Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ (Công nghiệp)

142
Cổ phiếu
31.734B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.452M
Khối lượng
−1.92%
Thay đổi
+13.52%
Hiệu suất Tháng
+49.50%
Hiệu suất Năm
+55.93%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ABSLBANETFBIRLASLAMC - ABSLBANETF
47.15 INR−0.38%67.931K0.03Hỗn hợp
ABSLLIQUIDBIRLASLAMC - ABSLLIQUID
1000.00 INR0.00%4240.25Hỗn hợp
ABSLNN50ETADITYA BIRLA SUN L
52.16 INR+1.58%9.51K1.21Hỗn hợp
ANZENANZEN IND ENE YLD PLU TRU
100.00 INR0.00%2.8M16.203B INRHỗn hợp
AXISCETFAXISAMC - AXISCETF
93.97 INR+0.78%9010.61Hỗn hợp
AXISGOLDAXIS MUTUAL FUND
53.05 INR−0.06%132.437K0.22Hỗn hợp
AXISHCETFAXISAMC - AXISHCETF
103.89 INR−0.33%5.503K0.65Hỗn hợp
AXISNIFTYAXIS MUTUAL FUND
224.99 INR+0.69%5.647K0.51Hỗn hợp
AXISTECETFAXISAMC - AXISTECETF
345.74 INR+1.67%3.968K1.18Hỗn hợp
BANKBEESNIPPON INDIA MF
476.95 INR−0.38%1.534M1.24Hỗn hợp
BBETF0432EDELAMC - BBETF0432
1097.72 INR+0.30%5.796K3.83Hỗn hợp
BFSIMIRAEAMC - MAFSETF
21.35 INR−0.05%341.514K1.01Hỗn hợp
BSLGOLDETFBIRLA SUN LIFE ASS
55.92 INR+0.25%338.498K3.04Hỗn hợp
BSLNIFTYBIRLA SUN LIFE ASS
23.80 INR+0.55%160.638K0.49Hỗn hợp
BSLSENETFGBIRLASLAMC - BSLSENETFG
68.27 INR+0.32%6630.44Hỗn hợp
CONSUMBEESNIP IND ETF CONSUMPTION
101.52 INR+0.78%25.464K0.47Hỗn hợp
CPSEETFNIPPON INDIA MF
61.69 INR+0.02%2.602M1.38Hỗn hợp
DIVOPPBEESNIP IND ETF DIV OPP
64.63 INR+0.69%28.963K0.85Hỗn hợp
DSPBANKETFDSPAMC - DSPBANKETF
47.11 INR−0.15%166.527K2.21Hỗn hợp
DSPN50ETFDSPAMC - DSPN50ETF
213.50 INR+0.54%8700.56Hỗn hợp
DSPNEWETFDSPAMC - DSPNEWETF
261.01 INR−0.09%4.96K0.23Hỗn hợp
DSPQ50ETFDSPAMC - DSPQ50ETF
199.85 INR+0.26%5.805K0.44Hỗn hợp
DSPSILVETFDSPAMC - DSPSILVETF
73.35 INR−0.49%410.845K1.64Hỗn hợp
EBBETF0425EDELAMC - EBBETF0425
1167.20 INR+0.02%5.211K0.75Hỗn hợp
EBBETF0430EDELAMC - EBBETF0430
1308.65 INR−0.03%8.387K0.63Hỗn hợp
EBBETF0431EDELAMC - EBBETF0431
1167.04 INR+0.05%5.904K0.90Hỗn hợp
EBBETF0433EDELAMC - EBBETF0433
1064.73 INR+0.16%1.583K0.60Hỗn hợp
ESGMIRAEAMC - MAESGETF
34.58 INR+0.70%20.704K0.31Hỗn hợp
GILT5YBEESRELCAPAMC - NETFGILT5Y
53.70 INR+0.09%336.937K0.81Hỗn hợp
GOLDBEESNIPPON INDIA MF
52.83 INR−0.21%4.074M0.91Hỗn hợp
GOLDETFMIRAEAMC - MAGOLDETF
62.44 INR−0.19%58.676K0.79Hỗn hợp
GOLDSHAREUTI ASSET MANAGEME
53.00 INR−0.47%119.316K1.23Hỗn hợp
HDFCBSE500HDFC MUTUAL FUND
29.46 INR+0.65%55.158K0.75Hỗn hợp
HDFCGOLDHDFC GOLD ETF
54.36 INR−0.35%445.037K0.59Hỗn hợp
HDFCGROWTHHDFCAMC - HDFCGROWTH
104.86 INR+0.70%1.422K0.53Hỗn hợp
HDFCLOWVOLHDFCAMC - HDFCLOWVOL
16.42 INR+0.61%14.713K0.44Hỗn hợp
HDFCMID150HDFC MUTUAL FUND
16.44 INR+0.24%145.57K1.33Hỗn hợp
HDFCMOMENTHDFCAMC - HDFCMOMENT
26.43 INR+0.61%19.684K0.47Hỗn hợp
HDFCNEXT50HDFCAMC - HDFCNEXT50
50.94 INR+1.60%12.953K1.63Hỗn hợp
HDFCNIF100HDFCAMC - HDFCNIF100
21.36 INR+0.66%13.073K0.53Hỗn hợp
HDFCNIFBANHDFCAMC - HDFCNIFBAN
474.90 INR−0.13%3.291K0.05Hỗn hợp
HDFCNIFITHDFCAMC - HDFCNIFIT
335.34 INR+2.14%5.993K1.25Hỗn hợp
HDFCNIFTYHDFCAMC - HDFCNIFTY
228.98 INR+0.60%135.761K2.88Hỗn hợp
HDFCPVTBANHDFCAMC - HDFCPVTBAN
245.27 INR−0.41%7.758K3.14Hỗn hợp
HDFCQUALHDFCAMC - HDFCQUAL
48.05 INR+0.42%2.113K0.33Hỗn hợp
HDFCSENSEXHDFCAMC - HDFCSENSEX
765.61 INR+0.45%4.533K1.11Hỗn hợp
HDFCSILVERHDFCAMC - HDFCSILVER
72.89 INR−1.02%174.857K0.89Hỗn hợp
HDFCSML250HDFC MUTUAL FUND
136.02 INR+0.18%118.591K0.78Hỗn hợp
HDFCVALUEHDFCAMC - HDFCVALUE
112.11 INR+0.48%15.935K4.04Hỗn hợp
HEALTHYBIRLASLAMC - HEALTHY
10.42 INR−0.57%200.204K0.77Hỗn hợp
HNGSNGBEESNIPPON INDIA MF
248.93 INR+1.19%119.741K0.83Hỗn hợp
ICICI10GSICICIPRAMC - ICICI10GS
220.10 INR0.00%250.26Hỗn hợp
ICICI500ICICI PRUDENTIAL A
31.25 INR+0.35%78.946K0.35Hỗn hợp
ICICI5GSECICICIPRAMC - ICICI5GSEC
54.34 INR+0.37%4760.19Hỗn hợp
ICICIALPLVICICIPRAMC - ICICIALPLV
228.55 INR+0.21%17.828K0.27Hỗn hợp
ICICIAUTOICICIPRAMC - ICICIAUTO
180.37 INR−0.27%8.993K0.63Hỗn hợp
ICICIB22ICICI PRUDENTIAL A
85.65 INR+0.85%901.37K1.53Hỗn hợp
ICICIBANKNICICI PRUDENTIAL BANK ETF
47.22 INR−0.36%174.439K0.12Hỗn hợp
ICICIBANKPICICI PRUDENTIAL A
242.51 INR−0.19%25.15K0.59Hỗn hợp
ICICICOMMOICICIPRAMC - ICICICOMMO
72.93 INR+0.52%73.143K1.13Hỗn hợp
ICICICONSUICICIPRAMC - ICICICONSU
93.94 INR+0.45%15.291K0.64Hỗn hợp
ICICIFINICICIPRAMC-ICICIFIN
22.48 INR+0.54%100.929K0.91Hỗn hợp
ICICIFMCGICICIPRAMC - ICICIFMCG
564.61 INR+1.02%6.788K0.47Hỗn hợp
ICICIGOLDICICI PRUDENTIAL A
54.36 INR−0.04%286.63K0.25Hỗn hợp
ICICIINFRAICICIPRAMC - ICICIINFRA
71.09 INR+0.37%32.812K0.38Hỗn hợp
ICICILIQICICI PRUDENTIAL A
999.99 INR0.00%831.778K1.09Hỗn hợp
ICICILOVOLICICI PRUDENTIAL A
176.53 INR−0.10%81.265K1.05Hỗn hợp
ICICIM150ICICIPRAMC - ICICIM150
167.45 INR−0.01%59.249K1.40Hỗn hợp
ICICIMCAPICICI PRUDENTIAL A
134.27 INR−0.31%7.612K0.32Hỗn hợp
ICICIMOM30ICICIPRAMC - ICICIMOM30
26.72 INR+0.45%163.537K0.93Hỗn hợp
ICICINF100ICICI PRUDENTIAL A
230.85 INR+0.62%16.535K1.79Hỗn hợp
ICICINIFTYICICI PRUDENTIAL A
229.64 INR+0.44%458.12K2.71Hỗn hợp
ICICINV20ICICI PRUDENTIAL A
121.93 INR+0.92%27.231K0.60Hỗn hợp
ICICINXT50ICICI PRUDENTIAL M
52.29 INR+1.40%63.456K0.56Hỗn hợp
ICICIPHARMICICIPRAMC - ICICIPHARM
104.10 INR−0.39%44.927K1.51Hỗn hợp
ICICISENSXICICI PRUDENTIAL A
776.53 INR+0.63%1.32K0.51Hỗn hợp
ICICISILVEICICIPRAMC - ICICISILVE
75.75 INR−0.82%197.348K0.53Hỗn hợp
ICICITECHICICIPRAMC - ICICITECH
34.90 INR+1.99%527.03K1.19Hỗn hợp
IDFNIFTYETBANDHAN AST MGT CO
224.56 INR+0.49%5230.46Hỗn hợp
INFRABEESNIPPON INDIA MF
719.79 INR+0.38%8.788K1.33Hỗn hợp
IVZINGOLDINVESCO MUTUAL FUN
5505.05 INR−0.72%460.16Hỗn hợp
IVZINNIFTYRELIGARE MUTUAL FD
2324.89 INR+0.03%81.03Hỗn hợp
JUNIORBEESNIPPON INDIA MF
537.38 INR+1.06%127.541K1.18Hỗn hợp
KOTAKBKETFKOTAK MAHINDRA MF
478.54 INR−0.28%8.454K0.05Hỗn hợp
KOTAKGOLDKOTAK MAHINDRA AST
53.12 INR−0.06%209.296K0.91Hỗn hợp
KOTAKNIFTYKOTAK MAHINDRA AST
224.43 INR+0.29%20.058K0.69Hỗn hợp
KOTAKNV20KOTAK MAHINDRA AST
123.98 INR+0.79%25.999K1.67Hỗn hợp
KOTAKPSUBKKOTAK MAHINDRA AST
540.76 INR+0.32%16.4K0.64Hỗn hợp
LICMFGOLDLIC MF - LIC GOLD ETF
5676.70 INR−0.78%1850.72Hỗn hợp
LICNETFGSCLIC MUTUAL FUND
24.24 INR+0.21%160.865K6.09Hỗn hợp
LICNETFN50LIC MUTUAL FUND
227.84 INR+1.04%4.825K0.38Hỗn hợp
LICNETFSENLIC MUTUAL FUND
764.31 INR+1.59%4230.39Hỗn hợp
LICNFNHGPLIC MUTUAL FUND
226.10 INR+1.12%4.085K1.77Hỗn hợp
LIQUIDBEESNIPPON INDIA MF
1000.00 INR+0.00%3.377M1.65Hỗn hợp
LIQUIDETFDSP BLACKROCK MUTU
999.99 INR0.00%405.834K0.81Hỗn hợp
LTGILTBEESNIP IND ETF LONGTERM GILT
24.60 INR+0.24%993.893K1.14Hỗn hợp
MAFANGMIRAEAMC - MAFANG
68.24 INR+1.29%516.82K0.87Hỗn hợp
MAHKTECHMIRAEAMC - MAHKTECH
13.67 INR+2.09%530.841K0.62Hỗn hợp
MAKEINDIAMIRAEAMC - MAMFGETF
106.58 INR+0.24%9.495K0.62Hỗn hợp
MASPTOP50MIRAEAMC - MASPTOP50
34.02 INR+0.09%309.724K0.89Hỗn hợp