Chế tạo Kim loại (Công nghiệp)

37
Cổ phiếu
2301.149B
Giá trị vốn hóa thị trường
743.569K
Khối lượng
+1.02%
Thay đổi
+7.48%
Hiệu suất Tháng
+49.72%
Hiệu suất Năm
+43.30%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ASHOKAMETASHOKA METCAST LTD
20.45 INR+0.74%59.904K0.62Sản xuất Chế tạo
BAHETIBAHETI RECYCLING I
190.00 INR−4.02%2.25K0.36Sản xuất Chế tạo
BHARATFORGBHARAT FORGE
1156.50 INR+3.24%2.714M2.88521.669B INR80.5314.36 INR−30.88%0.62%Sản xuất Chế tạo
Mua
BHARATWIREBHARAT WIRE ROPES
282.05 INR−0.51%165.494K0.4219.235B INR22.5612.50 INR+109.69%0.00%Sản xuất Chế tạo
Mua
CENTEXTCENTURY EXTRUSIONS
17.20 INR−1.71%176.091K0.751.417B INR21.170.81 INR−12.52%0.00%Sản xuất Chế tạo
DELTAMAGNTDELTA MFG LTD
81.30 INR0.00%3.052K0.62900.643M INR−9.51 INR+27.05%0.00%Sản xuất Chế tạo
DPWIRESD P WIRES LTD
636.00 INR+3.36%247.591K2.599.537B INR22.1428.73 INR+38.94%0.17%Sản xuất Chế tạo
ENDURANCEENDURANCE TECH
1679.70 INR−0.25%50.259K0.59236.799B INR41.9940.01 INR+20.84%0.42%Sản xuất Chế tạo
Mua
GANGAFORGEGANGA FORGING LTD
7.25 INR+2.11%668.878K4.00752.347M INR43.260.17 INR0.00%Sản xuất Chế tạo
HARSHAHARSHA ENGINEERS INT LTD
418.70 INR+1.97%345.665K3.4237.374B INR34.8712.01 INR0.24%Sản xuất Chế tạo
Mua
HILTONHILTON METAL FORGI
142.05 INR−0.11%53.4K0.562.983B INR38.373.70 INR−36.37%0.00%Sản xuất Chế tạo
JAINAMJAINAM FERRO ALLOY
120.40 INR−0.91%4K0.56Sản xuất Chế tạo
JAYNECOINDJAYASWAL NECO IND
45.20 INR−0.44%437.227K0.3244.18B INR24.111.88 INR−91.52%0.00%Sản xuất Chế tạo
KRISHCAKRISHCA STRAPPING
222.50 INR−1.92%23K0.642.738B INR0.00%Sản xuất Chế tạo
KRITIKAKRITIKA WIRES LTD
25.10 INR−1.95%91.514K0.192.272B INR19.171.31 INR+16.32%0.39%Sản xuất Chế tạo
LAKPRELAKSHMI PRECISION
4.60 INR−5.15%4.372K4.5051.754M INR0.00%Sản xuất Chế tạo
LGBFORGELGB FORGE LTD
13.05 INR−1.88%2.144M2.413.17B INR−0.44 INR−422.24%0.00%Sản xuất Chế tạo
MENONBEMENON BEARINGS LTD
135.45 INR−0.84%52.966K0.667.655B INR25.195.38 INR+8.58%1.65%Sản xuất Chế tạo
MMFLM.M. FORGINGS
886.25 INR+1.05%19.851K0.8021.129B INR16.4253.98 INR+10.31%0.69%Sản xuất Chế tạo
Mua
NIBLNRB INDUSTRIAL BEA
36.20 INR+4.93%111.457K0.90837.896M INR−7.36 INR−49.44%0.00%Sản xuất Chế tạo
PATTECHPATTECH FITWELL TU
61.60 INR+3.44%7.5K2.00461.94M INR0.00%Sản xuất Chế tạo
PTCILPTC INDUSTRIES LTD
5606.25 INR+2.17%4.339K0.5774.466B INR218.4025.67 INR+105.81%0.00%Sản xuất Chế tạo
RAJRATANRAJRATAN GLOBAL WIRE LTD
738.90 INR−1.01%44.248K1.4237.895B INR50.5714.61 INR−41.89%0.27%Sản xuất Chế tạo
Mua
RKFORGERAMKRISHNA FORGINS
795.60 INR−0.61%284.935K0.28144.639B INR44.3217.95 INR+15.77%0.25%Sản xuất Chế tạo
Mua
ROLEXRINGSROLEX RINGS LTD
2451.45 INR+5.12%56.418K3.5962.961B INR34.3171.46 INR+15.99%0.00%Sản xuất Chế tạo
Mua
SALASARSALASAR TECHNO ENG
51.10 INR+1.79%981.484K0.7415.82B INR36.171.41 INR+39.52%0.20%Sản xuất Chế tạo
SCHAEFFLERSCHAEFFLER INDIA L
2867.60 INR+1.04%46.215K0.37443.348B INR48.7058.88 INR+9.72%0.85%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
SHYAMMETLSHYAM METALICS AND ENGY L
468.80 INR−0.23%667.519K1.13120.054B INR11.3941.16 INR−24.45%0.76%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
SKFINDIASKF INDIA
4594.95 INR−0.11%24.292K0.82227.397B INR46.9497.90 INR+0.16%0.87%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
SKIPPERSKIPPER LTD
248.90 INR−0.86%190.319K0.3325.76B INR36.906.75 INR+102.28%0.04%Sản xuất Chế tạo
SKPSKP BEARING INDUST
214.20 INR+3.93%21K0.98Sản xuất Chế tạo
STARCEMENTSTAR CEMENT LTD
163.95 INR−0.43%501.096K0.7266.71B INR23.427.00 INR+22.55%0.00%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
STERTOOLSSTERLING TOOLS
340.95 INR−1.30%80.042K1.2112.499B INR26.0113.11 INR+22.58%0.58%Sản xuất Chế tạo
Mua
TEMBOTEMBO GLOBAL IND LTD
236.55 INR−0.02%41.239K0.953.233B INR27.698.54 INR+23.34%0.51%Sản xuất Chế tạo
TIILTECHNOCRAFT INDUST
2260.75 INR+1.44%8.503K0.3651.159B INR18.62121.42 INR+11.11%0.00%Sản xuất Chế tạo
UMESLTDUSHA MARTIN EDU
5.25 INR−1.87%6.812K0.82140.796M INR94.590.06 INR+177.50%0.00%Sản xuất Chế tạo
USHAMARTUSHA MARTIN
328.90 INR−1.60%275.763K0.43101.906B INR25.1113.10 INR+18.54%0.75%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh