Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ (Công nghiệp)

70
Cổ phiếu
263.826B
Giá trị vốn hóa thị trường
15.769M
Khối lượng
+1.95%
Thay đổi
+9.24%
Hiệu suất Tháng
+69.24%
Hiệu suất Năm
+8.85%
Hiệu suất YTD
          
ABSLBANETF BIRLASLAMC - ABSLBANETF
390.761.93%7.39Sức mua mạnh366
ABSLNN50ET ADITYA BIRLA SUN L
450.751.22%5.45Sức mua mạnh729
AXISGOLD AXIS MUTUAL FUND
41.451.32%0.54Sức mua mạnh213.159K
AXISNIFTY AXIS MUTUAL FUND
192.771.48%2.82Sức mua mạnh5.395K
BANKBEES NIPPON INDIA MF
395.992.01%7.81Sức mua mạnh1.078M
BSLGOLDETF BIRLA SUN LIFE ASS
4361.151.36%58.35Sức mua mạnh488
BSLSENETFG BIRLASLAMC - BSLSENETFG
584.281.73%9.92225
CPSEETF NIPPON INDIA MF
32.060.69%0.22Sức mua mạnh5.301M
EBANK EDELWEISS MUTUAL F
3965.000.38%15.02Bán2
EBBETF0423 EDELAMC - EBBETF0423
1151.130.10%1.18Sức mua mạnh4.909K
EBBETF0430 EDELAMC - EBBETF0430
1184.080.14%1.63Mua18.127K
GOLDBEES NIPPON INDIA MF
41.521.47%0.60Sức mua mạnh5.940M
GOLDSHARE UTI ASSET MANAGEME
41.701.09%0.45Mua181.678K
HBANKETF HDFCAMC - HBANKETF
391.951.93%7.41Sức mua mạnh3.312K
HBSL HB STOCKHOLDINGS
39.05-2.01%-0.80Bán18.564K279.083M1.4327.927.00
HDFCMFGETF HDFC ASSET MANAGEM
42.561.48%0.62Sức mua mạnh2.979M
HDFCNIFETF HDFC ASSET MANAGEM
194.960.84%1.62Mua25.039K
HDFCSENETF HDFC ASSET MANAGEM
652.500.03%0.22Mua1.656K
HNGSNGBEES NIPPON INDIA MF
322.630.14%0.46Mua1.887K
ICICIALPLV ICICIPRAMC - ICICIALPLV
183.941.09%1.98Sức mua mạnh11.970K
ICICIB22 ICICI PRUDENTIAL A
48.251.30%0.62Sức mua mạnh2.517M
ICICIBANKN ICICI PRUDENTIAL BANK ETF
391.591.90%7.32Sức mua mạnh4.961K
ICICIBANKP ICICI PRUDENTIAL A
202.382.11%4.18Sức mua mạnh21.251K
ICICIGOLD ICICI PRUDENTIAL A
42.561.16%0.49Sức mua mạnh355.670K
ICICILIQ ICICI PRUDENTIAL A
999.990.00%0.00Mua14.877K
ICICILOVOL ICICI PRUDENTIAL A
146.250.14%0.21Mua191.794K
ICICIMCAP ICICI PRUDENTIAL A
110.68-0.13%-0.14Mua18.609K
ICICINF100 ICICI PRUDENTIAL A
200.830.87%1.74Sức mua mạnh7.289K
ICICINIFTY ICICI PRUDENTIAL A
196.000.78%1.52Sức mua mạnh165.074K
ICICINV20 ICICI PRUDENTIAL A
98.910.91%0.89Mua22.173K
ICICINXT50 ICICI PRUDENTIAL M
45.470.87%0.39Sức mua mạnh285.380K
ICICISENSX ICICI PRUDENTIAL A
664.991.05%6.89Sức mua mạnh2.608K
ICICITECH ICICIPRAMC - ICICITECH
362.731.15%4.11Mua396.872K
IDBIGOLD IDBI MUTUAL FUND
4414.901.66%72.05Sức mua mạnh337
IDFNIFTYET IDFC MUTUAL FUND
191.420.64%1.22Sức mua mạnh1.299K
INFRABEES NIPPON INDIA MF
547.101.04%5.63Sức mua mạnh8.633K
IVZINGOLD INVESCO MUTUAL FUN
4316.301.14%48.80Mua94
JUNIORBEES NIPPON INDIA MF
466.860.84%3.90Sức mua mạnh84.043K
KOTAKGOLD KOTAK MAHINDRA AST
41.781.31%0.54Sức mua mạnh259.975K
KOTAKNIFTY KOTAK MAHINDRA AST
192.420.46%0.89Sức mua mạnh42.473K
KOTAKPSUBK KOTAK MAHINDRA AST
266.311.51%3.95Sức mua mạnh114.126K
LICNETFN50 LIC MUTUAL FUND
193.680.83%1.59Sức mua mạnh654
LICNETFSEN LIC MUTUAL FUND
652.061.38%8.85Sức mua mạnh139
LICNFNHGP LIC MUTUAL FUND
183.141.42%2.57Mua324
LIQUIDBEES NIPPON INDIA MF
1000.000.00%0.01Mua952.586K
LIQUIDETF DSP BLACKROCK MUTU
1000.000.00%0.00Mua29.395K
L_TFH L&T FINANCE HOLDIN
94.352.11%1.95Sức mua mạnh17.867M232.822B20.694.4822532.00
MAN50ETF MIRAE AST GBL INV
188.470.92%1.72Sức mua mạnh84.238K
MANXT50 MIRAEAMC - MANXT50
445.420.82%3.64Sức mua mạnh5.702K
MOM100 MOTILAL OS MIDCAP100 ETF
34.932.71%0.92Sức mua mạnh241.261K
MOM50 MOTILAL OSWAL M50 ETF
181.500.90%1.62Sức mua mạnh607
MON100 MOTILAL OS NASDAQ100 ETF
110.151.48%1.61Mua533.655K
NAGREEKCAP NAGREEKA CAPITAL &
7.950.00%0.00Sức mua mạnh512104.581M48.740.165.00
NETFLTGILT NI IND ETF LONG TERM GILT
22.650.22%0.05Mua21.181K
NETFNIF100 NIPP INDIA ETF NIFTY 100
191.941.24%2.36Sức mua mạnh3.093K
NETFNV20 NIPPON INDIA ETF NV20
102.041.19%1.20Mua9.045K
NIFTYBEES NIPPON INDIA MF
197.110.79%1.55Sức mua mạnh1.438M
PILANIINVS PILANI INVESTMENT
2012.050.74%14.75Mua18.362K22.261B17.92111.474.00
PSUBNKBEES NIPPON INDIA MF
29.591.72%0.50Sức mua mạnh1.446M
QGOLDHALF QUANTUM GOLD FUND
2064.751.51%30.80Sức mua mạnh948
QNIFTY QUANTUM MUTUAL FD
1910.000.74%14.00Sức mua mạnh48
SETF10GILT SBI MUTUAL FUND
204.590.34%0.69Bán325
SETFGOLD SBI MUTUAL FUND
4249.501.26%52.85Sức mua mạnh16.281K
SHARIABEES NIPPON INDIA MF
452.630.13%0.57Mua2.847K
SUMMITSEC SUMMIT SECURITIES
766.150.92%7.00Mua3.910K8.358B46.6116.298.00
UTIBANKETF UTIAMC - UTIBANKETF
39.301.24%0.48Mua14.409K
UTINEXT50 UTI ASSET MANAGEME
46.260.70%0.32Mua10.264K
UTINIFTETF UTI MUTUAL FUND
1935.831.53%29.13Sức mua mạnh463
UTISENSETF UTI MUTUAL FUND
640.480.86%5.43Sức mua mạnh1.082K
UTISXN50 UTI MUTUAL FUND
52.190.87%0.45Mua1.055K
Tải thêm