Dịch vụ & Tư vấn CNTT (Công nghiệp)

146
Cổ phiếu
30559.437B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.063M
Khối lượng
+1.31%
Tỷ suất Cổ tức
−0.10%
Thay đổi
+6.70%
Hiệu suất Tháng
+20.44%
Hiệu suất Năm
+15.62%
Hiệu suất YTD
          
3IINFOTECH 3I INFOTECH LTD.
3.220.31%0.01Bán70.272K5.173B7.520.432649.00
3IINFOTECH 3I INFOTECH LTD
3.251.56%0.05Bán163.738K5.173B7.520.432649.00
7TEC SAVEN TECHNOLOGIES LTD.
16.200.62%0.10Bán40175.148M7.112.26
8KMILES 8K MILES SOFTWARE
84.654.96%4.00Bán17.894K2.461B1.3260.92
8KMILES 8K MILES SOFTWARE SERVICES LTD
84.854.95%4.00Bán12.062K2.461B1.3260.92
ADSL ALLIED DIGITAL SERVICES LTD.
15.150.66%0.10Bán250750.573M5.582.682230.00
ADSL ALLIED DIGITAL SER
15.000.33%0.05Bán10.070K750.573M5.582.682230.00
AFFORDABLE AFFORDABLE ROBOTIC & AUTOMATIO
93.00-3.12%-3.00Bán3.200K977.242M
AGCNET AGC NETWORKS LIMITED
110.00-0.90%-1.00Mua1.407K3.258B-26.88948.00
AGCNET AGC NETWORKS LTD
110.000.41%0.45Mua103.258B-26.88948.00
AIRAN AIRAN LTD
27.00-1.82%-0.50Sức bán mạnh4.541K3.438B
ALLSEC ALLSEC TECHNOLOGIE
315.50-0.25%-0.80Mua6.289K4.820B30.7810.282584.00
ALLSEC ALLSEC TECHNOLOGIES LTD.
319.001.22%3.85Mua8934.820B30.7810.282584.00
ASITCFIN ASIT C.MEHTA FINANCIAL SERVICE
27.004.85%1.25Mua189127.528M-10.21
ASMTEC ASM TECHNOLOGIES LTD.
102.00-3.95%-4.20Sức bán mạnh3.662K531.000M7.5614.05543.00
ATHENAGLO ATHENA GLOBAL TECHNOLOGIES LIM
41.750.00%0.00Sức mua mạnh350474.222M-0.90
ATISHAY ATISHAY LIMITED
61.305.06%2.95Bán241640.761M15.233.83
AVANCE AVANCE TECHNOLOGIES LTD.
0.190.00%0.00Bán4.500K37.656M
BARTRONICS BARTRONICS INDIA L
3.604.35%0.15Bán1.275K117.469M130.00
BARTRONICS BARTRONICS INDIA LTD.
3.581.99%0.07Bán425117.469M130.00
BGLOBAL BHARATIYA GLOBAL I
2.00-4.76%-0.10Sức bán mạnh80233.271M10.030.2181.00
BGLOBAL BHARATIYA GLOBAL INFOMEDIA LTD
2.22-4.72%-0.11Sức bán mạnh90033.271M10.030.2181.00
BLSINFOTE BLS INFOTECH LTD.
0.190.00%0.00Bán083.162M-0.00
BODHTREE BODHTREE CONSULTING LIMITED
36.50-0.41%-0.15Mua1.511K731.469M16.232.26
BSOFT BIRLASOFT (INDIA)
88.80-2.36%-2.15Bán418.940K24.472B8.1811.3910050.00
BSOFT BIRLASOFT LIMITED
88.80-2.26%-2.05Bán18.408K24.472B8.1811.3910050.00
CATECH CAT TECHNOLOGIES LTD.
0.710.00%0.00Mua156.400M
CEREBRAINT CEREBRA INTEGRATED TECHNOLOGIE
23.20-0.43%-0.10Sức bán mạnh26.315K2.848B289.940.08123.00
CEREBRAINT CEREBRA INTEGRATED
23.00-2.13%-0.50Sức bán mạnh38.278K2.848B289.940.08123.00
CESCVENT CESC VENTURES LTD
428.900.23%1.00Bán6.905K11.344B17.7124.17
CESCVENTURE CESC VENTURES LIMITED
426.75-0.27%-1.15Bán1011.344B17.7124.17
CIGNITI CIGNITI TECHNOLOGIES LTD.
311.500.73%2.25Bán5878.547B5.8253.641626.00
CIGNITITEC CIGNITI TECHNOLOGI
311.500.83%2.55Bán3968.547B5.8253.641626.00
CLIOINFO CLIO INFOTECH LTD.
1.980.00%0.00Bán021.802M
COMPUPN COMPUTER POINT LTD.
1.060.00%0.00Mua031.801M165.370.01
COSYN COSYN LIMITED
31.202.80%0.85Bán348227.625M3.428.86
CRAZYINF CRAZY INFOTECH LTD.
0.190.00%0.00Bán012.707M-0.01
CRESSAN CRESSANDA SOLUTIONS LTD.
0.200.00%0.00Mua1.001K60.715M-0.00
CTE CAMBRIDGE TECH ENT
33.453.24%1.05Sức bán mạnh229636.045M3.379.60500.00
CTE CAMBRIDGE TECHNOLOGY ENTERPRIS
32.752.02%0.65Bán1.443K636.045M3.379.60500.00
CYBERTECH CYBERTECH SYSTEMS
40.150.38%0.15Bán1.184K1.101B10.813.72432.00
CYBERTECH CYBERTECH SYSTEMS AND SOFTWARE
40.00-4.31%-1.80Sức bán mạnh2.331K1.101B10.813.72432.00
CYIENT CYIENT LIMITED
553.75-1.08%-6.05Bán14.139K61.534B13.2042.4414762.00
CYIENT CYIENT LIMITED
553.00-0.48%-2.65Bán11161.534B13.2042.4414762.00
DANLAW DANLAW TECHNOLOGIES INDIA LTD.
82.102.69%2.15Bán3.204K296.414M-2.4699.00
DATAMATICS DATAMATICS GLOBAL
94.500.59%0.55Bán18.393K5.538B7.1613.172913.00
DATAMATICS DATAMATICS GLOBAL SERVICES LTD
94.600.69%0.65Bán13.710K5.538B7.1613.172913.00
DCMFINSERV DCM FINANCIAL SERV
1.000.00%0.00Bán122.125M-0.5913.00
DCMFINSERV DCM FINANCIAL SERVICES LTD.
0.92-0.00%-0.00Mua55022.125M-0.5913.00
DIAMOND DIAMOND INFOSYSTEMS LTD.
0.720.00%0.00Bán0289.440M-0.01
DSSL DYNACONS SYSTEMS & SOLUTIONS L
29.500.00%0.00Bán425264.185M4.895.89
DSSL DYNACONS SYS SOLUT
28.850.17%0.05Bán1.133K264.185M4.895.89
DUCON DUCON INFRATECHNOLOGIES LTD
8.20-4.65%-0.40Bán24.680K900.206M14.340.61
DUCON DUCON INFRATECHNOL
8.15-5.23%-0.45Bán553.477K900.206M14.340.61
EMPOWER EMPOWER INDIA LTD.
0.190.00%0.00Bán500221.122M
EXCEL EXCEL REALTY N INF
1.353.85%0.05Mua45.944K145.458M0.281.00
EXCEL EXCEL REALTY N INFRA LTD.
1.265.00%0.06Mua5.100K145.458M0.281.00
EXPLEOSOL EXPLEO SOLUTIONS
415.950.50%2.05Bán1.144K4.434B12.2533.791012.00
EXPLEOSOL EXPLEO SOLUTIONS LIMITED
414.000.52%2.15Bán1214.434B12.2533.791012.00
FCSSOFT FCS SOFTWARE SOLUT
0.2033.33%0.05Bán408.326K431.918M-0.96981.00
FCSSOFT FCS SOFTWARE SOLUTIONS LTD.
0.200.00%0.00Sức bán mạnh206.474K431.918M-0.96981.00
FIVECORE FIVE CORE EXIM LIMITED
1.03-1.90%-0.02Bán27068.355M4.610.231542.00
GENESYS GENESYS INTERNATIONAL CORPORAT
83.951.27%1.05Bán2182.601B9.658.961366.00
GENESYS GENESYS INTL
83.05-0.66%-0.55Sức bán mạnh2.736K2.601B9.658.961366.00
GOLDTECH GOLDSTONE TECHNO
9.404.44%0.40Bán4.512K169.039M-0.47413.00
GOLDTECH GOLDSTONE TECHNOLOGIES LTD.
9.490.42%0.04Bán178169.039M-0.47413.00
HCLTECH HCL TECHNOLOGIES
1067.30-0.98%-10.60Bán338.326K1500.702B14.7972.94137965.00
HCLTECH HCL TECHNOLOGIES LTD.
1067.00-1.07%-11.55Bán3.855K1500.702B14.7972.94137965.00
HEXAWARE HEXAWARE TECH
393.10-0.28%-1.10Mua577.395K117.355B20.2719.7716205.00
HEXAWARE HEXAWARE TECHNOLOGIES LTD.
393.10-0.32%-1.25Mua36.898K117.355B20.2719.7716205.00
INDOCITY INDO-CITY INFOTECH LTD.
3.700.00%0.00Bán1038.480M
INFY INFOSYS LTD
741.60-0.52%-3.90Mua1.265M3197.378B21.0635.44228123.00
INSPIRISYS INSPIRISYS SOLUTIO
47.003.07%1.40Bán351.550B-11.711722.00
INSPIRISYS INSPIRISYS SOLUTIONS LIMITED
45.500.11%0.05Sức bán mạnh1271.550B-11.711722.00
INTELSOFT INTEGRA TELECOMMUNICATION & SO
9.450.00%0.00Bán099.792M-0.07
IZMO IZMO LIMITED
46.551.64%0.75Sức bán mạnh568593.903M8.665.25203.00
IZMO IZMO LIMITED
46.151.54%0.70Sức bán mạnh13.180K593.903M8.665.25203.00
JETKINGQ JETKING INFOTRAIN LTD.
36.65-0.41%-0.15Mua24217.396M9.373.93148.00
KELLTONTEC KELLTON TECH SOLUTIONS LTD.
28.502.89%0.80Bán68.050K2.660B3.497.941260.00
KELLTONTEC KELLTON TECH SOLU
28.402.90%0.80Bán176.766K2.660B3.497.941260.00
LTI LARSEN & TOUBRO INFOTECH LIMIT
1725.000.70%12.00Bán699297.093B19.8187.6726414.00
LTI LARSEN AND TOUBRO
1726.450.83%14.20Bán20.672K297.093B19.8187.6726414.00
MASTEK MASTEK LTD.
477.001.65%7.75Mua5.941K11.247B11.6842.712058.00
MASTEK MASTEK
471.700.54%2.55Bán2.296K11.247B11.6842.712058.00
MCLOUD MAGELLANIC CLOUD LIMITED
30.400.50%0.15Bán30.045K761.300M9.683.13
MINDTREE MINDTREE LTD.
948.90-1.63%-15.70Bán23.326K158.552B21.0345.9417723.00
MINDTREE MINDTREE LTD
949.95-1.47%-14.15Bán317.204K158.552B21.0345.9417723.00
MPHASIS MPHASIS LTD.
960.45-0.21%-2.05Bán858179.385B17.3556.07
MPHASIS MPHASIS LTD
960.00-0.34%-3.30Bán8.379K179.385B17.3556.07
NETTLINX NETTLINX LTD.
36.00-0.96%-0.35Mua4.204K416.691M13.062.7880.00
NIITLTD NIIT
103.800.39%0.40Bán40.430K17.321B20.125.182579.00
NIITLTD NIIT LTD.
103.700.29%0.30Bán3.260K17.321B20.125.182579.00
NIITTECH NIIT TECHNOLOGIES LTD.
1323.150.13%1.75Sức mua mạnh2.023K81.618B20.3965.479423.00
NIITTECH NIIT TECHNOLOGIES
1322.700.22%2.90Sức mua mạnh191.762K81.618B20.3965.479423.00
OCTAWARE OCTAWARE TECHNOLOGIES LIMITED
100.500.00%0.00Mua1.600K360.852M61.951.62
ONEPOINT ONE POINT ONE SOLU
30.501.84%0.55Bán12.054K750.989M
PALRED PALRED TECHNOLOGIES LIMITED
29.005.45%1.50Bán720268.132M-10.591425.00
PALREDTEC PALRED TECHNOLOGIE
27.55-1.61%-0.45Sức bán mạnh7.610K268.132M-10.591425.00
PCS PCS TECHNOLOGY LTD.
4.85-4.90%-0.25Bán130106.848M
PERSISTENT PERSISTENT SYSTEMS
621.15-1.14%-7.15Mua10.621K47.458B14.2843.997169.00
QUICKHEAL QUICK HEAL TECHNOL
160.50-0.56%-0.90Bán28.966K11.389B17.249.371114.00
QUICKHEAL QUICK HEAL TECHNOLOGIES LIMITE
160.70-0.53%-0.85Bán16.964K11.389B17.249.371114.00
QUINTEGRA QUINTEGRA SOLUTION
0.955.56%0.05Mua4.100K24.132M-0.04920.00
QUINTEGRA QUINTEGRA SOLUTIONS LTD.
0.360.00%0.00Mua024.132M-0.04920.00
ROLTA ROLTA INDIA LTD.
5.13-2.47%-0.13Sức bán mạnh12.941K1.042B-83.231380.00
ROLTA ROLTA INDIA
5.20-0.95%-0.05Bán53.263K1.042B-83.231380.00
RSYSTEMINT R SYSTEMS INTERNATIONAL LTD.
40.252.55%1.00Bán2.050K4.722B8.074.871985.00
RSYSTEMS R SYSTEMS INTERNAT
39.901.66%0.65Bán5.555K4.722B8.074.871985.00
SAKSOFT SAKSOFT LTD
334.801.32%4.35Mua3.239K3.285B9.5336.66781.00
SAKSOFT SAKSOFT LTD.
336.501.85%6.10Mua2503.285B9.5336.66781.00
SANKHYAIN SANKHYA INFOTECH LTD.
28.40-1.90%-0.55Bán212380.554M
SASKEN SASKEN TECHNOLOGIE
717.25-0.34%-2.45Mua1.000K12.314B13.6052.931867.00
SASKEN SASKEN TECHNOLOGIES LIMITED
718.00-0.46%-3.30Mua5012.314B13.6052.931867.00
SHREETULSI SHREE TULSI ONLINE.COM LTD.
2.330.00%0.00Bán054.435M-2.58
SKUMAR S KUMARS.COM LTD.
1.680.00%0.00Mua048.090M
SOFTSOL SOFTSOL INDIA LTD.
29.400.00%0.00Bán354494.582M
SONATSOFTW SONATA SOFTWARE
352.751.05%3.65Mua17.486K36.257B15.2022.993090.00
SONATSOFTW SONATA SOFTWARE LTD.
352.350.80%2.80Mua79236.257B15.2022.993090.00
STARCOM STARCOM INFORMATION TECHNOLOGY
109.000.00%0.00Bán500545.065M375.860.29
TAKE TAKE SOLUTIONS
124.650.65%0.80Bán9.192K18.099B10.2412.1428.00
TAKE TAKE SOLUTIONS LTD.
124.500.40%0.50Bán14418.099B10.2412.1428.00
TCS TATA CONSULTANCY S
2261.85-0.60%-13.65Sức mua mạnh481.109K8538.551B27.3983.08424285.00
TCS TATA CONSULTANCY SERVICES LTD.
2262.10-0.57%-12.90Mua20.423K8538.551B27.3983.08424285.00
TECHM TECH MAHINDRA
723.15-0.70%-5.10Sức bán mạnh570.979K702.221B15.1648.4378304.00
TECHM TECH MAHINDRA LTD.
723.75-0.70%-5.10Sức bán mạnh12.345K702.221B15.1648.4378304.00
TECHNVISN TECHNVISION VENTURES LTD.
131.45-5.43%-7.55Bán105872.225M-60.34
TERASOFT TERA SOFTWARE LTD.
35.80-0.28%-0.10Bán1.625K453.555M12.302.951100.00
TERASOFT TERA SOFTWARE
35.50-2.07%-0.75Bán1.950K453.555M12.302.951100.00
TRIGYN TRIGYN TECHNOLOGIES LTD.
56.904.40%2.40Sức bán mạnh1.562K1.686B3.4616.071192.00
TRIGYN TRIGYN TECHNOLOGIE
56.603.38%1.85Sức bán mạnh9.722K1.686B3.4616.071192.00
TRITON TRITON CORP.LTD.
0.190.00%0.00Bán4.200K37.979M-0.501.00
VAKRANGEE VAKRANGEE LIMITED
35.90-0.42%-0.15Bán534.992K38.403B151.040.241809.00
VAKRANGEE VAKRANGEE LTD
35.95-0.83%-0.30Bán2.291M38.403B151.040.241809.00
VAMA VAMA INDUSTRIES LTD.
9.607.87%0.70Mua1.061K467.606M-0.30107.00
VEDAVAAG VEDAVAAG SYSTEMS LTD.
23.502.40%0.55Bán354526.129M5.034.56
VISESHINFO VISESH INFOTECNICS LTD.
0.190.00%0.00Bán1.311K377.444M-0.03316.00
VISESHINFO VISESH INFOTECNICS
0.05-50.00%-0.05Bán1.279M377.444M-0.03316.00
WEPSOLN WEP SOLUTIONS LTD.
20.5010.81%2.00Mua13484.883M-1.25
WIPRO WIPRO
283.30-0.21%-0.60Bán1.090M1705.673B18.9914.99170000.00
WIPRO WIPRO LTD.
283.35-0.19%-0.55Bán44.584K1705.673B18.9914.99170000.00
WISEC WISEC GLOBAL LTD.
4.520.00%0.00Bán048.816M-0.07514.00
WOMENNET WOMEN NETWORKS LTD.
3.0410.14%0.28Mua1.352K12.005M39.480.07
XCHANGING XCHANGING SOLUTIONS LTD.
52.20-1.51%-0.80Mua1505.927B217.00
XCHANGING XCHANGING SOLUTION
52.40-1.50%-0.80Mua1.452K5.927B217.00
XELPMOC XELPMOC DESIGN AND
63.202.10%1.30Bán754848.358M
XELPMOC XELPMOC DESIGN AND TECH LIMITE
67.009.84%6.00Bán100848.358M
ZENSARTECH ZENSAR TECHNOLOGIE
264.501.77%4.60Sức mua mạnh18.169K58.526B18.9413.946716.00
ZENSARTECH ZENSAR TECHNOLOGIES LTD.
266.152.66%6.90Sức mua mạnh2.329K58.526B18.9413.946716.00
ZYLOG ZYLOG SYSTEMS LTD.
0.70-7.89%-0.06Bán029.496M-4.60835.00
ZYLOG ZYLOG SYSTEMS LTD
0.50-9.09%-0.05Sức bán mạnh11.912K29.496M-4.60835.00
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất