Chăm sóc cá nhân/Gia đình (Công nghiệp)

14
Cổ phiếu
10651.201B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.193M
Khối lượng
+0.92%
Thay đổi
+3.38%
Hiệu suất Tháng
+5.78%
Hiệu suất Năm
+8.48%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
BAJAJCONBAJAJ CONSUMER
221.55 INR+0.23%215.753K0.6131.606B INR20.2610.93 INR+15.50%2.26%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
COLPALCOLGATE-PALM (IND)
2279.25 INR+3.78%637.907K1.03619.338B INR52.8443.13 INR+10.30%1.89%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
CUPIDCUPID LTD(INDIA)
834.65 INR−1.53%56.696K0.3611.137B INR43.4919.19 INR+29.52%0.60%Hàng tiêu dùng không lâu bền
DABURDABUR INDIA LTD
541.15 INR+0.58%1.584M1.02958.672B INR54.779.88 INR+1.39%1.01%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
EMAMILTDEMAMI LTD
515.80 INR+1.91%578.929K1.21224.623B INR32.5015.87 INR−15.89%1.55%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
GALAXYSURFGALAXY SURFACTANTS
2812.45 INR−1.26%10.843K0.5499.663B INR28.5498.53 INR+6.42%0.78%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
GILLETTEGILLETTE INDIA LTD
6321.55 INR−0.68%5.255K0.51205.966B INR56.97110.97 INR+22.91%1.34%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
GODREJCPGODREJ CONSUMER PR
1025.40 INR+1.71%1.567M1.591.049T INR59.9217.11 INR+9.72%0.49%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
HINDUNILVRHINDUSTAN UNILEVER
2563.65 INR+0.71%1.346M0.966.023T INR58.5743.77 INR+6.61%1.56%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
JHSJHS SVENDGAARD LAB
25.05 INR−2.53%187.421K0.501.63B INR−2.27 INR−80.86%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
JYOTHYLABJYOTHY LABS LTD
444.05 INR+2.21%668.183K0.91162.967B INR49.898.90 INR+72.48%0.68%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
KAYAKAYA LTD
336.35 INR−1.03%6.587K0.854.391B INR−73.40 INR−4.07%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
MARICOMARICO LTD
536.90 INR−0.32%1.143M0.79694.706B INR49.2110.91 INR+14.37%1.40%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
PGHHPROCTER&GAMBLE IND
17393.15 INR+0.89%7.836K0.80564.906B INR76.88226.25 INR+43.48%1.06%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi