Phim / Giải trí (Công nghiệp)

26
Cổ phiếu
492.584B
Giá trị vốn hóa thị trường
723.911K
Khối lượng
−0.34%
Thay đổi
+4.73%
Hiệu suất Tháng
+24.28%
Hiệu suất Năm
+32.99%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
BALAJITELEBALAJI TELEFILMS
80.55 INR−2.13%1.026M0.698.131B INR29.122.77 INR0.00%Dịch vụ Khách hàng
BASILICBASILIC FLY STUDIO
307.85 INR+0.59%294K1.477.154B INR0.00%Dịch vụ Khách hàng
BTMLBODHI TREE MULTIMEDIA LTD
183.90 INR+11.52%730.925K4.272.3B INR−1.76 INR−100.85%0.27%Dịch vụ Khách hàng
CINELINECINELINE INDIA LTD
128.05 INR+1.99%78.603K1.804.004B INR−3.79 INR−1560.58%0.00%Dịch vụ Khách hàng
CINEVISTACINEVISTA LTD
17.20 INR−1.71%34.259K1.26982.164M INR−4.99 INR−83.63%0.00%Dịch vụ Khách hàng
CREATIVEYECREATIVE EYE LTD
4.20 INR0.00%3.903K1.7182.239M INR−0.74 INR−15.75%0.00%Dịch vụ Khách hàng
DELTACORPDELTA CORP LTD
137.25 INR−1.79%4.931M0.5436.765B INR13.4610.20 INR+12.29%0.91%Dịch vụ Khách hàng
DIGIKOREDIGIKORE STUDIOS L
392.00 INR+0.59%23.2K0.632.482B INR0.00%Dịch vụ Khách hàng
EROSMEDIAEROS INTL MEDIA
24.10 INR−2.03%1.059M0.262.303B INR−13.40 INR−797.11%0.00%Dịch vụ Khách hàng
GFLLIMITEDGFL LTD
96.90 INR−3.25%163.629K0.7210.647B INR0.47204.91 INR0.00%Dịch vụ Khách hàng
IMAGICAAIMAGICAAWORLD ENT LTD
54.75 INR−3.78%2.316M1.0026.384B INR7.487.32 INR−77.77%0.00%Dịch vụ Khách hàng
INSPIREINSPIRE FILMS LIMI
63.50 INR−1.17%14K0.23864.191M INR0.00%Dịch vụ Khách hàng
PFOCUSPRIME FOCUS
106.45 INR−1.89%68.356K0.4531.856B INR−3.62 INR+19.91%0.00%Dịch vụ Khách hàng
PHANTOMFXPHANTOM DIGITAL EF
434.25 INR+4.27%193.5K2.845.055B INR24.9917.38 INR0.00%Dịch vụ Khách hàng
PNCPRITISH NANDY COMM
45.95 INR−2.23%85.521K1.10666.929M INR−0.78 INR+36.58%0.00%Dịch vụ Khách hàng
PVRINOXPVR INOX LTD
1744.85 INR+0.10%344.819K0.65171.301B INR−40.12 INR−82.46%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
RADAANRADAAN MEDIAWORKS
1.45 INR0.00%25.011K2.0179.076M INR−0.34 INR+57.76%0.00%Dịch vụ Khách hàng
SABTNSRI ADHIKARI BROS
1.80 INR+2.86%1.805K0.7178.625M INR−6.12 INR−1.07%0.00%Dịch vụ Khách hàng
SAREGAMASAREGAMA INDIA LTD
371.15 INR+0.32%383.525K0.9971.553B INR36.9510.04 INR+6.88%0.81%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
SHEMAROOSHEMAROO ENTERTAIN
166.25 INR+0.03%82.035K0.194.48B INR48.633.42 INR+23.19%0.00%Dịch vụ Khách hàng
SILLYMONKSSILLY MONKS ENTERTAIN LTD
20.85 INR−2.34%76.631K2.18212.906M INR−4.09 INR−43.82%0.00%Dịch vụ Khách hàng
TIPSFILMSTIPS FILMS LTD
775.00 INR+4.15%5.872K1.233.371B INR47.7116.25 INR0.64%Dịch vụ Khách hàng
TIPSINDLTDTIPS INDUSTRIES
357.50 INR+1.02%89.678K0.5845.88B INR43.708.18 INR+43.66%1.26%Dịch vụ Khách hàng
UFOUFO MOVIEZ INDIA
106.90 INR−0.42%118.084K0.464.106B INR95.931.11 INR0.00%Dịch vụ Khách hàng
VELSVELS FILM INTERNAT
96.40 INR−4.51%15.6K3.421.244B INR0.00%Dịch vụ Khách hàng
WONDERLAWONDERLA HOLIDAYS
893.35 INR−0.69%53.723K0.3350.602B INR29.3830.41 INR+95.49%0.28%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh