Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ (Công nghiệp)

127
Cổ phiếu
572.553B
Giá trị vốn hóa thị trường
4.623M
Khối lượng
+0.90%
Thay đổi
+9.99%
Hiệu suất Tháng
−13.25%
Hiệu suất Năm
+7.72%
Hiệu suất YTD
          
ACHAL ACHAL INVESTMENTS LTD
0.360.00%0.00Bán678
ASHAI ASHIANA AGRO INDUSTRIES LTD.
0.293.57%0.01Bán1001.334M-0.093.00
ASHCAP ASHIRWAD CAPITAL LTD.
2.90-2.03%-0.06Sức bán mạnh100.445K
AXISGOLD AXIS MUTUAL FUND - AXIS GOLD E
3504.000.55%19.14Mua94
AXISGOLD AXIS MUTUAL FUND
3492.00-0.06%-2.20Mua478
AXISNIFTY AXIS MUTUAL FUND
1277.990.63%7.99Sức mua mạnh78
BANKBEES NIPPON INDIA MF
322.91-0.69%-2.25Bán163.727K
BANKBEES NIPPON INDIA ETF BANK BEES
322.88-0.66%-2.15Bán111
BENGALASM BENGAL & ASSAM COMPANY LTD.
1751.502.59%44.20Mua1.115K19.785B5.6810.00
BSLGOLDETF BIRLA SUN LIFE ASS
3661.000.03%1.00Mua83
BSLGOLDETF ADITYA BIRLA SUN LIFE MUTUAL F
3680.001.10%40.00Mua31
CPSEETF NIPPON INDIA MF
23.48-0.30%-0.07Mua1.508M
CPSEETF CPSE ETF
23.50-0.21%-0.05Mua259.191K
CSLFINANCE CSL FINANCE LIMITED
289.854.64%12.85Mua7.289K1.788B6.9341.84143.00
CUBIFIN CUBICAL FINANCIAL SERVICES LTD
0.95-5.00%-0.05Sức bán mạnh60161.911M23.630.048.00
EQ30 EDELWEISS MUTUAL F
340.15-2.98%-10.45Mua21
GOLDBEES NIPPON INDIA ETF GOLD BEES
34.99-0.06%-0.02Mua226.958K
GOLDBEES NIPPON INDIA MF
34.95-0.14%-0.05Mua820.973K
GOLDSHARE UTI MUTUAL FUND - UTI GOLD EXC
3550.91-0.12%-4.43Mua62
GOLDSHARE UTI ASSET MANAGEME
3548.85-0.22%-7.75Mua998
HBPOR HB PORTFOLIO LTD.
19.65-0.76%-0.15Mua6.021K211.517M6.735.00
HBSL HB STOCKHOLDINGS
7.60-5.00%-0.40Mua3.000K52.819M6.00
HBSTOCK HB STOCKHOLDINGS LTD.
7.404.08%0.29Mua82552.819M6.00
HDFCMFGETF HDFC ASSET MANAGEM
3583.050.09%3.25Mua830
HDFCMFGETF HDFC MUTUAL FUND - HDFC GOLD E
3581.640.03%1.14Mua149
HDFCNIFETF HDFC MUTUAL FUND
1299.61-0.07%-0.94Mua1.135K
HDFCNIFETF HDFC MUTUAL FUND
1294.04-0.79%-10.24Mua14
HDFCSENETF HDFC MUTUAL FUND
4392.00-0.72%-32.00Mua103
HNGSNGBEES NIPPON INDIA MF
369.830.84%3.09Sức mua mạnh195
HNGSNGBEES NIPPON INDIA ETF HANG SENG BEE
366.20-4.33%-16.57Mua5
ICICIB22 ICICI PRUDENTIAL MUTUAL FUND
34.41-0.49%-0.17Mua22.483K
ICICIB22 ICICI PRUDENTIAL A
34.34-0.87%-0.30Bán735.080K
ICICIBANKN ICICI PRUDENTIAL MUTUAL FUND
317.05-0.40%-1.26Bán29
ICICIBANKN ICICI PRUDENTIAL M
317.06-0.73%-2.34Bán685
ICICIBANKP ICICI PRUDENTIAL MUTUAL FUND
174.61-2.78%-4.99Bán12
ICICIBANKP ICICI PRUDENTIAL A
175.33-0.28%-0.50Bán1.150K
ICICIGOLD ICICI PRUDENTIAL A
36.050.56%0.20Mua40.488K
ICICIGOLD ICICI PRUDENTIAL GOLD ETF
