Dịch vụ & Tư vấn CNTT (Công nghiệp)

134
Cổ phiếu
29802.266B
Giá trị vốn hóa thị trường
2.136M
Khối lượng
+1.37%
Tỷ suất Cổ tức
+0.25%
Thay đổi
+4.12%
Hiệu suất Tháng
+9.92%
Hiệu suất Năm
+13.46%
Hiệu suất YTD
          
3IINFOTECH 3I INFOTECH LTD
1.65-10.81%-0.20Bán3.820M2.667B4.170.402649.00
3IINFOTECH 3I INFOTECH LTD.
1.69-8.65%-0.16Bán676.712K2.667B4.170.402649.00
7TEC SAVEN TECHNOLOGIES LTD.
15.05-5.94%-0.95Sức bán mạnh4.085K163.729M6.502.31
8KMILES 8K MILES SOFTWARE
50.45-2.23%-1.15Bán108.410K1.540B0.8360.92
8KMILES 8K MILES SOFTWARE SERVICES LTD
50.50-2.32%-1.20Bán20.970K1.540B0.8360.92
ADSL ALLIED DIGITAL SER
13.902.58%0.35Mua42.655K697.857M5.192.682230.00
ADSL ALLIED DIGITAL SERVICES LTD.
13.22-4.06%-0.56Bán4.360K697.857M5.192.682230.00
AFFORDABLE AFFORDABLE ROBOTIC & AUTOMATIO
64.500.00%0.00Bán1.600K656.584M
AGCNET AGC NETWORKS LIMITED
124.55-1.89%-2.40Mua4.675K3.725B-24.35948.00
AGCNET AGC NETWORKS LTD
125.25-1.42%-1.80Mua16.920K3.725B-24.35948.00
AIRAN AIRAN LTD
17.55-0.85%-0.15Bán24.798K2.194B35.400.50
ALLSEC ALLSEC TECHNOLOGIES LTD.
260.95-0.93%-2.45Bán903.973B20.4212.772584.00
ALLSEC ALLSEC TECHNOLOGIE
260.70-1.04%-2.75Bán3.681K3.973B20.4212.772584.00
ASITCFIN ASIT C.MEHTA FINANCIAL SERVICE
43.450.00%0.00Mua11215.189M-10.21
ASMTEC ASM TECHNOLOGIES LTD.
89.75-0.06%-0.05Bán36448.750M6.3914.05543.00
ATHENAGLO ATHENA GLOBAL TECHNOLOGIES LIM
45.000.00%0.00Mua10511.137M-0.90
ATISHAY ATISHAY LIMITED
59.0010.28%5.50Mua468647.899M14.973.94
AVANCE AVANCE TECHNOLOGIES LTD.
0.190.00%0.00Bán5.000K37.656M
BARTRONICS BARTRONICS INDIA LTD.
2.360.00%0.00Bán2.815K86.825M130.00
BARTRONICS BARTRONICS INDIA L
2.554.08%0.10Bán32.912K86.825M130.00
BGLOBAL BHARATIYA GLOBAL INFOMEDIA LTD
0.982.08%0.02Bán7.200K15.051M4.540.2181.00
BGLOBAL BHARATIYA GLOBAL I
0.95-5.00%-0.05Bán3.656K15.051M4.540.2181.00
BODHTREE BODHTREE CONSULTING LIMITED
39.802.71%1.05Mua40.034K794.338M17.632.26
BSOFT BIRLASOFT LIMITED
61.453.98%2.35Bán53.747K16.649B7.018.9110431.00
BSOFT BIRLASOFT (INDIA)
61.454.24%2.50Bán708.910K16.649B7.018.9110431.00
CEREBRAINT CEREBRA INTEGRATED TECHNOLOGIE
23.806.25%1.40Mua212.699K2.830B-0.49123.00
CEREBRAINT CEREBRA INTEGRATED
23.354.24%0.95Mua862.069K2.830B-0.49123.00
CESCVENT CESC VENTURES LTD
348.95-2.87%-10.30Bán48.020K9.251B22.5715.4672.00
CESCVENTURE CESC VENTURES LIMITED
349.80-2.73%-9.80Bán2.332K9.251B22.5715.4672.00
CIGNITI CIGNITI TECHNOLOGIES LTD.
260.20-2.22%-5.90Bán5637.265B5.3449.671626.00
CIGNITITEC CIGNITI TECHNOLOGI
262.60-0.25%-0.65Bán41.508K7.265B5.3449.671626.00
COSYN COSYN LIMITED
24.15-4.92%-1.25Sức bán mạnh876181.125M
CTE CAMBRIDGE TECHNOLOGY ENTERPRIS
28.457.36%1.95Bán2.315K541.979M3.049.35500.00
CTE CAMBRIDGE TECH ENT
28.405.58%1.50Bán22.658K541.979M3.049.35500.00
CYBERTECH CYBERTECH SYSTEMS
44.60-1.98%-0.90Bán23.623K1.227B9.594.68432.00
CYBERTECH CYBERTECH SYSTEMS AND SOFTWARE
45.950.88%0.40Bán1.274K1.227B9.594.68432.00
CYIENT CYIENT LIMITED
439.00-0.23%-1.00Bán1.235K48.321B10.1443.3615085.00
CYIENT CYIENT LIMITED
439.40-0.27%-1.20Bán141.096K48.321B10.1443.3615085.00
DANLAW DANLAW TECHNOLOGIES INDIA LTD.
75.000.00%0.00Bán21278.062M-2.6799.00
DATAMATICS DATAMATICS GLOBAL SERVICES LTD
65.200.31%0.20Bán12.447K3.855B5.1812.765159.00
DATAMATICS DATAMATICS GLOBAL
65.400.54%0.35Bán41.763K3.855B5.1812.765159.00
DCMFINSERV DCM FINANCIAL SERVICES LTD.
0.73-3.95%-0.03Sức bán mạnh10024.338M-1.8413.00
DSSL DYNACONS SYSTEMS & SOLUTIONS L
24.25-3.39%-0.85Sức bán mạnh590223.365M4.145.89
DSSL DYNACONS SYS SOLUT
24.35-2.40%-0.60Sức bán mạnh2.845K223.365M4.145.89
DUCON DUCON INFRATECHNOL
5.05-1.94%-0.10Bán33.261K528.609M13.320.39
DUCON DUCON INFRATECHNOLOGIES LTD
5.171.17%0.06Bán2.279K528.609M13.320.39
EXCEL EXCEL REALTY N INF
0.905.88%0.05Bán42.132K84.642M1.00
EXCEL EXCEL REALTY N INFRA LTD.
0.95-2.06%-0.02Bán1.842M84.642M1.00
EXPLEOSOL EXPLEO SOLUTIONS
247.40-3.40%-8.70Bán22.896K2.536B7.6932.16962.00
EXPLEOSOL EXPLEO SOLUTIONS LIMITED
249.25-3.20%-8.25Bán7402.536B7.6932.16962.00
FCSSOFT FCS SOFTWARE SOLUT
0.3020.00%0.05Bán701.992K512.866M-0.96981.00
FCSSOFT FCS SOFTWARE SOLUTIONS LTD.
0.29-3.33%-0.01Bán37.203K512.866M-0.96981.00
FIVECORE FIVE CORE EXIM LIMITED
0.72-4.00%-0.03Bán33.021K46.872M3.160.231542.00
GENESYS GENESYS INTL
79.450.32%0.25Sức bán mạnh9.212K2.473B1366.00
GENESYS GENESYS INTERNATIONAL CORPORAT
79.750.44%0.35Sức bán mạnh1.014K2.473B1366.00
GOLDTECH GOLDSTONE TECHNOLOGIES LTD.
10.51-2.41%-0.26Bán302196.273M-0.47413.00
GOLDTECH GOLDSTONE TECHNO
10.45-4.57%-0.50Bán7.530K196.273M-0.47413.00
HCLTECH HCL TECHNOLOGIES
1087.000.75%8.10Sức mua mạnh1.660M1474.367B14.7273.92143900.00
HCLTECH HCL TECHNOLOGIES LTD.
1086.650.76%8.20Sức mua mạnh26.016K1474.367B14.7273.92143900.00
HEXAWARE HEXAWARE TECH
386.302.14%8.10Mua1.114M115.122B19.9419.6816205.00
HEXAWARE HEXAWARE TECHNOLOGIES LTD.
385.902.13%8.05Mua82.246K115.122B19.9419.6816205.00
INDOCITY INDO-CITY INFOTECH LTD.
3.924.26%0.16Mua140.768M
INFY INFOSYS LTD
802.200.82%6.50Mua6.895M3408.689B22.3435.96229029.00
INSPIRISYS INSPIRISYS SOLUTIO
41.553.23%1.30Bán3221.646B1722.00
INSPIRISYS INSPIRISYS SOLUTIONS LIMITED
41.40-3.72%-1.60Bán141.646B1722.00
INTELSOFT INTEGRA TELECOMMUNICATION & SO
12.341.98%0.24Mua25130.310M-0.07
IZMO IZMO LIMITED
25.65-1.91%-0.50Bán1.627K335.174M5.734.48203.00
IZMO IZMO LIMITED
25.95-2.26%-0.60Bán2.007K335.174M5.734.48203.00
JETKINGQ JETKING INFOTRAIN LTD.
32.100.00%0.00Bán1.210K189.631M8.183.93148.00
KELLTONTEC KELLTON TECH SOLUTIONS LTD.
16.20-4.42%-0.75Bán114.394K1.566B2.097.811260.00
KELLTONTEC KELLTON TECH SOLU
16.25-4.97%-0.85Bán251.239K1.566B2.097.811260.00
LTI LARSEN AND TOUBRO
1600.300.15%2.40Mua66.674K278.031B18.5587.1825000.00
LTI LARSEN & TOUBRO INFOTECH LIMIT
1603.100.62%9.80Mua32.843K278.031B18.5587.1825000.00
MASTEK MASTEK LTD.
324.503.43%10.75Bán2.683K7.786B7.9243.342069.00
MASTEK MASTEK
324.253.50%10.95Bán18.958K7.786B7.9243.342069.00
MCLOUD MAGELLANIC CLOUD LIMITED
29.250.52%0.15Bán164.498K736.132M9.363.13
MINDTREE MINDTREE LTD
709.052.27%15.75Bán536.201K116.689B16.9441.9420204.00
MINDTREE MINDTREE LTD.
708.702.25%15.60Bán29.456K116.689B16.9441.9420204.00
MPHASIS MPHASIS LTD.
982.201.48%14.30Sức mua mạnh9.398K183.096B17.4356.9118612.00
MPHASIS MPHASIS LTD
982.751.86%17.90Sức mua mạnh109.796K183.096B17.4356.9118612.00
NETTLINX NETTLINX LTD.
19.753.40%0.65Bán2.083K226.400M5.793.4180.00
NIITLTD NIIT LTD.
88.300.74%0.65Bán20.672K14.805B1.2969.222565.00
NIITLTD NIIT
88.200.68%0.60Bán183.603K14.805B1.2969.222565.00
NIITTECH NIIT TECHNOLOGIES
1376.451.16%15.75Mua326.476K85.121B21.1865.699423.00
NIITTECH NIIT TECHNOLOGIES LTD.
1375.551.11%15.10Mua17.832K85.121B21.1865.699423.00
ONEPOINT ONE POINT ONE SOLU
15.701.29%0.20Bán6.054K393.674M
PALRED PALRED TECHNOLOGIES LIMITED
19.45-4.19%-0.85Bán1.853K194.165M-10.591425.00
PALREDTEC PALRED TECHNOLOGIE
19.95-5.00%-1.05Bán858194.165M-10.591425.00
PCS PCS TECHNOLOGY LTD.
6.22-0.48%-0.03Bán15130.313M
PERSISTENT PERSISTENT SYSTEMS
541.10-5.29%-30.20Bán133.440K40.511B12.3843.717679.00
PERSISTENT PERSISTENT SYSTEMS LTD.
540.05-5.16%-29.40Bán5.260K40.511B12.3843.717679.00
QUICKHEAL QUICK HEAL TECHNOL
105.250.62%0.65Bán98.159K6.757B1037.00
QUICKHEAL QUICK HEAL TECHNOLOGIES LIMITE
105.200.62%0.65Bán7.249K6.757B1037.00
QUINTEGRA QUINTEGRA SOLUTIONS LTD.
0.62-4.62%-0.03Mua1.800K9.385M-0.02920.00
QUINTEGRA QUINTEGRA SOLUTION
0.3516.67%0.05Bán2.590K9.385M-0.02920.00
ROLTA ROLTA INDIA LTD.
6.01-3.99%-0.25Mua57.346K1.004B-228.521380.00
ROLTA ROLTA INDIA
6.05-2.42%-0.15Mua206.479K1.004B-228.521380.00
RSYSTEMINT R SYSTEMS INTERNATIONAL LTD.
39.80-3.28%-1.35Sức bán mạnh3.429K4.818B7.855.111985.00
RSYSTEMS R SYSTEMS INTERNAT
40.05-1.48%-0.60Sức bán mạnh5.076K4.818B7.855.111985.00
SAKSOFT SAKSOFT LTD.
259.604.76%11.80Bán1.095K2.589B7.0139.231168.00
SAKSOFT SAKSOFT LTD
260.405.38%13.30Bán16.000K2.589B7.0139.231168.00
SANKHYAIN SANKHYA INFOTECH LTD.
13.10-1.87%-0.25Bán137191.221M
SASKEN SASKEN TECHNOLOGIES LIMITED
485.450.10%0.50Bán1.406K8.351B9.7350.171677.00
SASKEN SASKEN TECHNOLOGIE
488.050.66%3.20Bán3.403K8.351B9.7350.171677.00
SOFTSOL SOFTSOL INDIA LTD.
24.750.00%0.00Bán400416.357M
SONATSOFTW SONATA SOFTWARE LTD.
314.35-0.32%-1.00Bán1.826K32.803B12.9224.903606.00
SONATSOFTW SONATA SOFTWARE
315.750.22%0.70Bán68.284K32.803B12.9224.903606.00
STARCOM STARCOM INFORMATION TECHNOLOGY
65.000.00%0.00Bán10325.039M270.830.24
TAKE TAKE SOLUTIONS LTD.
99.95-2.01%-2.05Bán5.821K14.821B8.6911.5733.00
TAKE TAKE SOLUTIONS
100.15-1.86%-1.90Bán82.520K14.821B8.6911.5733.00
TCS TATA CONSULTANCY SERVICES LTD.
2247.551.47%32.65Sức mua mạnh83.246K8434.235B26.2785.57436641.00
TCS TATA CONSULTANCY S
2247.701.43%31.70Sức mua mạnh2.826M8434.235B26.2785.57436641.00
TECHM TECH MAHINDRA LTD.
683.200.06%0.40Mua146.893K659.609B14.0349.4087080.00
TECHM TECH MAHINDRA
683.850.16%1.10Mua7.015M659.609B14.0349.4087080.00
TERASOFT TERA SOFTWARE LTD.
26.704.91%1.25Sức bán mạnh4.500K333.441M9.042.951100.00
TERASOFT TERA SOFTWARE
26.654.92%1.25Sức bán mạnh35.325K333.441M9.042.951100.00
TRIGYN TRIGYN TECHNOLOGIES LTD.
45.10-2.17%-1.00Sức bán mạnh19.435K1.392B2.7016.921192.00
TRIGYN TRIGYN TECHNOLOGIE
45.20-1.20%-0.55Sức bán mạnh75.207K1.392B2.7016.921192.00
VAKRANGEE VAKRANGEE LIMITED
26.459.07%2.20Bán1.233M28.021B139.210.191809.00
VAKRANGEE VAKRANGEE LTD
26.459.30%2.25Bán6.235M28.021B139.210.191809.00
VAMA VAMA INDUSTRIES LTD.
11.433.81%0.42Bán824600.532M-0.30107.00
VEDAVAAG VEDAVAAG SYSTEMS LTD.
22.30-0.89%-0.20Mua6.479K511.228M4.894.56
VISESHINFO VISESH INFOTECNICS LTD.
0.190.00%0.00Bán5.510K377.444M-0.02316.00
VISESHINFO VISESH INFOTECNICS
0.10100.00%0.05Mua896.473K377.444M-0.02316.00
WEPSOLN WEP SOLUTIONS LTD.
14.100.00%0.00Bán8.780K369.551M-1.25
WIPRO WIPRO LTD.
251.35-0.26%-0.65Bán314.636K1510.806B16.3415.43170000.00
WIPRO WIPRO
251.40-0.26%-0.65Bán4.897M1510.806B16.3415.43170000.00
XCHANGING XCHANGING SOLUTIONS LTD.
50.500.70%0.35Mua3005.604B217.00
XCHANGING XCHANGING SOLUTION
50.300.60%0.30Mua2.292K5.604B217.00
XELPMOC XELPMOC DESIGN AND TECH LIMITE
59.00-3.28%-2.00Sức bán mạnh9803.816M-3.19
XELPMOC XELPMOC DESIGN AND
58.65-3.22%-1.95Sức bán mạnh14.059K803.816M-3.19
ZENSARTECH ZENSAR TECHNOLOGIES LTD.
224.904.31%9.30Mua1.634K50.711B16.4213.946964.00
ZENSARTECH ZENSAR TECHNOLOGIE
225.154.62%9.95Mua30.351K50.711B16.4213.946964.00
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất