Tập đoàn Công nghiệp (Công nghiệp)

9
Cổ phiếu
774.541B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.003M
Khối lượng
+0.81%
Thay đổi
+8.24%
Hiệu suất Tháng
+32.01%
Hiệu suất Năm
+33.76%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
3MINDIA3M INDIA LTD
31088.45 INR+0.16%3.005K0.93350.095B INR65.36475.68 INR+45.55%0.32%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
BALMLAWRIEBALMER LAWRIE
161.30 INR+2.90%1.589M2.4427.583B INR13.6711.80 INR+21.85%4.65%Sản xuất Chế tạo
DCMSHRIRAMDCM SHRIRAM LTD
969.80 INR+1.06%78.785K0.92150.898B INR24.4939.60 INR−45.49%1.45%Sản xuất Chế tạo
FIBERWEBFIBERWEB INDIA LTD
32.50 INR−1.81%57.587K0.56935.731M INR−0.50 INR−118.14%0.00%Sản xuất Chế tạo
JPASSOCIATJAIPRAKASH ASSOCIA
17.40 INR−0.85%15.107M0.5342.784B INR−4.31 INR+33.67%0.00%Sản xuất Chế tạo
KCPKCP LTD
146.55 INR−0.91%342.808K0.4918.848B INR22.286.58 INR+4.01%0.07%Sản xuất Chế tạo
SUVENPHARSUVEN PHARMACEUTICALS LTD
674.35 INR+2.22%387.978K0.85171.602B INR39.7516.96 INR+0.12%0.30%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
TIRUPATIFLTIRUPATI FORGE LTD
11.75 INR+1.73%186.211K0.621.152B INR19.770.59 INR−56.74%0.00%Sản xuất Chế tạo
UNIENTERUNIPHOS ENTERPRISE
152.00 INR+0.30%8.11K1.1110.644B INR27.055.62 INR−0.31%4.25%Sản xuất Chế tạo