35.970.59%0.21Mua3.640K
ICICILIQ ICICI PRUDENTIAL A
1000.000.00%0.01Sức mua mạnh9.448K
ICICILOVOL ICICI PRUDENTIAL NIFTY LOW VOL
94.852.21%2.05Mua2
ICICILOVOL ICICI PRUDENTIAL A
94.05-0.62%-0.59Mua440.726K
ICICIMCAP ICICI PRUDENTIAL A
68.760.29%0.20Mua10.188K
ICICIMCAP ICICI PRUDENTIAL MIDCAP SELECT
68.50-0.32%-0.22Mua119
ICICINF100 ICICI PRUDENTIAL A
133.360.18%0.24Mua1.136K
ICICINF100 ICICI PRUDENTIAL NIFTY 100 ETF
134.00-0.21%-0.28Mua7
ICICINIFTY ICICI PRUDENTIAL A
130.370.43%0.56Mua103.564K
ICICINIFTY ICICI PRUDENTIAL NIFTY ETF
130.160.24%0.31Mua1.993K
ICICINV20 ICICI PRUDENTIAL NV20 ETF
58.18-1.52%-0.90Mua6
ICICINV20 ICICI PRUDENTIAL A
58.71-0.09%-0.05Mua2.847K
ICICINXT50 ICICI PRUDENTIAL MUTUAL FUND
29.45-0.30%-0.09Mua35
ICICINXT50 ICICI PRUDENTIAL M
29.360.34%0.10Mua29.614K
ICICISENSX ICICI PRUDENTIAL SENSEX ETF
447.30-0.07%-0.31Mua984
ICICISENSX ICICI PRUDENTIAL A
445.600.15%0.65Mua85
IDBIGOLD IDBI MUTUAL FUND
3670.350.01%0.35Mua25
IDBIGOLD IDBI MUTUAL FUND - IDBI GOLD E
3799.993.95%144.31Sức mua mạnh4
IDFNIFTYET IDFC MUTUAL FUND
126.650.84%1.06Mua93
IDFSENSEXE IDFC MUTUAL FUND
398.004.46%17.00Mua20
IITL INDUSTRIAL INV TRU
63.554.95%3.00Mua1011.289B11000.00
IITL INDUSTRIAL INVESTMENT TRUST LT
57.15-4.99%-3.00Sức bán mạnh3031.289B11000.00
IVZINGOLD INVESCO MUTUAL FUN
3600.00-3.22%-119.90Mua10
IVZINGOLD INVESCO INDIA GOLD EXCHANGE TR
3699.992.78%99.99Mua1
JUNIORBEES NIPPON INDIA MF
301.410.19%0.58Mua150.590K
JUNIORBEES NIPPON INDIA ETF JUNIOR BEES
301.080.14%0.42Mua1.658K
KOTAKGOLD KOTAK MAHINDRA MUTUAL FUND - K
352.000.34%1.20Mua546
KOTAKGOLD KOTAK MAHINDRA ASS
351.35-0.00%-0.00Mua40.672K
KOTAKNIFTY KOTAK MAHINDRA ASS
128.090.20%0.25Mua6.392K
KOTAKNIFTY KOTAK MAHINDRA MUTUAL FUND - K
128.160.14%0.18Mua132
KOTAKPSUBK KOTAK MAHINDRA ASS
241.00-1.07%-2.61Sức bán mạnh4.720K
KOTAKPSUBK KOTAK MAHINDRA MUTUAL FUND - K
241.00-1.03%-2.50Bán1.458K
KTKSENSEX KOTAK MAHINDRA MUTUAL FUND
433.500.60%2.57Sức mua mạnh24
LICNETFSEN LIC MUTUAL FUND
510.00-0.94%-4.85Mua51
LICNETFSEN LIC MF EXCHNG TRADED FUND-SENS
523.150.00%0.00Mua5
LICNFNHGP LIC MUTUAL FUND
128.00-1.70%-2.21Mua2
LICNFNHGP LIC MF EXHNGE TRADED FUND NIFT
130.791.39%1.79Sức mua mạnh25
LIQUIDBEES NIPPON INDIA MUTUAL FUND
1000.010.00%0.00Sức mua mạnh19.794K
LIQUIDBEES NIPPON INDIA MF
1000.000.00%0.00Sức mua mạnh566.482K
LIQUIDETF DSP BLACKROCK MUTU
1000.000.00%0.01Sức mua mạnh9.677K
L_TFH L&T FINANCE HOLDIN
127.250.95%1.20Mua9.731M254.565B13.839.20
L_TFH L&T FINANCE HOLDINGS LTD.
127.250.99%1.25Mua665.583K254.565B13.839.20
M100 MOTILAL OSWAL AST
19.061.06%0.20Mua149.265K
M100 MOTILAL OSWAL MUTUAL FUND - MO
19.030.79%0.15Mua22.257K
M50 MOTILAL OSWAL FINA
120.85-0.21%-0.25Mua5.772K
M50 MOTILAL OSWAL MUTUAL FUND
121.05-0.26%-0.31Sức mua mạnh2.612K
MAN50ETF MIRAE ASSET GLOBAL
125.440.17%0.21Mua965
MAN50ETF MIRAE ASSET MUTUAL FUND
125.200.16%0.20Mua265
N100 MOTILAL OSWAL MOST SHARES NASD
640.450.98%6.24Mua695
N100 MOTILAL OSWAL FINA
641.501.05%6.69Mua110.926K
NAGREEKCAP NAGREEKA CAPITAL & INFRASTRUCT
7.904.36%0.33Mua399.661M-44.415.00
NAGREEKCAP NAGREEKA CAPITAL &
7.801.96%0.15Mua1.863K99.661M-44.415.00
NETFLTGILT NIPPON INDIA MF
20.180.05%0.01Theo dõi5.335K
NETFNIF100 NIPPON INDIA MF
127.72-0.22%-0.28Mua387
NETFNIF100 NIPPON INDIA ETF NIFTY 100
128.740.03%0.04Mua2
NETFNV20 NIPPON INDIA MF
59.800.00%0.00Mua2.400K
NETFSENSEX NIPPON INDIA ETF SENSEX
444.980.22%0.98Mua305
NETFSNX150 NIPPON INDIA ETF SENSEX NEXT 5
32.35-0.37%-0.12Bán973
NIFTYBEES NIPPON INDIA ETF NIFTY BEES
131.000.02%0.02Mua80.272K
NIFTYBEES NIPPON INDIA MF
131.190.21%0.28Mua394.076K
NIFTYEES EDELWEISS MUTUAL F
15502.00-2.37%-377.00Mua3
PILANIINVS PILANI INVESTMENT
1784.40-0.78%-14.00Mua5.690K14.107B6.105.00
PILANIINVS PILANI INVESTMENT AND INDUSTRI
1783.70-0.80%-14.30Mua5.522K14.107B6.105.00
PSUBNKBEES NIPPON INDIA MF
27.08-0.44%-0.12Bán17.855K
PSUBNKBEES NIPPON INDIA ETF PSU BANK BEES
26.88-1.10%-0.30Sức bán mạnh559
QGOLDHALF QUANTUM GOLD FUND
1743.000.00%0.00Mua954
QGOLDHALF QUANTUM GOLD FUND - EXCHANGE T
1742.00-0.06%-1.00Mua346
QNIFTY QUANTUM MUTUAL FD
1269.500.12%1.50Mua3
QNIFTY QUANTUM MUTUAL FUND - QUANTUM
1260.000.60%7.50Mua2
SBIGETS SBI MUTUAL FUND - SBI GOLD EXC
3588.070.16%5.56Mua83
SBISENSEX SBI MUTUAL FUND - SBI ETF SENS
445.900.25%1.10Mua260
SETF10GILT SBI MUTUAL FUND
183.63-3.86%-7.37Bán115
SETFBSE100 SBI MUTUAL FUND
128.500.30%0.38Mua100
SETFGOLD SBI MUTUAL FUND
3586.050.13%4.50Mua1.514K
SETFSN50 SBI MUTUAL FUND
327.550.21%0.68Mua55
SHARIABEES NIPPON INDIA ETF SHARIAH BEES
262.68-0.04%-0.10Mua10
SHARIABEES NIPPON INDIA MF
264.000.98%2.57Sức mua mạnh62
SITAENT SITA ENTERPRISES LTD.
14.884.94%0.70Bán30344.640M10.721.393.00
SUMMITSEC SUMMIT SECURITIES LTD.
467.25-1.17%-5.55Mua1.566K5.094B4.648.00
SUMMITSEC SUMMIT SECURITIES
470.40-1.86%-8.90Mua2.397K5.094B4.648.00
SXETF HDFC MUTUAL FUND
4397.81-0.50%-22.19Sức mua mạnh45
TCFCFINQ TCFC FINANCE LTD.
23.501.73%0.40Bán473246.330M7.583.108.00
UTINEXT50 UTI MUTUAL FUND
296.000.00%0.00Mua88
UTINEXT50 UTI ASSET MANAGEME
296.000.00%0.00Mua203
UTINIFTETF UTI MUTUAL FUND
1313.050.23%3.05Mua1.196K
UTINIFTETF UTI MUTUAL FUND
1310.000.08%1.00Mua2
UTISENSETF UTI MUTUAL FUND
444.750.38%1.67Sức mua mạnh237
UTISENSETF UTI MUTUAL FUND
445.091.16%5.09Sức mua mạnh1.484K
UTISXN50 UTI MUTUAL FUND
325.850.57%1.85Mua21
UTISXN50 UTI MUTUAL FUND
310.00-3.73%-12.00Bán4
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Pine Wizards Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Trung tâm Trợ giúp Giới thiệu bạn Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất