASTBLUE COAST HOTELS
6.35 INR−4.51%1000.0661.703M INR−5.36 INR−96.60%0.00%Dịch vụ Khách hàng
BYKETHE BYKE HOSPITALI
63.85 INR−1.16%197.492K1.332.549B INR46.741.37 INR0.00%Dịch vụ Khách hàng
CHALETCHALET HOTELS LTD
583.00 INR−1.27%139.305K0.72119.725B INR44.8313.01 INR+1376.03%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
EIHAHOTELSEIH ASSOC HOTELS
477.20 INR+1.18%67.016K1.8014.448B INR23.2020.57 INR+102.11%1.05%Dịch vụ Khách hàng
EIHOTELEIH LTD
247.35 INR−0.82%1.646M1.74154.59B INR36.486.78 INR+202.41%0.44%Dịch vụ Khách hàng
Mua
HLVLTDHLV LTD
28.50 INR+0.71%6.791M1.6318.763B INR105.630.27 INR0.00%Dịch vụ Khách hàng
INDHOTELINDIAN HOTELS
435.50 INR−1.12%1.607M0.66618.087B INR56.227.75 INR+140.36%0.23%Dịch vụ Khách hàng
Mua
ITDCINDIA TOURISM DEV
436.15 INR−3.10%159.123K1.0537.404B INR51.388.49 INR+161.90%0.50%Dịch vụ Khách hàng
KAMATHOTELKAMAT HOTELS (IND)
238.00 INR+4.57%277.504K5.715.859B INR2.01118.47 INR+2146.28%0.00%Dịch vụ Khách hàng
LEMONTREELEMON TREE HOTELS
117.80 INR−0.30%2.407M0.5793.247B INR71.701.64 INR+3065.51%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Mua
ORIENTHOTORIENTAL HOTELS
124.05 INR+1.18%1.677M0.8622.084B INR46.132.69 INR+76.39%0.40%Dịch vụ Khách hàng
RHLROBUST HOTELS LTD
152.80 INR−2.98%59.011K0.512.642B INR4.4334.47 INR0.00%Dịch vụ Khách hàng
ROHLTDROYAL ORCHID HOTEL
335.90 INR−3.25%168.437K1.229.233B INR21.1015.92 INR−22.15%0.59%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
SAMHISAMHI HOTELS LTD
176.40 INR−1.92%483.89K0.3838.495B INR0.00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
TAJGVKTAJ GVK HOTELS
233.80 INR−0.28%191.752K1.6914.682B INR20.5411.38 INR+7.21%0.43%Dịch vụ Khách hàng
TGBHOTELSTGB BANQUETS AND H
19.90 INR−1.97%41.512K0.10588.364M INR41.720.48 INR0.00%Dịch vụ Khách hàng